fbpx

הזדמנות אחרונה להירשם לשנה"ל תש"ף לתוכניות ספריית פיג'מה במעונות, גנים וכיתות א'-ב'. מהרו להירשם! >>> לפרטים נוספים לחצו 

ספרים גנים > מוהא ובוהא

מוהא ובוהא

כתב: יענק'לה יעקובסון / איירה: שירלי ויסמן / הוצאת קוראים

יחולק בינואר / טבת-שבט

בוקר וערב, יום אחר יום, עונה אחר עונה, שתי פרות רבות ומתווכחות אצל מי הדשא ירוק יותר. סיפור משעשע עם איורים מיוחדים על כל מה שמפסידים כשמקנאים.

פעילות בחיק המשפחה

הפרות מוּהָא וּבּוּהָא אינן מצליחות לשמוח בחלקן, לכל אחת נדמה שהדשא של השנייה ירוק יותר משלה. הסיפור מדגים בצורה משעשעת כיצד קנאה עלולה להוביל להפסד.

פעילות בחיק המשפחה   

פעילות בגן

להורדת/הדפסת ההצעות להורים לחצו כאן

הורים יקרים,

הפרות מוּהָא וּבּוּהָא אינן מצליחות לשמוח בחלקן, לכל אחת נדמה שהדשא של השנייה ירוק יותר משלה. הסיפור מדגים בצורה משעשעת כיצד קנאה עלולה להוביל להפסד.

 

''מי יעמוד לפני קנאה'' (משלי כז, ד)

קנאה היא רגש טבעי. נכון, לפעמים ההשוואה לזולת מצמיחה אותנו ומעודדת אותנו לפתח שאיפות ולהתקדם, להשתנות ולהשתפר, אך לעיתים קרובות קנאה היא כוח הרסני שפוגע בנו ובאחרים. בספר משלי כותב שלמה המלך: "מי יעמוד לפני קנאה". אכן, לא קל להתמודד עם תחושת הקנאה. כאשר מסתכלים על הדשא של השכן ומשוכנעים שהוא ירוק יותר, מרגישים מתוסכלים, לא מסופקים, ובמקרה של מוּהָא וּבּוּהָא נשארים גם רעבים. חבל! אילו כל אחת מהפרות הייתה שמחה בחלקת הדשא שלה, לָבטח הייתה מגלה שהדשא שלה ירוק וגם משביע.

 

 אנו מאחלים לכם קריאה נעימה ופעילות מהנה!

פעילות בחיק המשפחה

 • כדאי לדפדף בספר ולעיין יחד באיורים המיוחדים. אפשר להציע לילדיכם לזהות את נקודות המבט השונות בהן בחרה המאיירת לצייר את מוהא ובוהא: מקרוב ומרחוק, מלמטה ומלמעלה, מלפנים ומאחור. תוכלו לבחור חפץ בבית ולנסות לצייר או לצלם אותו מזוויות שונות.
 • בעזרת בובות אצבע או כפפה אפשר להמחיז יחד את הסיפור. תוכלו להציע לילדיכם לנסות לשכנע את הפרות להפסיק לריב וליהנות מהדשא של עצמן.
 • לפעמים קשה להודות שאנו מקנאים באחרים. תוכלו לשתף את ילדיכם במקרה שבו קינאתם במישהו בילדותכם ובאופן ההתמודדות שלכם עם ההרגשה.
 • מוהא ובוהא אינן מצליחות ליהנות מהדשא של עצמן, כי הן רואות רק את מה שיש לפרה השנייה. תוכלו להתמסר יחד בכדור, כל מי שתופס את הכדור אומר דבר טוב שמשמח אותו.
 • העונות מתחלפות, צבע הדשא הופך מירוק לצהוב, ושתי הפרות אינן מפסיקות לריב. תוכלו להכין ראש דשא בעזרת גרב ישן, אדמה ומעט זרעי דשא. טפלו יחד בראש הדשא ובִדקו כמה זמן לוקח לדשא לצמוח.

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח

Муа и Буа

Автор: Янкале Якобсон

Иллюстратор: Ширли Вайсман

 

Буренки Муа и Буа постоянно недовольны, каждой из них кажется, что «у соседки трава зеленее». Это поучительная и в то же время забавная история о том, насколько непродуктивно чувство зависти.

