fbpx

💙 בהצלחה בשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה!  רוצים להצטרף לתוכנית שלנו? לחצו כאן לפנייה בוואטסאפ 📲

 

נעים להכיר > שותפים ותומכים

ספריית פיג'מה פועלת בישראל בשיתוף פעולה עם האגף לחינוך קדם יסודי, ואגף א' לחינוך יסודי במשרד החינוך.
בתוכנית משתתפים כ-360,000 ילדים ב-9,000 גני ילדים ובכ-800 בתי ספר ביותר מ-160 קהילות ברחבי הארץ.
נציגי משרד החינוך חברים בוועדה לבחירת ספרי ספריית פיג’מה, שותפים לפיתוח ההצעות להורים ומדריכים את הצוותים החינוכיים כיצד להשתמש בספרים בגן הילדים ובבית הספר בצורה הטובה ביותר.

ספריית פיג'מה פועלת במימון עיקרי של משרד החינוך וקרן הרולד גרינספון.

אנו מבקשים להודות לשותפים שהצטרפו לקרן הרולד גרינספון ולמשרד החינוך בהענקת ספרי ספריית פיג'מה במתנה לילדים ביותר מ-120 קהילות ברחבי ישראל:

קרן מקס ומריאן פראש

קרן אברהם וסוניה רוכלין

קרן משפחת מוריס ורוזלינד גודמן, קנדה

אנו מודים ל-40 רשויות מקומיות נוספות שמכירות בערך הגדול של ספריית פיג’מה ויחד עם קרן גרינספון ישראל מביאות את תוכנית ספריית פיג’מה לגני הילדים ובתי הספר שלהן.

קרן גרינספון ישראל הינה גוף עצמאי שאינו קשור לתנועה או זרם כלשהו. הקרן חורטת על דגלה יצירת מכנה משותף תרבותי רחב בין ילדים ומשפחות בישראל. היא מטפחת היכרות והזדהות עם מורשת ישראלית-יהודית ומעודדת יצירה ספרותית חדשה. התכנית מתרחקת ממחלוקת, ומשתדלת להתמקד במחבר, במשותף ובמאחד.