fbpx

💙 בהצלחה במחצית השנייה לשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה! 💙 עכשיו בחלוקה – ספר 3 למעונות, ספר 4 לגנים, ספר 2 לבתי ספר 💙

 

גלריה > גלריית התמונות
הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים facebook link
הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים facebook link
הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים facebook link
הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים facebook link
הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים הילדים בגן חגיגה של ספרים בראשון לציון ציירו את עצמם וסיפרו מה הם הכי אוהבים facebook link
ילדי גן ערבה באשדוד ציירו וספרו מה קורה לחפצים בגן בלילה כשאין אף אחד
ילדי גן ערבה באשדוד ציירו וספרו מה קורה לחפצים בגן בלילה כשאין אף אחד facebook link
ילדי גן ערבה באשדוד ציירו וספרו מה קורה לחפצים בגן בלילה כשאין אף אחד
ילדי גן ערבה באשדוד ציירו וספרו מה קורה לחפצים בגן בלילה כשאין אף אחד facebook link
ילדי גן ערבה באשדוד ציירו וספרו מה קורה לחפצים בגן בלילה כשאין אף אחד
ילדי גן ערבה באשדוד ציירו וספרו מה קורה לחפצים בגן בלילה כשאין אף אחד facebook link
הילדים בגן ארבל במבשרת ציון בחרו את הספר האהוב עליהם לשנת תש הילדים בגן ארבל במבשרת ציון בחרו את הספר האהוב עליהם לשנת תש"ף! facebook link
בחירת הספר האהוב בגן ארבל צעיר מבשרת ציון - הספר הנבחר בחירת הספר האהוב בגן ארבל צעיר מבשרת ציון - הספר הנבחר "מעשה בכיסא" facebook link
בגן הקפיטן בבת ים הפעילו את פרוייקט מלך ומלכת האותיות בנושא מקומות ויישובים בישראל בעקבות בגן הקפיטן בבת ים הפעילו את פרוייקט מלך ומלכת האותיות בנושא מקומות ויישובים בישראל בעקבות "מעשה בכיסא" facebook link
בעקבות הספר החוצה ילדי גן דקל מביאים צעצועים ישנים לגן ומחליפים עם חבריהם בעקבות הספר החוצה ילדי גן דקל מביאים צעצועים ישנים לגן ומחליפים עם חבריהם facebook link
בגן בגן "אני אוהב לצייר" בראשון לציון הכינו לוח קיר בעקבות הספר "החוצה" facebook link
בעקבות הספר בעקבות הספר "ילדה לבדה", יובל מגן ארבל במבשרת צייר בהשראת הסיפור facebook link
בגן ארבל מבשרת הילדים ציירו וסיפרו על צעצועים ישנים שהם לא זורקים, בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת הילדים ציירו וסיפרו על צעצועים ישנים שהם לא זורקים, בעקבות הספר "החוצה" facebook link
ילדה מציירת את עטיפת הספר בגן השלום באופקים ילדה מציירת את עטיפת הספר בגן השלום באופקים facebook link
ציורי הילדים בחט ציורי הילדים בחט"צ הרצוג ב"ש בעקבות הדס המהנדסת facebook link
ילדי גן ילדי גן "דרור" באשדוד שוחחו על דרכים בהם הם דואגים לחי ולצומח וציירו אפיזודות מחייהם. facebook link
ילדי גן ילדי גן "דרור" באשדוד שוחחו על דרכים בהם הם דואגים לחי ולצומח וציירו אפיזודות מחייהם. facebook link
חטיבה צעירה הרצוג ב חטיבה צעירה הרצוג ב"ש לומדים על שיתוף פעולה דרך הספר שני אחים facebook link
ילדי חט ילדי חט"צ הרצוג באר שבע למדו על שיתוף פעולה דרך הסיפור "שני אחים" facebook link
ילדי חטיבה צעירה הרצוג ב ילדי חטיבה צעירה הרצוג ב"ש ציירו כריכות לספר בהשראת הביטוי "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" בעקבות "שני אחים" facebook link
בגן הפיקוס פרדסייה הילדים יצרו פרחים מפלסטלינה בתוך קופסא - מתנה לאמא 
בגן הפיקוס פרדסייה הילדים יצרו פרחים מפלסטלינה בתוך קופסא - מתנה לאמא facebook link
בגן הפיקוס פרדסייה הילדים יצרו פרחים מפלסטלינה בתוך קופסא - מתנה לאמא 
בגן הפיקוס פרדסייה הילדים יצרו פרחים מפלסטלינה בתוך קופסא - מתנה לאמא facebook link
בגן הפיקוס פרדסייה הילדים יצרו פרחים מפלסטלינה בתוך קופסא - מתנה לאמא 
בגן הפיקוס פרדסייה הילדים יצרו פרחים מפלסטלינה בתוך קופסא - מתנה לאמא facebook link
הילדים בגן מכמורת באשדוד יצרו בעקבות הספר איך זה להיות עץ הילדים בגן מכמורת באשדוד יצרו בעקבות הספר איך זה להיות עץ facebook link
הילדים בגן מכמורת באשדוד יצרו בעקבות הספר איך זה להיות עץ הילדים בגן מכמורת באשדוד יצרו בעקבות הספר איך זה להיות עץ facebook link
הילדים בגן מכמורת באשדוד יצרו בעקבות הספר איך זה להיות עץ הילדים בגן מכמורת באשדוד יצרו בעקבות הספר איך זה להיות עץ facebook link
הילדים בגן מכמורת באשדוד יצרו בעקבות הספר איך זה להיות עץ הילדים בגן מכמורת באשדוד יצרו בעקבות הספר איך זה להיות עץ facebook link
בגן יפית בבאר שבע כל משפחה הכינה עץ דמיוני בעקבות הסיפור בגן יפית בבאר שבע כל משפחה הכינה עץ דמיוני בעקבות הסיפור "איך זה להיות עץ" facebook link
בגן יפית בבאר שבע כל משפחה הכינה עץ דמיוני בעקבות הסיפור בגן יפית בבאר שבע כל משפחה הכינה עץ דמיוני בעקבות הסיפור "איך זה להיות עץ" facebook link