«Кто устоит против ревности?» (Притчи царя Соломона, 27:4)

Ревность и зависть – присущие всем нам естественные эмоции. Иногда сравнение себя с другими подстегивает нас, заставляя идти вперед, учиться, становиться лучше, однако нередко зависть становится разрушительным чувством, которое мешает нам и окружающим. В книге Притчей царь Соломон задается вопросом: «Кто устоит против ревности?». И действительно, это чувство нелегко преодолеть. Как известно, трава у соседа всегда зеленее, а от этого у нас портится настроение, нас гложет чувство неудовлетворения, а в случае наших буренок – и чувство голода. А жаль! Ведь если бы каждая из подруг довольствовалась своей лужайкой, то узнала бы, что трава на ней и зеленая и вкусная.

Приятного чтения!

 

Читаем и играем дома

 • Полистайте книгу вместе, рассмотрите иллюстрации. Предложите детям присмотреться к разным ракурсам, в которых иллюстратор изображает буренок: вблизи и издалека, снизу и сверху, спереди и сзади. Найдите дома какой-нибудь предмет и попытайтесь нарисовать или сфотографировать его с разных углов.
 • Вы можете поставить домашний спектакль по книге, используя пальчиковые куклы или куклы-варежки. Предложите детям попытаться убедить Муа и Буа прекратить ссориться и получше присмотреться каждая к своей лужайке.
 • Порой нам нелегко признаться в собственной зависти по отношению к кому-то. Поделитесь с малышами своим подобным детским опытом, расскажите, как вы справились с этим непростым чувством.
 • Заглядываясь на соседку, Муа и Буа никак не могут разглядеть то хорошее, что находится у каждой под ногами. Поиграйте в мяч: перебрасывайте его от игрока к игроку, каждый, кто ловит мяч, должен поделиться чем-либо позитивным, что его радует.
 • Меняются времена года, зеленая трава желтеет, а наши героини никак не прекратят ссориться. Сделайте игрушку «Травянчик» своими руками, используя старый носок, землю и немного травяных семян. Ухаживайте за фигуркой вместе, посмотрите, как быстро вырастет трава.

Mooha and Booha

Written by: Jacob Jacobson

Illustrated by: Shirley Waisman

 

Mooha and Booha are two cows who find it impossible to be content. Each of them believes the other's grass is greener. This story is an amusing demonstration of how jealousy leads to loss.

 

"Who can stand before jealousy?"

(Proverbs, 27:4)

 

It is natural to feel jealous. Sometimes we even grow when we compare ourselves to others, as the comparison encourages us to develop our aspirations and progress, or change and improve ourselves. However, all too often, jealousy is destructive and harmful to both us and others. In the Book of Proverbs, King Solomon wrote: "Who can stand before jealousy?". And, indeed, it is not easy to cope with jealousy. When we look at our neighbor's grass, convinced that it is greener, we feel frustrated, discontented, and, in Mooha and Booha's case, they also stay hungry. What a shame! If only each of the cows had been content with its own grass, it would surely have discovered that it is both green and deliciously filling.

 

Enjoy reading and discussing this book together!

 

 

Proposed Family Activities:

 

 • You may want to leaf through the book together, and look at the special illustrations. Perhaps you could ask your child to notice the different perspectives and angles from which the illustrator chose to draw Mooha and Booha: up close and from afar, from down below or high above, from the front and back. You may enjoy picking an object at home, and trying to draw or photograph it from various angles.
 • How about acting the story out together using puppets? You could suggest that your child try to convince the cows to stop bickering, and enjoy their grass.
 • It is often difficult to admit that we are jealous of others. Perhaps you could share an incident with your child in which you were jealous of someone else when you were growing up, and how you coped with that feeling.
 • Mooha and Booha cannot enjoy their own grass, because they focus solely on what the other has. You may want to toss a ball between you, and have each of you say something good that makes them happy as you take turns catching the ball.
 • Seasons change, the green grass turns yellow, and the cows cannot stop fighting. Perhaps you could make a "grass head" using old stockings, some soil, and grass seeds. Take care of the grass head together, and discover how long it takes for the grass to grow at its top.