דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Элик-Белик

Автор: חיה שנהב Художник-иллюстратор: נעם נדב

«Наставь юношу на путь его»

[Мишлей (Книга притчей Соломоновых), 22:6]        

Возрастная группа: Малыши

Как многие другие малыши, девочка Яэли предается полету фантазии и создает собственный волшебный мир. Родители Яэли попадают в воображаемый мир своей дочери и понимают, что для Яэли игра – это способ реализовать свое воображение и креативность, выразить радость и устремления. Таким образом родители воплощают в жизнь издревле известный принцип:

 

Видео на основе книги

האזינו ל"אליק בליק" מאת: חיה שנהב | אייר: נעם נדב | הוצאת עם עובד | מספרים: דידי שחר וירדן בר כוכבא הלפרין, עריכה ובימוי: ירדן בר כוכבא הלפרין, מוזיקה מקורית: טל בלכרוביץ׳, פתיח: דידי שחר

Распространенные экземпляры:

21,600 עותקים במעונות

Издательство:

מודן

Год распространения:

2015 2021-2022