ספרי ילדים והנושא השנתי: אין יותר מאחד ומייחד מספריית פיג'מה! לרשימת ספרים שעוסקים בנושאי אחדות וייחודיות לחצו כאן!
ספרים כיתות א-ב > יקינתון

יקינתון

כתבה: שהם סמיט / איירה: רוני פחימה / הוצאת כנרת, זמורה-ביתן

יחולק לכיתות ב' במרס/אדר ב׳- תשע"ט

הן היו שונות כל כך – האחת עשירה והשנייה ענייה, האחת עליזה והשנייה רצינית, האחת אהבה מילים והשנייה מנגינות, אבל שתיהן אהבו את ארץ ישראל. סיפור על החברוּת בין היוצרת לאה גולדברג למלחינה רבקה גווילי, חברוּת שהולידה את השיר "פזמון ליקינתון".

פעילות בחיק המשפחה

מה מחבר אנשים זה לזה? רקע משותף, תחומי עניין, תכונות משותפות?

פעילות בחיק המשפחה   

פעילות בגן ובכיתה

יעודכן בקרוב...

פעילות בגן ובכיתה   

הורים יקרים,

הניגון שבלב

מה מחבר אנשים זה לזה? רקע משותף, תחומי עניין, תכונות משותפות? לאה ורבקה גדלו כל אחת בסביבה חברתית אחרת, וגרו בארצות רחוקות זו מזו. הן נפגשו כעבור שנים בארץ ישראל, ולמרות ההבדלים ביניהן הפכו לחברות - בזכות האהבה למוזיקה, לשפה העברית ולילדים. המפגש בין לאה גולדברג לרבקה גווילי הוליד לא רק חברוּת מיוחדת במינה אלא גם את אחד משירי הילדות הישראליים המוכרים והאהובים ביותר. "פזמון ליקינתון" נוצר בעקבות חיבור בין לבבות. כשהלב פתוח, דברים נפלאים יכולים להיווצר - ניגון של הלב, יצירה משותפת וחברות טובה.

 

קריאה מהנה ושיחה נעימה!

פעילות בחיק המשפחה

 • כדאי לחפש באיורים רמזים להבדלים ולדמיון בנסיבות החיים של לאה ורבקה. תוכלו לקרוא או לספר את הסיפור יחד ולחלק ביניכם תפקידים: אחד מספר רק את סיפור חייה של לאה, והשני - את של רבקה.
 • לאה ורבקה שלטו בשפות רבות, ובהן שפת המוזיקה ושפת הציור! אפשר לבחור מילה, רגש או חפץ ולחשוב על דרכים שונות בהן ניתן לבטא אותם – במילים, בתנועה או בציור.
 • מה יודעים ילדיכם על שנות הילדות שלכם? אפשר לקבוע זמן ל"מפגש היכרות מחדש" ולהזמין את הילדים לשאול אתכם שאלות. תוכלו להכין ספרון ביוגרפי משותף ובו ציוני דרך במסלול החיים שלכם ושל ילדיכם..
 • האם אתם אוהבים לשיר? האם אתם מנגנים בכלי נגינה? אפשר להכין שירון של שירים אהובים ולהזמין חברים ומשפחה לערב שירה וריקודים.
 • האם אתם מכירים יצירות נוספות שכתבה לאה גולדברג? אפשר לחפש בבית או בספרייה עוד סיפורים שלה, כמו "המפוזר מכפר אז"ר", "מר גוזמאי הבדאי", "ניסים ונפלאות", ועוד.

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח

Гиацинт – история о дружбе и песне

Автор:  Шохам Смит

Иллюстратор: Рони Фахима

Дорогие родители!

Песня в сердце

Что сближает людей? Общие интересы, воспитание и воспоминания, схожие черты характера? Лея Гольдберг и Ривка Гвилли выросли в разных странах, впитав в себя разные культурные коды. Спустя годы они встретились в Израиле и, несмотря на множество различий, стали близкими подругами благодаря любви к детям, к музыке и возродившемуся языку иврит. Встреча между поэтессой и композитором породила не только удивительную дружбу, но и одну из самых известных и любимых детских ивритских песен «Припев о гиацинте». Это история о сближении двух сердец, а когда сердца открываются на встречу друг другу, происходят удивительные вещи – душа поет, дружба крепнет, создаются прекрасные произведения.

