fbpx

💙 בהצלחה במחצית השנייה לשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה! 💙 עכשיו בחלוקה – ספר 3 למעונות, ספר 4 לגנים, ספר 2 לבתי ספר 💙

 


ספרי החודש

צעירים

נמצא!

בוגרים

שקית של געגוע

גנים

כיתה א

בלה וזוזו

כיתה ב

סבא מספר בלי להגזים

בתי ספר