fbpx

איזה כיף! חוזרים לחלוקת ספרים! שימו ♥ עשינו שינוי במועדי ההפצה כדי להספיק ולחלק לכם את כל הספרים, הישארו מעודכנים!

נעים להכיר > שותפים ותומכים

ספריית פיג’מה פועלת בישראל בשיתוף פעולה עם האגף לחינוך קדם יסודי, ואגף א’ לחינוך יסודי במשרד החינוך.
בתכנית משתתפים כ-330,000 ילדים ב-8,000 גני ילדים ובכ-700 בתי ספר ביותר מ-160 קהילות ברחבי הארץ.
נציגי משרד החינוך חברים בוועדה לבחירת ספרי ספריית פיג’מה, שותפים לפיתוח ההצעות להורים ומדריכים את הצוותים החינוכיים כיצד להשתמש בספרים בגן הילדים ובבית הספר בצורה הטובה ביותר.

ספריית פיג’מה פועלת במימון עיקרי של משרד החינוך וקרן הרולד גרינספון.

אנו מבקשים להודות לשותפים שהצטרפו לקרן הרולד גרינספון ולמשרד החינוך בהענקת ספרי ספריית פיג’מה במתנה לילדים ביותר מ-120 קהילות ברחבי ישראל:

משפחת קראון

קרן מקס ומריאן פראש

קרן הברון דה הירש

קרן עזריאלי בישראל

קרן אברהם וסוניה רוכלין

ויצו העולמית– הסתדרות עולמית לנשים ציוניות

אנו מודים ליותר מ-45 רשויות מקומיות נוספות שמכירות בערך הגדול של ספריית פיג’מה ויחד עם קרן גרינספון ישראל מביאות את תכנית ספריית פיג’מה לגני הילדים שלהן.

 

קרן גרינספון ישראל הינה גוף עצמאי שאינו קשור לתנועה או זרם כלשהו. הקרן חורטת על דגלה יצירת מכנה משותף תרבותי רחב בין ילדים ומשפחות בישראל. היא מטפחת היכרות והזדהות עם מורשת ישראלית-יהודית ומעודדת יצירה ספרותית חדשה. התכנית מתרחקת ממחלוקת, ומשתדלת להתמקד במחבר, במשותף ובמאחד.