בגן יפית בבאר שבע כל משפחה הכינה עץ דמיוני בעקבות הסיפור בגן יפית בבאר שבע כל משפחה הכינה עץ דמיוני בעקבות הסיפור "איך זה להיות עץ" facebook link
גן שירו שיר בראשל גן שירו שיר בראשל"צ - משימה ימין ושמאל בעקבות מוהא ובוהא - מה שמציירים בצד ימין מציירים גם בצד שמאל facebook link
גן שירו שיר בראשל גן שירו שיר בראשל"צ - משימה ימין ושמאל בעקבות מוהא ובוהא - מה שמציירים בצד ימין מציירים גם בצד שמאל facebook link
גן שירו שיר בראשל גן שירו שיר בראשל"צ - משימה ימין ושמאל בעקבות מוהא ובוהא - מה שמציירים בצד ימין מציירים גם בצד שמאל facebook link
הילדים בכיתה א1 בחט הילדים בכיתה א1 בחט"צ הרצוג באר שבע יצרו שטותיקופטר ולמדו שמותר וחשוב לנסות כל הזמן ולא לפחד מטעויות. facebook link
ילדי גן הרדוף באשדוד סיפרו על מצבים בהם עזרו למישהו, בעקבות ילדי גן הרדוף באשדוד סיפרו על מצבים בהם עזרו למישהו, בעקבות "שני אחים" facebook link
ילדי גן דרור באשדוד שוחחו על מצבים בהם עזרו למישהו בעקבות הסיפור ילדי גן דרור באשדוד שוחחו על מצבים בהם עזרו למישהו בעקבות הסיפור "שני אחים" facebook link
ילדי גן דרור באשדוד שוחחו על מצבים בהם עזרו למישהו בעקבות הסיפור ילדי גן דרור באשדוד שוחחו על מצבים בהם עזרו למישהו בעקבות הסיפור "שני אחים" facebook link
ילדי גן הרדוף באשדוד הכינו מסגרות לתמונה משפחתית מעוטורות ואיירו את בני משפחתם, בעקבות הספר ילדי גן הרדוף באשדוד הכינו מסגרות לתמונה משפחתית מעוטורות ואיירו את בני משפחתם, בעקבות הספר "המזוודה" facebook link
ילדי גן ערבה באשדוד ציירו את חדרו של איתמר ואת הצעצועים בעקבות ילדי גן ערבה באשדוד ציירו את חדרו של איתמר ואת הצעצועים בעקבות "החוצה" facebook link
ילדי גן דרור באשדוד ציירו סיטואציות מעבודת צוות בעקבות הספר שני אחים
ילדי גן דרור באשדוד ציירו סיטואציות מעבודת צוות בעקבות הספר שני אחים facebook link
ילדי גן דרור באשדוד ציירו סיטואציות מעבודת צוות בעקבות הספר שני אחים
ילדי גן דרור באשדוד ציירו סיטואציות מעבודת צוות בעקבות הספר שני אחים facebook link
ילדי גן דרור באשדוד ציירו סיטואציות מעבודת צוות בעקבות הספר שני אחים
ילדי גן דרור באשדוד ציירו סיטואציות מעבודת צוות בעקבות הספר שני אחים facebook link
גן נווה מנאות שולן שברמת הגולן הכינו בובות אצבע של מוהא ובוהא גן נווה מנאות שולן שברמת הגולן הכינו בובות אצבע של מוהא ובוהא facebook link
ילדי חט ילדי חט"צ הרצוג בבאר שבע שמעו את הסיפור ויצרו קיפודים מקסימים facebook link
בגן אורנים יסוד המעלה הילדים הביאו חפצים שעוברים מדור לדור, בעקבות בגן אורנים יסוד המעלה הילדים הביאו חפצים שעוברים מדור לדור, בעקבות "המזוודה" facebook link
חפצים שעוברים מדור לדור בגן אורנים יסוד המעלה חפצים שעוברים מדור לדור בגן אורנים יסוד המעלה facebook link
בגן נרקיס בקיבוץ רעים הכינו הילדים מתנות מקוריות מבוצנייר בעקבות בגן נרקיס בקיבוץ רעים הכינו הילדים מתנות מקוריות מבוצנייר בעקבות "מתנה לאמא" facebook link
בגן נרקיס בקיבוץ רעים הכינו הילדים מתנות מקוריות מבוצנייר בגן נרקיס בקיבוץ רעים הכינו הילדים מתנות מקוריות מבוצנייר facebook link
בגן נרקיס בקיבוץ רעים הכינו הילדים מתנות מקוריות מבוצנייר בגן נרקיס בקיבוץ רעים הכינו הילדים מתנות מקוריות מבוצנייר facebook link
ציורי הילדים בעקבות הספר בגן ערבה אשדוד ציורי הילדים בעקבות הספר בגן ערבה אשדוד facebook link
בגן חצב נס ציונה הילדים ציירו בתוך עננים מה החלום שלהם בגן חצב נס ציונה הילדים ציירו בתוך עננים מה החלום שלהם facebook link
בגן חצב נס ציונה הילדים ציירו בתוך עננים מה החלום שלהם בגן חצב נס ציונה הילדים ציירו בתוך עננים מה החלום שלהם facebook link
גן אור בצפת - צביעת עונת הקיץ והחורף גן אור בצפת - צביעת עונת הקיץ והחורף facebook link
עבודות הילדים בעקבות הספר בגן שני ראש העין עבודות הילדים בעקבות הספר בגן שני ראש העין facebook link
ציורי הילדים בעקבות הספר בגן שני ראש העין ציורי הילדים בעקבות הספר בגן שני ראש העין facebook link
הצגה והכנת תאטרון סיפור, בגן מכמורת אשדוד הצגה והכנת תאטרון סיפור, בגן מכמורת אשדוד facebook link
הצגה והכנת תאטרון סיפור, בגן מכמורת אשדוד הצגה והכנת תאטרון סיפור, בגן מכמורת אשדוד facebook link
הצגה והכנת תאטרון סיפור, בגן מכמורת אשדוד הצגה והכנת תאטרון סיפור, בגן מכמורת אשדוד facebook link
ציורים בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון ציורים בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
הילדים בגן הדר בחולון עיצבו את כסאות הגן הילדים בגן הדר בחולון עיצבו את כסאות הגן facebook link
הילדים כתבו את המעשים הטובים שלהם ונתנו לב במתנה לאמא הילדים כתבו את המעשים הטובים שלהם ונתנו לב במתנה לאמא facebook link
קופסת מתנה לאמא קופסת מתנה לאמא facebook link
הילדים הכינו לאימא לב של נחת ובו כתבנו את המעשים הטובים של הילדים הילדים הכינו לאימא לב של נחת ובו כתבנו את המעשים הטובים של הילדים facebook link
