דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Левикосточка

Достойны ли добрые дела воздаяния? Ждем ли мы вознаграждения, предлагая помощь другу, попавшему в беду? В этой древней притче журавль помогает подавившемуся костью льву: Однажды лев, пожирая свою добычу, подавился костью. И начал лев звать на помощь: «Кто вытащит у меня кость из горла, того я вознагражу по-царски!» Прилетел журавль, засунул свой длинный клюв в глотку льву и, вытащив кость, стал требовать награды. «Уходи поскорее», – ответил лев, – «достаточно для тебя награды, что ты можешь похваляться, говоря: Я был в пасти у льва — и ушел, как видите, цел и невредим!» [По мотивам Мидраш Раба, «Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей», составители Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий, перевод С. Фруг]

Возрастная группа: Детский сад

Всемогущий лев утверждает, что журавль должен радоваться лишь тому, что ему посчастливилось выбраться живым из львиной пасти, не требуя дополнительного вознаграждения. В книге «Лев и косточка» Лев предлагает журавлю сказку взамен за оказанную услугу. Кто знает, возможно, благодаря такому вознаграждению древняя притча дожила до наших дней.

Видео на основе книги

בואו לגלגל סיפורים עם קוביית הסיפור של ספריית פיג'מה ותהנו מזמן משותף של משחק, שיחה, הבעה ודימיון.

Распространенные экземпляры:

120,800

Издательство:

כנרת זמורה

Год распространения:

ЦХФА 2020-2021