fbpx

ילדים וילדות, הורים וצוותים חינוכיים – חופשה נעימה מספריית פיג'מה! נתראה בספר הבא! 🍉☀️

 

ספרים גנים > עד למעלה

עד למעלה

כתב: דן פוטרמן | איירה: אורית מגיע שולב | הוצאת המבוך

יחולק בפברואר/שבט

מעיין עולה בסולם אל המגלשה. כשהיא כמעט למעלה, היא נתקעת ולא מצליחה להמשיך. מפחיד להתגלש. כל העיר נעצרת ומעודדת את מעיין, אך היחידה שמצליחה לעזור לה היא אחותה הגדולה. סיפור משעשע על יחסי אחים, על עידוד ועל התמודדות עם פחדים.

פעילות בחיק המשפחה

פעילות בגן

פעילות בחיק המשפחה

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח

בקגרוב

בקרוב

בקרוב