fbpx
נעים להכיר > שותפים ותומכים

ספריית פיג'מה פועלת בישראל בשיתוף פעולה עם האגף לחינוך קדם יסודי, ואגף א' לחינוך יסודי במשרד החינוך.
בתוכנית משתתפים עשרות אלפי גני ילדים, בתי ספר וקהילות ברחבי הארץ.
נציגי משרד החינוך חברים בוועדה לבחירת ספרי ספריית פיג’מה, שותפים לפיתוח ההצעות להורים ומדריכים את הצוותים החינוכיים כיצד להשתמש בספרים בגן הילדים ובבית הספר בצורה הטובה ביותר.

ספריית פיג'מה פועלת במימון עיקרי של משרד החינוך וקרן הרולד גרינספון.
אנו מבקשים להודות לשותפים שהצטרפו לקרן הרולד גרינספון ולמשרד החינוך בהענקת ספרי ספריית פיג'מה במתנה לילדים:

קרן מקס ומריאן פראש

קרן אברהם וסוניה רוכלין

פדרציית סן פרנסיסקו

קרן יהל

The Wiener Philanthropy

קרן גרינספון ישראל הינה גוף עצמאי שאינו קשור לתנועה או זרם כלשהו. הקרן שואפת לייצר מכנה משותף תרבותי רחב בין ילדים ומשפחות בישראל, מטפחת היכרות והזדהות עם תרבות ישראלית-יהודית ומעודדת יצירה ספרותית חדשה.