בית ספר בן צבי רמלה - ציורים בעקבות הספר בית ספר בן צבי רמלה - ציורים בעקבות הספר facebook link
יצירות בעקבות הספר בבית ספר בן צבי רמלה יצירות בעקבות הספר בבית ספר בן צבי רמלה facebook link
בגן שירו שיר ראשל בגן שירו שיר ראשל"צ הילדים ציירו בהשראת מנשה קדישמן בעקבות הספר facebook link
בגן שירו שיר ראשל בגן שירו שיר ראשל"צ הילדים ציירו בהשראת מנשה קדישמן בעקבות הספר facebook link
ציור בהשראת מנשה קדישמן בעקבות הספר - גן שירו שיר ראשל ציור בהשראת מנשה קדישמן בעקבות הספר - גן שירו שיר ראשל"צ facebook link
שושה אהבה לצייר וגם מנשה קדישמן אהב לצייר! גן שירו שיר ראשלצ שושה אהבה לצייר וגם מנשה קדישמן אהב לצייר! גן שירו שיר ראשלצ facebook link
שעת סיפור בספרייה המרכזית דימונה עם הספרנית קלרה אברהם שעת סיפור בספרייה המרכזית דימונה עם הספרנית קלרה אברהם facebook link
הילדים בגן ארבל מבשרת ציירו דמויות שמאכלסות את עולמם הילדים בגן ארבל מבשרת ציירו דמויות שמאכלסות את עולמם facebook link
יצירות בהשראת הסיפור בגן ארבל מבשרת ציון יצירות בהשראת הסיפור בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
פעילות בבית ספר יגאל אלון גבעת שמואל בעקבות הספר פעילות בבית ספר יגאל אלון גבעת שמואל בעקבות הספר facebook link
תיקי הספר בגן שקד במיתר תיקי הספר בגן שקד במיתר facebook link
פעילות בגן שקד מיתר בעקבות הספר פעילות בגן שקד מיתר בעקבות הספר facebook link
פעילות בגן שקד מיתר בעקבות הספר פעילות בגן שקד מיתר בעקבות הספר facebook link
פעילות בגן שקד מיתר בעקבות הספר פעילות בגן שקד מיתר בעקבות הספר facebook link
תלמידי כיתה ב' מבית ספר גבריאלי בחיפה כתבו מכתבי קסם משלהם תלמידי כיתה ב' מבית ספר גבריאלי בחיפה כתבו מכתבי קסם משלהם facebook link
תלמידי כיתה ב' מבית ספר גבריאלי בחיפה כתבו מכתבי קסם משלהם תלמידי כיתה ב' מבית ספר גבריאלי בחיפה כתבו מכתבי קסם משלהם facebook link
בגן שירז בצפת, הילדים ציירו מה ירצו להיות כשיהיו גדולים בגן שירז בצפת, הילדים ציירו מה ירצו להיות כשיהיו גדולים facebook link
בגן נרקיס בקיבוץ רוחמה, אם ובתה הכינו תיאטרון בובות מפלסטלינה בעקבות הספר בגן נרקיס בקיבוץ רוחמה, אם ובתה הכינו תיאטרון בובות מפלסטלינה בעקבות הספר facebook link
בגן רקפת כפר יונה כל ילד הכין מתנה לאמא בגן רקפת כפר יונה כל ילד הכין מתנה לאמא facebook link
ילד חמוד בגן חרוזים בשמש ראשל ילד חמוד בגן חרוזים בשמש ראשל"צ צייר את הציור בעקבות הספר facebook link
נתי בית, מחבר הספר, בפעילות עם הילדים במעון מעגלים ת נתי בית, מחבר הספר, בפעילות עם הילדים במעון מעגלים ת"א facebook link
מעשה בכסא במעון מעגלים תל אביב מעשה בכסא במעון מעגלים תל אביב facebook link
ביקור של נתי בית, מחבר הספר, במעון מעגלים ת ביקור של נתי בית, מחבר הספר, במעון מעגלים ת"א facebook link
נתי בית, מחבר הספר, ביקר במעון מעגלים ת נתי בית, מחבר הספר, ביקר במעון מעגלים ת"א facebook link
הילדים בגן אורנים יסוד המעלה הכינו תעודת זהות לחיית המחמד הביתית שלהם הילדים בגן אורנים יסוד המעלה הכינו תעודת זהות לחיית המחמד הביתית שלהם facebook link
ילדה חדשה הצטרפה לגן אורנית ביסוד המעלה והילדים הכינו לה שלט ילדה חדשה הצטרפה לגן אורנית ביסוד המעלה והילדים הכינו לה שלט facebook link
הילדים בגן אורנים יסוד המעלה הכינו תעודת זהות לחיית המחמד הביתית שלהם הילדים בגן אורנים יסוד המעלה הכינו תעודת זהות לחיית המחמד הביתית שלהם facebook link
הילדים בגן אור בצפת הכינו מסכות פילים בעקבות הספר הילדים בגן אור בצפת הכינו מסכות פילים בעקבות הספר facebook link
בגן שני בראש העין הילדים הכינו מתנות בקופסאות בגן שני בראש העין הילדים הכינו מתנות בקופסאות facebook link
בגן שני בראש העין הילדים קישטו קופסאות נעליים למתנות לאמהות בגן שני בראש העין הילדים קישטו קופסאות נעליים למתנות לאמהות facebook link
בגן אור בצפת הילדים הכינו כרטיסי ברכה לאמא בגן אור בצפת הילדים הכינו כרטיסי ברכה לאמא facebook link
בגן חצב באשדוד הילדים קישטו ציורים של ארגזים בגן חצב באשדוד הילדים קישטו ציורים של ארגזים facebook link
ציורים בהשראת שמואל כץ גן שירו שיר ראשון לציון ציורים בהשראת שמואל כץ גן שירו שיר ראשון לציון facebook link
ציורים בהשראת שמואל כץ גן שירו שיר ראשון לציון ציורים בהשראת שמואל כץ גן שירו שיר ראשון לציון facebook link
ציורים בהשראת הצייר שמואל כץ בגן פשוש קיבוץ דורות ציורים בהשראת הצייר שמואל כץ בגן פשוש קיבוץ דורות facebook link
פעילות בעקבות הספר - ילדי גן פשוש, קיבוץ דורות - ציור בצבעי מים בהשראת הצייר שמואל כץ פעילות בעקבות הספר - ילדי גן פשוש, קיבוץ דורות - ציור בצבעי מים בהשראת הצייר שמואל כץ facebook link
יצירה בעקבות הספר בבי יצירה בעקבות הספר בבי"ס תל"י אדם ועולמו גבע בנימין facebook link
