fbpx

חזרנו לחלוקה! שימו ♥️ הספרים מחולקים כעת למסגרות שנפתחו באופן מלא, מסגרות שיפתחו בשלב מאוחר יותר יקבלו את הספרים בהמשך   |  לרשימות הספרים החדשים היכנסו >>  גנים  | בתי ספר 📚✨

 


ספרי החודש

צעירים

הדרקון וסוד הענפים

בוגרים

יוסף איש חֶלֶם הולך לוורשה

גנים

כיתה א

נורי והלווייתן

כיתה ב

הנסיכה והאבן

בתי ספר