fbpx

ילדים וילדות, הורים וצוותים חינוכיים – חופשה נעימה מספריית פיג'מה! נתראה בספר הבא! 🍉☀️

 

ספרים גנים > הקיפוד שאמר מה אכפת

הקיפוד שאמר מה אכפת

כתבה: נרי אלומה | אייר: עמית טרינין | הוצאת ספרית פועלים

יחולק בנובמבר/כסלו

הקיפוד חופר מאורה ומשליך את כל העפר לשביל הראשי. איך יוכלו החיות ללכת בשביל? מי יְפַנה את העפר? סיפור על אכפתיות והדדיות המעובד על פי מדרש תלמודי העוסק באחריות היחיד על השטח הציבורי.

פעילות בחיק המשפחה

הצעות לפעילות משפחתית! חיות ואיורים גיבורי הספר הם קיפוד, ארנב ועכבר. באיורים שבספר מופיעות חיות נוספות – האם תוכלו למצוא אותן? כמה חיות מצאתם?

פעילות בחיק המשפחה   

פעילות בגן

הצעות לפעילות משפחתית לאחר הקריאה – להדפסה!

הצעות לפעילות משפחתית!

למי אִכפת? – הקיפוד לומד להתחשב, ובעקבות זאת רוכש חברים, מרגיש שייכות לסביבה ומבין כי צריך להיות לו אכפת, מאוד אכפת.
הספר נכתב בהשראת מדרש על אדם שסיקל אבנים מהשטח שברשותו לשטח ציבורי וסירב להתחשב באחרים. רק כשהוא עצמו נתקל באבנים שהניח, הבין:

לֹא יְסַקֵּל אָדָם מֵרְשׁוּתוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים
[תלמוד בבלי, בבא קמא, נ', ע"ב]

פעילות בחיק המשפחה

 • שומעים סיפור
  פסקול של הספר מחכה לכם בסריקת קוד QR בגב הספר. אפשר לשמוע בנסיעה, או סתם כך.

 • שיחה – התחשבות
  תוכלו לשוחח על התחשבות: מה זה “להתחשב”? מי התחשב במי בסיפור? כדאי לשתף במקרים שמישהו התחשב בכם – מה קרה? איך הרגשתם? ואיך תוכלו להתחשב זה בזה במשפחה?

 • משחק – מִצאו אותי!
  הביטו באיור המתאר את ביתו של הקיפוד. בכל תור אחד המשתתפים יצביע על חפץ באיור. האם יש חפץ כזה בביתכם? היכן הוא נמצא? המשתתפים האחרים מוזמנים למצוא אותו.

 • חיות ואיורים
  גיבורי הספר הם קיפוד, ארנב ועכבר. באיורים שבספר מופיעות חיות נוספות – האם תוכלו למצוא אותן? כמה חיות מצאתם?

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח

בקרוב

בקרוב

בקרוב