בגן שירז בצפת הילדים ציירו פילים בעקבות הספר בגן שירז בצפת הילדים ציירו פילים בעקבות הספר facebook link
בגן בת הרים בצפת הילדים הכינו לבבות מתנה לאמא בגן בת הרים בצפת הילדים הכינו לבבות מתנה לאמא facebook link
בבית החינוך רמת רזים בצפת הכינו שלטים לחדר שבו כולם מתקבלים בבית החינוך רמת רזים בצפת הכינו שלטים לחדר שבו כולם מתקבלים facebook link
הכנת שלטים לחדר שבו כולם מתקבלים בבית חינוך רמת רזים צפת הכנת שלטים לחדר שבו כולם מתקבלים בבית חינוך רמת רזים צפת facebook link
פעילות בעקבות הספר בבית החינוך רמת רזים צפת. פעילות בעקבות הספר בבית החינוך רמת רזים צפת. "ואהבת לרעך כמוך" משפט המקבל משמעות בסיפור. facebook link
ילדי גן פשוש בקיבוץ דורות ציירו בצבעי מים בהשראת הצייר שמואל כץ ילדי גן פשוש בקיבוץ דורות ציירו בצבעי מים בהשראת הצייר שמואל כץ facebook link
פעילות כתה א' בבית הספר תלי אדם ועולמו גבע בנימין פעילות כתה א' בבית הספר תלי אדם ועולמו גבע בנימין facebook link
פעילות כתה א' בבית הספר תלי אדם ועולמו פעילות כתה א' בבית הספר תלי אדם ועולמו facebook link
פתיחת ספרייה בבית ספר דרכי נועם בקצרין פתיחת ספרייה בבית ספר דרכי נועם בקצרין facebook link
הילדים בגן ארבל מבשרת לומדים על מפת ארץ ישראל בעקבת הספר הילדים בגן ארבל מבשרת לומדים על מפת ארץ ישראל בעקבת הספר facebook link
הילדים בגן ארבל במבשרת ציון ציירו ציורים בעקבות הספר הילדים בגן ארבל במבשרת ציון ציירו ציורים בעקבות הספר facebook link
בגן ארבל במבשרת ציון הכינו כסאות מחומרים ממוחזרים שונים בעקבות הספר בגן ארבל במבשרת ציון הכינו כסאות מחומרים ממוחזרים שונים בעקבות הספר facebook link
אותיות מעוגיות בגן שכם באר שבע אותיות מעוגיות בגן שכם באר שבע facebook link
ציורי הילדים בגן רימון נבטים בעקבות הספר ציורי הילדים בגן רימון נבטים בעקבות הספר facebook link
יצירה בעקבות הספר בגן יעל בחולון יצירה בעקבות הספר בגן יעל בחולון facebook link
מה עושים כשאין תנור אפייה בגן? קורצים לחם בצורת אותיות ומורחים דבש - גן בובה זהבה, ראשלצ
מה עושים כשאין תנור אפייה בגן? קורצים לחם בצורת אותיות ומורחים דבש - גן בובה זהבה, ראשלצ facebook link
 קופסת אותיות מתוקות שהכינו הילדים בגן הקפיטן בבת ים קופסת אותיות מתוקות שהכינו הילדים בגן הקפיטן בבת ים facebook link
בגן הקפיטן בבת ים הכינו קופסת אותיות המורכבת מקרעים של מילים בגן הקפיטן בבת ים הכינו קופסת אותיות המורכבת מקרעים של מילים facebook link
בגן חלבלוב בנתניה הכינו מאכלים בצורות אותיות לכבוד מסיבת הסיום בגן חלבלוב בנתניה הכינו מאכלים בצורות אותיות לכבוד מסיבת הסיום facebook link
בגן חלבלוב בנתניה הכינו מאכלים בצורות אותיות לכבוד מסיבת הסיום בגן חלבלוב בנתניה הכינו מאכלים בצורות אותיות לכבוד מסיבת הסיום facebook link
בגן חלבלוב בנתניה הכינו מאכלים בצורות אותיות לכבוד מסיבת הסיום בגן חלבלוב בנתניה הכינו מאכלים בצורות אותיות לכבוד מסיבת הסיום facebook link
בגן חלבלוב בנתניה הכינו מאכלים בצורות אותיות לכבוד מסיבת הסיום בגן חלבלוב בנתניה הכינו מאכלים בצורות אותיות לכבוד מסיבת הסיום facebook link
בגן הכוכב בנתניה הילדים הכינו יצירה נהדרת בעקבות הספר בגן הכוכב בנתניה הילדים הכינו יצירה נהדרת בעקבות הספר facebook link
בגן בזלת במושב שעל הכינו למבשלת סינר בעקבות הספר בגן בזלת במושב שעל הכינו למבשלת סינר בעקבות הספר facebook link
בגן בזלת במושב שעל הילדים תפרו אותיות מתוקות על סינרים בגן בזלת במושב שעל הילדים תפרו אותיות מתוקות על סינרים facebook link
בגן בזלת במושב שעל הילדים תפרו אותיות מתוקות על סינרים בגן בזלת במושב שעל הילדים תפרו אותיות מתוקות על סינרים facebook link
בגן יערה תל אביב יצרו אותיות מפלחי פירות יחד עם מתנדבת זה בגן יערה תל אביב יצרו אותיות מפלחי פירות יחד עם מתנדבת זה"ב בגן facebook link
סימה יצחק מ סימה יצחק מ"זה"ב בגן" הקריאה את הספר לילדים בגן יערה ת"א facebook link
תערוכה בעקבות הספר בבית ספר יצחק הנשיא בקרית שמונה תערוכה בעקבות הספר בבית ספר יצחק הנשיא בקרית שמונה facebook link
בגן יהודה בפתח תקוה כל ילד קיבל מישו משלו ויצר ממנו מה שרצה בגן יהודה בפתח תקוה כל ילד קיבל מישו משלו ויצר ממנו מה שרצה facebook link
בגן חוחית בחולון עשו פעילויות שונות בעקבות הספר בגן חוחית בחולון עשו פעילויות שונות בעקבות הספר facebook link
בבית ספר יצחק הנשיא בקרית שמונה כל ילד הביא תמונה של פריט שעובר מדור לדור בבית ספר יצחק הנשיא בקרית שמונה כל ילד הביא תמונה של פריט שעובר מדור לדור facebook link
יצירת כוח העל בגן אדווה בנתניה יצירת כוח העל בגן אדווה בנתניה facebook link
בגן אדוה בנתניה הילדים הכינו גלימות כוח על בגן אדוה בנתניה הילדים הכינו גלימות כוח על facebook link
בגן אדווה בנתניה הילדים יצרו את מה שמיוחד בהם בגן אדווה בנתניה הילדים יצרו את מה שמיוחד בהם facebook link