Приятного чтения и плодотворной беседы!

Читаем и играем дома

 • Садитесь поближе, почитайте книгу вместе, рассмотрите иллюстрации. Поищите на страницах намеки на разницу и схожесть судеб Леи Гольдберг и Ривки Гвилли. Прочтя книгу один раз, можно пересказать сюжет по памяти или перечитать рассказ вновь, поделив между собой роли: один из участников повествует об истории жизни Леи, а другой – Ривки.
 • Лея Гольдебрг и Ривка Гвилли владели многими языками, в том числе языком музыки и живописи. Выберите слово, чувство или предмет и подумайте о способах его выражения – словами, рисунком, танцем и т.д.
 • Что знают дети о вашем детстве? Назначьте время для «знакомства заново», предложите детям задать вам интересующие их вопросы. Вместе вы можете нарисовать альбом, в котором будут отмечаться важные моменты вашей жизни и жизни ваших детей – происходящее дома, описания встреч с близкими и друзьями.
 • В основе дружбы между Леей Гольдберг и Ривкой Гвилли лежит любовь к музыке и искусству в целом. А вы любите петь? Играете ли вы на каком-либо музыкальном инструменте? Мы предлагаем вам составить список любимых песен, пригласить родственников и друзей и устроить вечер песен и танцев.
 • Когда Лее и Ривке не удавалось встречаться, они писали друг другу письма. Предложите детям найти друга по переписке, это может быть приятель или родственник. Письма стоит писать от руки, украшая их рисунками, как делали раньше. Вложите письмо в конверт, наклейте марку, бросьте в почтовый ящик – теперь остается с волнением ждать ответа.
 • Знакомы ли вы с другими произведениями Леи Гольдберг? Поищите в домашней или городской библиотеке ее прозу и сборники стихотворений. Почитайте вместе с детьми.

 

Yakinton: A Story about Friendship and Song

Written by: Shoham Smit

Illustrated by: Roni Fahima

 

Dear Parents,

 

The melody of the heart

What connects people to one another? Shared background, interests, qualities? Leah and Rivka grew up in different social environments, and lived hundreds of miles away from one another. They met years later in Eretz Israel, and despite their differences, became good friends thanks to their love of music, Hebrew and children. The encounter between Leah Goldberg and Rivka Gvili led not only to a unique friendship, but to one of the best loved and well-known Israeli children’s songs. Pizmon LaYakinton was the result of two hearts connecting. When our hearts open up, we can create wonderful things – melodies of the heart, joint masterpieces, and lasting friendship.

 

Enjoy reading and discussing the book together!

 

Proposed Family Activities:

 

 • You may want to sit close together, read the story, and look at the illustrations. Perhaps you could look for indications of the differences between Leah and Rivka’s life stories. After reading the story for the first time, you may enjoy reading or telling the story together, each of you playing a different role: one of you can be in charge of telling Leah’s life story, the other – Rivka’s.

 

 • Leah and Rivka were fluent in many languages, among them music and drawing! Perhaps you could pick one word, an emotion or object, and think of different ways and languages in which to express them – in words, movement, art etc.

 

 • How much does your child know about your own childhood? You may want to set up a time for “getting to know one another session”. You could encourage your child to ask you questions, or prepare a scrapbook together of landmarks in yours and your child’s lives – at home, with the family, in the neighborhood with friends.

 

 • At the basis of Leah and Rivka’s friendship is their love of music and art. Do you also like to sing? Do you happen to play a musical instrument? You may enjoy making a songbook filled with all your favorite songs, and invite your friends and family to a night of song and dance.

 

 • When Leah and Rivka were unable to meet in person, they wrote letters to one another. Perhaps you could suggest that your child pick a friend or family member with whom to correspond. The letters should be handwritten and drawn, and just like old times – put them into envelopes, stick a stamp on, put them in the mailbox, and feel your excitement mount as you wait for a response.

 

 • Do you know any other works by Leah Goldberg? You may want to look for more of her stories at home or the local library: The Absent-Minded Guy from Kfar Azar (Hamefuzar Mikfar Azar), Fibber the Storyteller (Mar Guzmay HaBaday), Wonders and Miracles (Nissim VeNiflaot), or her poetry book, What Do the Does Do? (Ma Osot HaAyalot?)
שינוי גודל גופנים
ניגודיות