דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Снегвподарок

Автор: Мария Гивнер Художник-иллюстратор: Алона Милграм

Какие детские воспоминания сопровождают вас? Вспоминаете ли вы вкус бабушкиных котлет, запах дождя или сказки, которые родители рассказывали вам на ночь? Мама девочки Алисии вспоминает заснеженную природу своего детства и скучает по ней. Алисия не уверена, что четко представляет себе, как выглядит снег, но ей понятна тоска матери по далекой стране, из которой она приехала в Израиль. Алисия придумала, чем порадовать маму на ее день рождения.

Возрастная группа: Первый класс

«Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего (и иди) в землю, которую Я укажу тебе» (Берешит 12, 1)

Многие семьи приехали в Израиль из разных стран. Подобно маме Алисии многие репатрианты довольны новой жизнью в новой стране, но порой тоскуют и по прежней.

Писательница Мария Гивнер испытала на себе сложности смены страны проживания и предлагает нам с любовью и понимаем относиться к тем, кто родом не отсюда, к тем, кто периодически ощущает себя немного чужим и тоскует по родине. Понимание – лучший подарок, который можно преподнести новым репатриантам и тем, кто приехал в Израиль много лет назад.

Видео на основе книги

סרטון הדרכה - איך מכינים צנצנת שלג עם תמונות בני המשפחה?

Распространенные экземпляры:

55,500

Издательство:

ידיעות ספרים

Год распространения:

5779 2018-2019