עידו בן ה- 4 הכין את הדגם בעזרת אחותו לגן נרקיס בקבוץ חמדיה עידו בן ה- 4 הכין את הדגם בעזרת אחותו לגן נרקיס בקבוץ חמדיה facebook link
הדגם של עידו בן ה- 4 מגן נרקיס בקבוץ חמדיה הדגם של עידו בן ה- 4 מגן נרקיס בקבוץ חמדיה facebook link
בגן אורנים יסוד המעלה הפתיעו את הילדים בגן עם תמונות של החתולים שלהם מהבית בגן אורנים יסוד המעלה הפתיעו את הילדים בגן עם תמונות של החתולים שלהם מהבית facebook link
ציורי הילדים בגן ארבל צעיר מבשרת ציון בעקבות הספר ציורי הילדים בגן ארבל צעיר מבשרת ציון בעקבות הספר facebook link
ילדי גן רימון בנבטים בנו מדינה מקוביות בהשראת הספר! ילדי גן רימון בנבטים בנו מדינה מקוביות בהשראת הספר! facebook link
פעילות בגן ״רימון״ בנבטים בעקבות הספר - כל ילד כתב איזה גיבור הוא היה רוצה להיות
פעילות בגן ״רימון״ בנבטים בעקבות הספר - כל ילד כתב איזה גיבור הוא היה רוצה להיות facebook link
בגן ״רימון״ בנבטים כל ילד כתב איזה גיבור-על הוא היה רוצה להיות בגן ״רימון״ בנבטים כל ילד כתב איזה גיבור-על הוא היה רוצה להיות facebook link
בגן צאלים פתח תקוה כל ילד הכין בשעת יצירה חתול דלעת וארגז בעקבות הספר בגן צאלים פתח תקוה כל ילד הכין בשעת יצירה חתול דלעת וארגז בעקבות הספר facebook link
בגן צאלים פתח תקוה יצרו קיר סיפור בעקבות הספר בגן צאלים פתח תקוה יצרו קיר סיפור בעקבות הספר facebook link
בגן עופר עין השופט יצרו תערוכה בעקבות הספר בגן עופר עין השופט יצרו תערוכה בעקבות הספר facebook link
בגן עופר עין השופט כל ילד בחר דף שעניין אותו מהספר וצייר בהשראתו. לאחר מכן כל ילד, אמר מה כוח העל שלו בגן עופר עין השופט כל ילד בחר דף שעניין אותו מהספר וצייר בהשראתו. לאחר מכן כל ילד, אמר מה כוח העל שלו facebook link
בגן עופר עין השופט חקרו את נושא העטלפים ושאלו שאלות חקר אשר עניינו את הילדים בגן עופר עין השופט חקרו את נושא העטלפים ושאלו שאלות חקר אשר עניינו את הילדים facebook link
מכינים עוגת דלעת בגן ילדים בצפת בעקבות הספר מכינים עוגת דלעת בגן ילדים בצפת בעקבות הספר facebook link
הילדים במסיכות של החתול דלעת בגן ילדים בצפת בהובלת הגננת פרח אלימלך הילדים במסיכות של החתול דלעת בגן ילדים בצפת בהובלת הגננת פרח אלימלך facebook link
יצירה של מישו מפלסטלינה בגנים בצפת בהובלת הגננת פרח אלימלך יצירה של מישו מפלסטלינה בגנים בצפת בהובלת הגננת פרח אלימלך facebook link
פעילות בגנים בצפת בהובלת פרח אלימלך בעקבות הספר פעילות בגנים בצפת בהובלת פרח אלימלך בעקבות הספר facebook link
תלמידי כיתות ב׳ בבית ספר קורצ'אק קרית מוצקין עיצבו ובנו בתים בהשראת הסיפור תלמידי כיתות ב׳ בבית ספר קורצ'אק קרית מוצקין עיצבו ובנו בתים בהשראת הסיפור facebook link
תלמידי כיתות א׳ בבית ספר קורצ'אק קרית מוצקין הכינו כדורי שלג עם ״פתיתי שלג״ תלמידי כיתות א׳ בבית ספר קורצ'אק קרית מוצקין הכינו כדורי שלג עם ״פתיתי שלג״ facebook link
יצירה בעקבות הסיפור מישו בגן רימון שדה יצחק יצירה בעקבות הסיפור מישו בגן רימון שדה יצחק facebook link
ילדי גן נרקיס במושב עלמה התחפשו לגיבורי-על בעקבות הספר! ילדי גן נרקיס במושב עלמה התחפשו לגיבורי-על בעקבות הספר! facebook link
הילדים בגן נרקיס בעלמה יצרו פאזל מציור משותף על גיבורי-על הילדים בגן נרקיס בעלמה יצרו פאזל מציור משותף על גיבורי-על facebook link
כל ילד בגן נרקיס בעלמה צייר וכתב את כוח העל שבו כל ילד בגן נרקיס בעלמה צייר וכתב את כוח העל שבו facebook link
בגן גלית בבית יהושע הילדים יצרו דמויות של מישו בגן גלית בבית יהושע הילדים יצרו דמויות של מישו facebook link
גיבורי העל של גן ארבל מבשרת ציון, בהשראת הסיפור גיבורי העל של גן ארבל מבשרת ציון, בהשראת הסיפור facebook link
יצירת גיבור על בגן ארבל מבשרת ציון יצירת גיבור על בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
גיבורת על של ילדה בגן ארבל מבשרת ציון גיבורת על של ילדה בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
עבודה על הספר בויצו רפאל קרית ביאליק עבודה על הספר בויצו רפאל קרית ביאליק facebook link
ילדי גן ויצו רפאל בקרית ביאליק עשו יצירה יפה בעקבות הספר ילדי גן ויצו רפאל בקרית ביאליק עשו יצירה יפה בעקבות הספר facebook link
לוח יצירה בעקבת הספר בויצו רפאל בקרית ביאליק לוח יצירה בעקבת הספר בויצו רפאל בקרית ביאליק facebook link
ילדי גן ויצו רפאל בקרית ביאליק נהנים מהספר ילדי גן ויצו רפאל בקרית ביאליק נהנים מהספר facebook link
ילדי גן חופמי בחולון יוצרים בעקבות מישו ילדי גן חופמי בחולון יוצרים בעקבות מישו facebook link
יצירה של מישו בגן עצמאות באשדוד יצירה של מישו בגן עצמאות באשדוד facebook link
היצירות של מישו בגן עצמאות באשדוד היצירות של מישו בגן עצמאות באשדוד facebook link
