fbpx

חדש בספריית פיג'מה!!! חפשו בגב כריכת הספר את הקוד לסריקה בנייד וצפו בסרטונים יחודיים ומרגשים בעקבות הספרים – גם לקטנים וגם לגדולים. צפייה מהנה!

ספרים גנים > אולי בכלל, למשל

אולי בכלל, למשל

כתב: טוביה דיקמן / הוצאת ידיעות ספרים

יחולק באפריל/אייר

הברווז כועס: החתולה לכלכה אותו באבק, התיִש חסם את דרכו, והשועלה קטפה את כל הפירות משׂיח הפטל. חברו הקיפוד מאמין כי "אולי, בכלל, למשל" יש הסבר מוצדק לכל דבר, ואולי אפשר לדון לכף זכות ולהביט על כל זה אחרת, בעין טובה.

פעילות בחיק המשפחה

מר תיש חסם את הדרך ועכשיו אי-אפשר לעבור; גברת שועלה קטפה את כל הפטל מהשיח ולא השאירה אפילו אחד; למה? תלוי את מי שואלים. הסיפור מציע לקוראים לחשוב ש"אולי, בכלל, למשל" יש ...

פעילות בחיק המשפחה   

פעילות בגן

הורים יקרים,

מר תיש חסם את הדרך ועכשיו אי-אפשר לעבור; גברת שועלה קטפה את כל הפטל מהשיח ולא השאירה אפילו אחד; למה? תלוי את מי שואלים. הסיפור מציע לקוראים לחשוב ש"אולי, בכלל, למשל" יש הסבר מוצדק לכל דבר ושאפשר לדון אחרים לכף זכות ולהביט על העולם בעין טובה.

 

''הווי דן את כל האדם לכף זכות''

(אבות פרק א משנה ו)

הביטוי "כַּף זְכוּת" מתייחס אל כפות מאזניים המשמשות לשקילה, שהן סמל לשיפוט. הוא מציע לנו "לשקול" אחרים לחיוב ולראות תחילה את הפן הטוב שבכל אדם.

דווקא הקיפוד הקוצני רואה בעין טובה את החיות סביבו. הספר קורא לנו לא למהר ולשפוט אחרים אלא לחכות רגע, לפקוח את העיניים ואת הלב ולמצוא את הטוב במעשיו של כל אדם.

קריאה נעימה ופעילות מהנה!

 

פעילות בחיק המשפחה

 • כדאי לעצור במהלך הקריאה ולבקש מילדיכם לשער לאן לדעתם ממהרת החתולה? מדוע מר תיש חוסם את הדרך? האם השועלה תאכל לבד את כל פירות הפטל שהיא קטפה?
 • הביטו יחד באיורים: האם הבחנתם בגבות המיוחדות של הברווז והקיפוד? האם תוכלו לזהות מי כועס ונרגן ומי שמח ורגוע רק על פי הגבות שלו? תוכלו לשבת זה מול זה, כל אחד בתורו יכסה את פניו ויעשה פרצוף שמח, מופתע, כועס או עצוב כשרק הגבות שלו גלויות, והשני יצטרך לנחש מה הרגש המובע על פי מראה הגבות בלבד.
 • ניתן להכין תיאטרון אצבעות בעזרת עפרונות איפור ואודם: על גב כף יד אחת מציירים קוצים, ומצדה השני, על האצבעות, מוסיפים אף ופה – והנה הקיפוד; בעזרת אודם הופכים את היד השנייה לברווז כשצובעים באדום את האגודל והאצבע – וזה המקור. מספרים את הסיפור באמצעות שתי הידיים. איזו יד שופטת מהר? איזו יד דנה לכף זכות?
 • תוכלו לשתף את ילדיכם בפעם שאתם, כמו הברווז בסיפור, מיהרתם להסיק מסקנות לגבי מעשים של אחרים. כאשר נתקלים באירוע לא נעים אפשר לנסות לאמץ את המבט "הקיפודי" ולחזור יחד על הצירוף "אולי, בכלל, למשל".

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח

А что если

Автор: Тувья Дикман

Иллюстратор: Менахем Халберштадт

 

Дорогие родители!

Дядя Козлик перегородил дорогу, теперь по ней не пройти, тетя Лиса сорвала с куста всю малину, не оставив ни одной ягодки. Почему? Ответы на этот вопрос могут быть разными. Автор книги предлагает читателю задуматься: «А что, если…» всему есть объяснение и оправдание. Эта книга учит нас быть добрее к окружающим и смотреть на мир оптимистично.

