דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Неодолжителикрупинкусахара?

Автор: Наоми Бен Гур Художник-иллюстратор: Шахар Ковер

Всю неделю трудолюбиваямуравьиха усердно готовится к субботе. А сверчок проводит это время в песнях и танцах. Когда сверчок решил приготовить торт в честь субботы, ему понадобилась помощь муравьихи, однако оказалось, что и он смог помочь ей.

"Колесо,что вращается в мире" (Вавилонский Талмуд 151,72)

 

Взаимная помощь и любовь к ближнему – это основа мира. Они делают мир вокруг нас лучше и добрее. Не всегда мы знаем, кому и когда понадобится наша помощь. Муравьиха и сверчок отличаются друг от друга по своему характеру, но они живут в дружбе и в добрососедских отношениях, они проявляют щедрость, помогают друг другу, вместе проводят время – они друзья! В конце концоввы увидите, что у каждого из них есть возможность помочь другу.

Возрастная группа: Детский сад

Видео на основе книги

שיר החרגול והנמלה - ילדי ריצ'רץ'
המשל של איזופוס כפי שהוא מופיע באוסף "100 סיפורים ראשונים"

Распространенные экземпляры:

110,000

Издательство:

הקיבוץ המאוחד

Год распространения:

5955 2014-2015