יצירה בגן עצמאות באשדוד בה כל ילד קיבל דמות, הפך והלביש אותה למישו משלו עם נצנצים, קשקשים, נוצות, זנבות, קרניים זוהרים ונמשים יצירה בגן עצמאות באשדוד בה כל ילד קיבל דמות, הפך והלביש אותה למישו משלו עם נצנצים, קשקשים, נוצות, זנבות, קרניים זוהרים ונמשים facebook link
בגן פרח מלבלב בראשלצ הילדים הפכו כדורי קלקר ל: מישו חייזר, מישו פרפר, מישו עכביש ואפילו מישו אביר עם חרב ומגן
בגן פרח מלבלב בראשלצ הילדים הפכו כדורי קלקר ל: מישו חייזר, מישו פרפר, מישו עכביש ואפילו מישו אביר עם חרב ומגן facebook link
מישו פרפר - גן פרח מלבלב בראשון לציון מישו פרפר - גן פרח מלבלב בראשון לציון facebook link
בובת יד בובת יד "מישו" בגן דרור באשדוד facebook link
בגן דרור אשדוד עשו סדנת בובות יד בעקבות בגן דרור אשדוד עשו סדנת בובות יד בעקבות "מישו" facebook link
בובות יד בובות יד "מישו" שהכינו הילדים בגן דרור באשדוד facebook link
הילדים בבית ספר הרצל בת ים נהנים ממסיבת ריקודים מושלגת בעקבות הספר הילדים בבית ספר הרצל בת ים נהנים ממסיבת ריקודים מושלגת בעקבות הספר facebook link
הילדים בבית ספר הרצל בת ים שלחו מכתבים וציוד חורף לחיילים הילדים בבית ספר הרצל בת ים שלחו מכתבים וציוד חורף לחיילים facebook link
הילדים בכיתות א' בבית ספר הרצל בת ים הילדים בכיתות א' בבית ספר הרצל בת ים facebook link
הילדים בכתות א' בבית ספר הרצל בת ים הצטלמו באווירה חורפית הילדים בכתות א' בבית ספר הרצל בת ים הצטלמו באווירה חורפית facebook link
הילדים בכתות א' בבית ספר הרצל בת ים הצטלמו באווירה חורפית הילדים בכתות א' בבית ספר הרצל בת ים הצטלמו באווירה חורפית facebook link
קופסת חלומות שהכינו הילדים בבית ספר הרצל בת ים קופסת חלומות שהכינו הילדים בבית ספר הרצל בת ים facebook link
בגן זמורה בישוב גיתית כל קבוצת ילדים יצרה פרי אחד משבעת המינים בגן זמורה בישוב גיתית כל קבוצת ילדים יצרה פרי אחד משבעת המינים facebook link
משחק הרכבה של מישו בגן שקמה, סביון משחק הרכבה של מישו בגן שקמה, סביון facebook link
הילדים שמחים עם הספר! בית ספר רמת רזים, צפת הילדים שמחים עם הספר! בית ספר רמת רזים, צפת facebook link
מכינים עטיפה חדשה לספר בבית ספר רמת רזים צפת מכינים עטיפה חדשה לספר בבית ספר רמת רזים צפת facebook link
הילדים הכינו עטיפות חדשות לספר בבית ספר רמת רזים צפת הילדים הכינו עטיפות חדשות לספר בבית ספר רמת רזים צפת facebook link
צביעת פתיתי שלג צבעוניים בבית ספר רמת רזים בצפת צביעת פתיתי שלג צבעוניים בבית ספר רמת רזים בצפת facebook link
בבית ספר רמת רזים שבצפת הילדים הכינו צנצנות שלג בבית ספר רמת רזים שבצפת הילדים הכינו צנצנות שלג facebook link
בית ספר עומר בישוב שקד חנך את ספריית פיג׳מה במסיבת פיג׳מות לכיתה א'.
 הילדים יצרו סימניות ונהנו מאוד בית ספר עומר בישוב שקד חנך את ספריית פיג׳מה במסיבת פיג׳מות לכיתה א'. הילדים יצרו סימניות ונהנו מאוד facebook link
בגן רימון שדה יצחק, כל ילד הרכיב סופרג'ף משלו בגן רימון שדה יצחק, כל ילד הרכיב סופרג'ף משלו facebook link
חתולים קופצים בגן זמיר מעלה אדומים, בעקבות הספר חתולים קופצים בגן זמיר מעלה אדומים, בעקבות הספר facebook link
גם סימניות החתול דלעת הילדים הכינו בגן זמיר מעלה אדומים גם סימניות החתול דלעת הילדים הכינו בגן זמיר מעלה אדומים facebook link
בגן זמיר מעלה אדומים הכינו מרק דלעת בעקבות הספר בגן זמיר מעלה אדומים הכינו מרק דלעת בעקבות הספר facebook link
פעילות על הספר בכתה ב'2 בבית ספר שרת רמלה פעילות על הספר בכתה ב'2 בבית ספר שרת רמלה facebook link
פעילות בכתה א'2 סביב הספר בבית ספר שרת רמלה פעילות בכתה א'2 סביב הספר בבית ספר שרת רמלה facebook link
בגן אורנים יסוד המעלה הילדים הכינו בהתלהבות רבה מישו משלהם בגן אורנים יסוד המעלה הילדים הכינו בהתלהבות רבה מישו משלהם facebook link
תערוכת תערוכת "מישו", מעשה ידי הילדים בגן אורנים יסוד המעלה facebook link
בגן שתולה הרחיבו את הלימוד על העטלפים בעקבות הספר. הילדים ציירו והכינו עטלפים בגן שתולה הרחיבו את הלימוד על העטלפים בעקבות הספר. הילדים ציירו והכינו עטלפים facebook link
הילדים בגן ארבל מבשרת ציירו את החתול דלעת הילדים בגן ארבל מבשרת ציירו את החתול דלעת facebook link
ציורים של שבעת המינים בגן ארבל מבשרת ציון ציורים של שבעת המינים בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
ציורים של שבעת המינים בגן ארבל מבשרת ציון ציורים של שבעת המינים בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
בגן ארבל מבשרת ציון הכינו חלות ביום שישי בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון הכינו חלות ביום שישי בעקבות הספר facebook link
בגן ארבל מבשרת ציון הכינו חלות ביום שישי בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון הכינו חלות ביום שישי בעקבות הספר facebook link