«Суди о каждом человеке, находя оправдывающие его обстоятельства» (Трактат Авот 1:6)

Мишна учит нас не судить окружающих строго, взвешивая на чаше весов все за и против, глядя на мир оптимистично, стараясь увидеть в каждом, прежде всего, положительные стороны.

Ежик, самый «колючий» из всех животных, оказывается добрее всех к окружающим. Эта книга напоминает нам: не стоит поспешно осуждать других. Остановитесь на минутку, приглядитесь повнимательнее, откройте свои сердца, и вы увидите добро вокруг вас.

Приятного чтения и плодотворной беседы!

 

Читаем и играем дома

 • Читая книгу, сделайте паузу, спросите детей, как они думают: куда спешит Кошка? Почему дядя Козлик перегородил дорогу? Собирается ли Лиса съесть все ягоды в одиночку?
 • Рассмотрите вместе иллюстрации к книге. Обратите внимание, как нарисованы брови Селезня и Ежика. Можно ли понять, глядя на брови, кто из них злится и сердится, а кто умиротворен и спокоен? Сядьте друг напротив друга, закрывайте по очереди лицо руками, оставляя открытыми одни только брови, меняйте выражение лица, изображая радость, удивление, злость или грусть. Сидящий напротив пытается угадать эмоции по бровям.
 • Используя губную помаду и карандаш, можно разукрасить кисти рук и устроить кукольный спектакль: на тыльной стороне одной руки рисуем колючки, с другой стороны, на пальцах, рисуем нос и рот – вот и ежик. На другой руке раскрашиваем помадой большой и указательный палец – получается утиный клюв. При помощи двух рук разыгрываем спектакль. Какая из рук делает поспешные выводы? Какая – не спешит судить?
 • Поделитесь с детьми историей о том, как вы, подобно Селезню, сделали о ком-то поспешные выводы. В следующий раз, столкнувшись с неприятной ситуацией, попробуйте последовать примеру Ежа, задумавшись «а что, если…»

Maybe, Possibly, Perhaps

Written by: Tuvya Dickman

Illustrated by: Menahem Halberstadt

 

Mr. Goat blocked the road and now it is difficult to get past; Miss Vixen picked all the raspberries and did not leave a single one; why? Depends on who you ask. This story suggests that "maybe, possibly, perhaps" there is a good explanation for everything,  people should be given the benefit of the doubt, and an optimistic outlook adopted.

 

"Judge everyone favorably" (Ethics of the Fathers, 1:6)

 

In Hebrew, הווי דן את כל האדם לכף זכות, meaning we should all judge others favorably, literally translates as "weighing others on the scales of merit". In Ethics of the Fathers, our Rabbis teach us to think of others in a positive way, and look for the good in everyone.

Of all the animals, it is the prickly porcupine who looks upon others with kindness. This book suggests that we refrain from being hastily judgmental and instead wait a moment, open our eyes and hearts, and find the good in every person's actions.

 

Enjoy reading and discussing this book together!

 

Proposed Family Activities:

 

 1. You may want to pause as you read and ask your child: Where do you think the cat is rushing off to? Why is Mr. Goat blocking the way? Will the vixen eat all the raspberries that she has picked herself?

 

 1. Perhaps you would enjoy taking a look at the illustrations in this book together: Have you noticed Duck's and Porcupine's special eyebrows? Can you discern who is angry and upset, and who is happy and relaxed judging by their eyebrows alone? You may want to sit one opposite the other and take turns to cover your face, leaving nothing but your eyebrows visible. Now, pull a face – happy, surprised, angry, or sad – and ask the other to guess which emotion you were trying to express by your eyebrows alone.

 

 1. You could make a finger theater using eyeliners and lipsticks: draw needles on the back of your finger, and a nose and mouth on the front – and you have got yourself a porcupine; paint the thumb and forefinger of your other hand red with some lipstick, so that their tips form a bill – and you have got yourself a duck. Use both hands to perform a show based on this book. Which hand is quick to judge? Which hand gives others the benefit of the doubt?

 

 1. Perhaps you could share a story with your child about a time when, like the duck in this book, you were quick to jump to conclusions about others' actions. When something unpleasant happens, we can try to adopt the "porcupine" approach, and repeat the phrase "maybe, possibly, perhaps" together.