fbpx

ההרשמה לספריית פיג'מה לשנה"ל תשפ"ב החלה! דקה מזמנך – והמשאית אצלך! 🚚📦 לרישום היכנס/י

 

ספרים גנים > משהו אחד ולישון

משהו אחד ולישון

כתב ואייר: מנחם הלברשטט / הוצאת מזרחי

יחולק בנובמבר/חשוון תשפ"ב

ספר חדש!

המחשבות הכי מעניינות של טודי מגיעות לפני השינה. למשל: איזה מזל שיש רק שתי רגליים כי היה קשה למצוא שלישיית גרביים, ומה היינו עושים עם כל המכנסיים? איזה מזל שיש המון מנגינות וצלילים! כמה טוב שיש המון צבעים ולא הכול אפור! סיפור משעשע, מלא מעוף ויצירתיות על היכולת של ילדים להבין, לדמיין וליצור.

פעילות בחיק המשפחה

העולם מלא בצבעים, בצלילים ובמחשבות יצירתיות של ילדות וילדים. עבורם העולם אינו מובן מאיליו, וניתן לדמיין, לבדוק ולשאול שאלות. טודי, גיבורת הספר, מציגה בפני האבא העייף ...

פעילות בחיק המשפחה   

פעילות בגן

לגרסה מעוצבת להדפסה של הצעות לפעילות בחיק משפחה לחצו כאן

העולם מלא בצבעים, בצלילים ובמחשבות יצירתיות של ילדות וילדים. עבורם העולם אינו מובן מאיליו, וניתן לדמיין, לבדוק ולשאול שאלות. טודי, גיבורת הספר, מציגה בפני האבא העייף שלה ובפנינו, הקוראים, את הגיוון המחשבתי ואת הגיוון המופלא של עולמנו. גם המחנך הדגול יאנוש קורצ'אק הביט כך על העולם, בהתפעלות, בחכמה ובשמחה:  

… והחכם ישמח שיש בעולם יום ולילה, קיץ וחורף, זקן וצעיר… ושונים צבעי הפרחים וגווני עיניהם של בני האדם…רק מי שאינו אוהב מחשבה יצטער על השוני וירגז על הרב גוניות, המאלצים את האדם לחשוב ולראות ולהבין. 

  

(יאנוש קורצ'אק, "כללי חיים", בתוך: ילדות של כבוד, מפולנית – דב סדן ושמשון מלצר, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1976, עמ' 337-336) 

 

פעילות בחיק המשפחה

 • רגע לפני השינה… 

  איך אתם מתכוננים לשינה, ומה עוזר לכם להירדם? תוכלו לשוחח על כך ביחד ולחשוב על יצירת טקס קבוע שיביא אתו רגיעה, שיתוף ובחוויות היום ובמחשבות שעולות בכם.  

    

 • מחברת המחשבות שלי 

  איזה מזל שיש דרך לזכור את המחשבות שלנו ולמנוע מהן לברוח! איך עושים את זה? הכינו ליד המיטה מחברת ועיפרון, ורגע לפני שתירדמו וכל המחשבות יתפזרו ציירו אותן. את הציור אפשר לצבוע בבוקר שלמחרת כי עכשיו… צריך ללכת לישון.  

 • מזל ש… טוב ש… 

  "מזל שלסיר יש שתי ידיות ולא חמש אחרת איך היינו מחזיקים אותו?", "טוב שהחלון עשוי מזכוכית ולא מקרטון". ומה עולה בדמיון שלכם? על אילו דברים אתם שמחים שהם בדיוק כך ולא אחרת? כל אחת ואחד מבני המשפחה יכולים להביא חפץ כלשהו ולספר: "מזל ש…", "טוב ש…".   

 • מנגינות, צלילים וצבעים 

  המון מנגינות וצלילים יש בעולם אלו אהובות עליכם? כדאי להאזין יחד למנגינה אהובה, ולהצטרף בעזרת מחיאות כפיים, תנועות גוף, שירה או כלי נגינה. העולם מלא גם בצבעים ובצורות תוכלו לצייר במהלך ההאזנה למנגינה אהובה אלו צבעים וצורות תבחרו לכלול ביצירה המשותפת שלכם?  

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח

סרטון יעלה בקרוב! 