כיתת אלון בבית ספר איל בעכו יצרה קופסאת שלג ונתנה אותה כמתנה להורים לכבוד יום המשפחה כיתת אלון בבית ספר איל בעכו יצרה קופסאת שלג ונתנה אותה כמתנה להורים לכבוד יום המשפחה facebook link
כיתת אלון בבית ספר איל בעכו יצרה קופסאת שלג ונתנה אותה כמתנה להורים לכבוד יום המשפחה כיתת אלון בבית ספר איל בעכו יצרה קופסאת שלג ונתנה אותה כמתנה להורים לכבוד יום המשפחה facebook link
כיתת גפן בבית ספר איל בעכו יצרה איש שלג כיתת גפן בבית ספר איל בעכו יצרה איש שלג facebook link
בגנים שירז ובת הרים בצפת הילדים הכינו גלימות סופר-על בעקבות הספר בגנים שירז ובת הרים בצפת הילדים הכינו גלימות סופר-על בעקבות הספר facebook link
פעילות בגנים שירז ובת הרים בצפת בעקבות הספר פעילות בגנים שירז ובת הרים בצפת בעקבות הספר facebook link
הילדים בגנים שירז ובת הרים בצפת הפכו להיות גיבורי על בעקבות הספר הילדים בגנים שירז ובת הרים בצפת הפכו להיות גיבורי על בעקבות הספר facebook link
כוכבת על בגנים שירז ובת הרים בצפת כוכבת על בגנים שירז ובת הרים בצפת facebook link
בגנים שירז ובת הרים בצפת הילדים הכינו גלימות סופר-על בעקבות הספר בגנים שירז ובת הרים בצפת הילדים הכינו גלימות סופר-על בעקבות הספר facebook link
בגנים שירז ובת הרים בצפת הילדים הכינו גלימות סופר-על בעקבות הספר בגנים שירז ובת הרים בצפת הילדים הכינו גלימות סופר-על בעקבות הספר facebook link
הילדים בגנים שירז ובת הרים בצפת הפכו להיות גיבורי על בעקבות הספר הילדים בגנים שירז ובת הרים בצפת הפכו להיות גיבורי על בעקבות הספר facebook link
בגן אור בצפת הילדים עשו עבודת מיחוי של שבעת המינים מפלסטלינה והכינו תמונה בגן אור בצפת הילדים עשו עבודת מיחוי של שבעת המינים מפלסטלינה והכינו תמונה facebook link
עבודת מיחוי של ילדים בגן אור בצפת הילדים בעקבות הספר עבודת מיחוי של ילדים בגן אור בצפת הילדים בעקבות הספר facebook link
עבודת מיחוי של ילדים בגן אור בצפת הילדים בעקבות הספר עבודת מיחוי של ילדים בגן אור בצפת הילדים בעקבות הספר facebook link
הילדים הכינו מתכון מהספר הילדים הכינו מתכון מהספר "זית בבית" בגן אור בצפת facebook link
בגן אוהבים פתח תקוה הכינו לכבוד יום המשפחה ספר מתכונים בגן אוהבים פתח תקוה הכינו לכבוד יום המשפחה ספר מתכונים "טעם של משפחה" facebook link
בבית ספר איל בעכו כל ילד הכניס לקופסה את הגעגועים שלו בבית ספר איל בעכו כל ילד הכניס לקופסה את הגעגועים שלו facebook link
בגן אורנים יסוד המעלה חיברו את הספר עם יום השפה העברית, ולמדו מהו בגן אורנים יסוד המעלה חיברו את הספר עם יום השפה העברית, ולמדו מהו "עלילון" (קומיקס) facebook link
בגן אורנים יסוד המעלה חיברו את הספר עם יום השפה העברית, ולמדו מהו בגן אורנים יסוד המעלה חיברו את הספר עם יום השפה העברית, ולמדו מהו "עלילון" (קומיקס) facebook link
בגן אורנים יסוד המעלה חיברו את הספר עם יום השפה העברית, ולמדו מהו בגן אורנים יסוד המעלה חיברו את הספר עם יום השפה העברית, ולמדו מהו "עלילון" (קומיקס) facebook link
בגן סייפן פרדס חנה כרכור הילדים יצרו מישו משלהם! בגן סייפן פרדס חנה כרכור הילדים יצרו מישו משלהם! facebook link
בגנים שיזפון וצאלים בפתח תקוה עשו יצירה בשיתוף כל ילדי הגן המתארת את דרכו של הילד מהבית עד לגן בגנים שיזפון וצאלים בפתח תקוה עשו יצירה בשיתוף כל ילדי הגן המתארת את דרכו של הילד מהבית עד לגן facebook link
בבית ספר אחיה באבני חפץ חגגו עם הספר, חשבו מה הטעם של פינגבינה והכינו שוקו טעים בבית ספר אחיה באבני חפץ חגגו עם הספר, חשבו מה הטעם של פינגבינה והכינו שוקו טעים facebook link
מציירים את סופרג'ף בגן הרדוף אשדוד מציירים את סופרג'ף בגן הרדוף אשדוד facebook link
הילדים בגן הרדוף באשדוד מציירים מתוך הספר הילדים בגן הרדוף באשדוד מציירים מתוך הספר facebook link
לוח סופרג'ף בגן הרדוף באשדוד לוח סופרג'ף בגן הרדוף באשדוד facebook link
יצירות של סופרג'ף בגן הרדוף באשדוד יצירות של סופרג'ף בגן הרדוף באשדוד facebook link
פיסול בחומרים מהטבע בגן מכמורת אשדוד, בעקבות הספר פיסול בחומרים מהטבע בגן מכמורת אשדוד, בעקבות הספר facebook link
פעילות בגן מכמורת באשדוד בעקבות מר זוטא ועץ התפוחים פעילות בגן מכמורת באשדוד בעקבות מר זוטא ועץ התפוחים facebook link
פיסול בחומרים מהטבע בגן מכמורת אשדוד, בעקבות הספר פיסול בחומרים מהטבע בגן מכמורת אשדוד, בעקבות הספר facebook link
פעילות הורים וילדים בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר פעילות הורים וילדים בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר facebook link
פיסול בחומרים מהטבע בגן מכמורת אשדוד, בעקבות הספר פיסול בחומרים מהטבע בגן מכמורת אשדוד, בעקבות הספר facebook link
פעילות בגן מכמורת באשדוד בעקבות מר זוטא ועץ התפוחים פעילות בגן מכמורת באשדוד בעקבות מר זוטא ועץ התפוחים facebook link
פעילות הורים וילדים בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר פעילות הורים וילדים בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר facebook link
