fbpx

קרן גרינספון ישראל ומשרד החינוך עושים מאמצים גדולים להבטיח את המשך הפעלת התוכנית בשנת תשפ"א.​ לרשימות הספרים החדשים היכנסו >>  גנים  | בתי ספר 📚✨

 

ספרים גנים > המַתנה

המַתנה

כתב: אַנְיֵיס לָרוֹשׁ / איירה: סטפני אוֹגוּסוֹ / הוצאת מטר

יחולק בינואר/טבת-שבט תשפ"א

בכל יום בודק מיכאל אם המתנה עדיין מעל לארון. הוא חולם עליה ומחכה, מחכה שכבר יגיע יום ההולדת ויוכל לקחת אותה. אבל מה קורה כשמגיע היום הגדול? סיפור פיוטי ומיוחד על סבלנות ועל היכולת להעניק לאהובים עלינו.

פעילות בחיק המשפחה

פעילות בגן

בקרוב…

פעילות בחיק המשפחה

בקרוב…

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח

בקרוב יעלה סרטון!

Will be updated soon

Will be updated soon