דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Всеголишьпустоеполе

В далекие времена одна девочка повстречала раввина Иехошуа бен Ханания в тот момент, когда он собирался пройти по полю. Девочка заметила, что люди топтали поле ногами, прокладывая себе путь неподобающим образом, и она преподала человеку старше и мудрее нее важный урок чуткого отношения к окружающей среде (Вавилонский Талмуд, трактат Эрувин, 53, лист Б).

Возрастная группа: Детский сад

С тех пор прошло много лет, и история девочки и раввина Иехошуа бен Ханания стала вдохновением для нашего рассказа «Всего лишь пустое поле», в котором повествуется об одной умной девочке и ее друзьях, преподавших взрослым урок внимательности и заботы об окружающей нас природе. Этот рассказ предлагает и нам, читателям, проявлять отзывчивость по отношению к тем, кто рядом, учиться у каждого человека и относиться к нашему окружению с вниманием и смирением.

Видео на основе книги

מספרים: דידי שחר, ירדן בר כוכבא הלפרין ודיקלה הדר. עריכה ובימוי: ירדן בר כוכבא הלפרין מוזיקה מקורית: טל בלכרוביץ' פתיח: דידי שחר

Распространенные экземпляры:

117,800

Издательство:

כנרת

Год распространения:

2015 2021-2022