Напоследок перед сном 

Мир полон красок, звуков и творческих идей девочек и мальчиков. В нем нет шаблонов и можно давать волю воображению, экспериментировать и задавать вопросы. Тоди, героиня рассказа, открывает перед своим уставшим папой и перед нами, читателями, целый калейдоскоп мыслей и чудесное разнообразие нашего мира.  

Выдающийся педагог Януш Корчак смотрел на этот мир так же, с восхищением, мудростью и радостью: 

…Умный будет радоваться тому, что в мире есть день и ночь, лето и зима, старик и юноша… и окрас цветов неодинаковый, и цвет глаз у людей разный. Лишь тот, кто не любит думать, будет сожалеть о несхожести и сердиться из-за разнообразия, заставляющего людей думать, видеть и понимать. 

[Януш Корчак, эссе «Правила жизни: Педагогика для детей и взрослых (1930)] 

Перед сном 

Как вы готовитесь ко сну, и что помогает вам заснуть? Побеседуйте об этом с ребенком и подумайте о создании определенного ритуала, который будет иметь успокаивающий эффект и позволит малышу поделиться своими переживаниями и мыслями. 

 

Тетрадка моих мыслей 

Как здорово, что есть способ запоминать наши мысли и не позволять им ускользать! Положите рядом с кроватью тетрадку и карандаш, и прямо перед сном, пока все мысли не рассеялись, нарисуйте их. Рисунок можно раскрасить утром, ведь сейчас… пришло время лечь спать. 

 

Как здорово, что… Хорошо, что… 

«Хорошо, что у кастрюли две ручки, а не пять, иначе как бы мы ее держали?», «Как здорово, что в оконную раму вставляют стекло, а не картон». А что подсказывает вам ваше воображение? Какие предметы радуют вас именно такими, какие они есть? Пусть каждый член семьи принесет какую-нибудь вещь и скажет: «как здорово, что…», «хорошо, что…». 

 

Мелодии, звуки и цвета 

В мире великое множество звуков и мелодий – какая мелодия нравится вам? Прослушайте вместе любимую мелодию, сопровождая ее хлопками, телодвижениями, пением или игрой на музыкальных инструментах. 

В мире также много разнообразных цветов и форм – во время прослушивания мелодии вы можете рисовать. Какие цвета и формы вы выберете для своего рисунка? 

 

 

One Last Thing before Bed
Colors, sounds, and children's creative thoughts fill the world.
Nothing can be taken for granted. We can imagine, investigate, and ask questions.
Todi, the protagonist in the book, presents us and her exhausted father the diverse thinking and amazing diversity in our world.
Even Janusz Korczak, a celebrated educator, had viewed the world this way
With wisdom, joy and wonderment. … and the wise man is happy that there is day and night in the world, summer and winter, young and old… and that the colors of flowers and the eyes opf human beings are different… only he who dislikes thought will be disappointed by differences and angered by variety, for they cause man to think, to see and to understand.
(Janusz Korczak, "Principles of Life", from The Child's Right to Respect, translated from Polish by Dov Sadan and Shimshon Melzer, published by the Ghetto
Fighters' House and HaKibbutz HaMeuhad, 1976, pp. 336-337)
Reading Together –
Experiencing TogetherJust before bedtime…
How do you get ready for bed? What helps you fall asleep?
You can talk about it together and think about creating a set ritual that will engender calm, and let you share the day's experiences and thoughts that come to mind.
My notebook of thoughts
Isn't it lucky that there's a way we can remember our thoughts and stop them from getting away? How do we do that? Keep a notebook and pencil by your bed, and just before falling asleep, before your thoughts scatter away, draw them. You can color in your drawing in the morning, because now… is time for bed. It's lucky that… It's good that…
"It's lucky that a pot has two handles, and not five… if it did, how would we hold it?", "It's good that the windshield is made out of glass, not cardboard". What do you imagine? Which things make you happy just as they are? Each member of the family can bring a certain object and talk about it: "It's lucky that…", "It's good that…". Melodies, sounds and colorsThe world is filled with melodies and sounds. Which melody do you like? Try singing a favorite melody together wile clapping your hands, moving parts of your bodies, singing, or playing instruments. The world is also filled with diverse colors and shapes.You can draw as you listen to the music. Which shapes and colors will you choose for your drawing?