פיסול בחומרים מהטבע בגן מכמורת אשדוד, בעקבות הספר פיסול בחומרים מהטבע בגן מכמורת אשדוד, בעקבות הספר facebook link
פעילות הורים וילדים בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר פעילות הורים וילדים בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר facebook link
בגן שיזפון בפתח תקוה הכינו מאפינס צימוקים מהמתכון המופיע בספר בגן שיזפון בפתח תקוה הכינו מאפינס צימוקים מהמתכון המופיע בספר facebook link
בגן נופר בת ים הילדים קישטו את סופרג׳ף לפי הצבעים שהם אוהבים בגן נופר בת ים הילדים קישטו את סופרג׳ף לפי הצבעים שהם אוהבים facebook link
בבית ספר יובלי הנגב בגבעות בר, יצרו את החיה המושלמת והכינו לה תעודת זהות בבית ספר יובלי הנגב בגבעות בר, יצרו את החיה המושלמת והכינו לה תעודת זהות facebook link
בבית ספר יובלי הנגב בגבעות בר, הכינו ספר לחברות טובה וכריכות חדשות בבית ספר יובלי הנגב בגבעות בר, הכינו ספר לחברות טובה וכריכות חדשות facebook link
עקבות הספר שבעת המינים ילדי גן דקל בבית אל הכינו את שבעת המינים בהדבקה ציור ופלסטלינה עקבות הספר שבעת המינים ילדי גן דקל בבית אל הכינו את שבעת המינים בהדבקה ציור ופלסטלינה facebook link
בגן שיזפון בפתח תקוה הכינו יצירות של גפן בעקבות הספר בגן שיזפון בפתח תקוה הכינו יצירות של גפן בעקבות הספר facebook link
בגן יעל בחולון הכינו בית לחתולים בעקבות חיפושית בגשם בגן יעל בחולון הכינו בית לחתולים בעקבות חיפושית בגשם facebook link
בגן יעל חולון בנו יחד עץ דמיוני עם סוכריות, חולצה, מכוניות ועוד בגן יעל חולון בנו יחד עץ דמיוני עם סוכריות, חולצה, מכוניות ועוד facebook link
יצירות בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון יצירות בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
יצירות בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון יצירות בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
לוח קיר בגן ארבל מבשרת ציון עם יצירות מופלאות בעקבות הספר לוח קיר בגן ארבל מבשרת ציון עם יצירות מופלאות בעקבות הספר facebook link
הילדים בבי הילדים בבי"ס יגאל אלון גבעת שמואל שתלו, קישטו והלכו הביתה עם עציץ ובתוכו סוד שיתגלה באביב facebook link
הילדים בגן בזלת בשעל הם גיבורי על! הילדים בגן בזלת בשעל הם גיבורי על! facebook link
הילדים בגן בזלת בשעל הם גיבורי על! הילדים בגן בזלת בשעל הם גיבורי על! facebook link
בגן בזלת מושב שעל הילדים הכינו גלימות כוח-על! בגן בזלת מושב שעל הילדים הכינו גלימות כוח-על! facebook link
מרק טעים בגן יונים טירת יהודה בעקבות הספר מרק טעים בגן יונים טירת יהודה בעקבות הספר facebook link
פעילות בגן יונים טירת יהודה בעקבות הספר פעילות בגן יונים טירת יהודה בעקבות הספר facebook link
פעילות בגן יונים טירת יהודה בעקבות הספר פעילות בגן יונים טירת יהודה בעקבות הספר facebook link
בגן יונים בטירת יהודה הכינו מרק בעקבות הספר בגן יונים בטירת יהודה הכינו מרק בעקבות הספר facebook link
פעילות בגן יונים טירת יהודה בעקבות הספר פעילות בגן יונים טירת יהודה בעקבות הספר facebook link
כרזה שהכינו בעקבות הספר בגן סיגלון נס ציונה כרזה שהכינו בעקבות הספר בגן סיגלון נס ציונה facebook link
בגן אורנים ביסוד המעלה הילדים ציירו את המתכון שבסוף הספר בגן אורנים ביסוד המעלה הילדים ציירו את המתכון שבסוף הספר facebook link
בגן אורנים ביסוד המעלה הילדים ציירו את המתכון שבסוף הספר בגן אורנים ביסוד המעלה הילדים ציירו את המתכון שבסוף הספר facebook link
בגן אורנים ביסוד המעלה הילדים ציירו את המתכון שבסוף הספר בגן אורנים ביסוד המעלה הילדים ציירו את המתכון שבסוף הספר facebook link
הילדים בגן שדמית גבעתיים ציירו את מר זוטא ועץ התפוחים הילדים בגן שדמית גבעתיים ציירו את מר זוטא ועץ התפוחים facebook link
הילדים מציגים את מר זוטא בגן שדמית בגבעתיים הילדים מציגים את מר זוטא בגן שדמית בגבעתיים facebook link
תפאורה להצגה מר זוטא ועץ התפוחים בגן שדמית בגבעתיים תפאורה להצגה מר זוטא ועץ התפוחים בגן שדמית בגבעתיים facebook link
בגן שדמית גבעתיים הילדים הכינו תיאטרון בעקבות הספר בגן שדמית גבעתיים הילדים הכינו תיאטרון בעקבות הספר facebook link
בגנים שירז ובת הרים בצפת הכינו כדורי פלאפל בעקבות המתכון בספר בגנים שירז ובת הרים בצפת הכינו כדורי פלאפל בעקבות המתכון בספר facebook link
בגנים שירז ובת הרים בצפת בחרו הילדים איזה מתכון להכין מתוך הספר טעם של חג בגנים שירז ובת הרים בצפת בחרו הילדים איזה מתכון להכין מתוך הספר טעם של חג facebook link
לוח ספריית פיג'מה בגנים שירז ובת הרים בצפת לוח ספריית פיג'מה בגנים שירז ובת הרים בצפת facebook link
לומדים על החגים בגנים שירז ובת הרים בצפת לומדים על החגים בגנים שירז ובת הרים בצפת facebook link
ילדי גן שירז בצפת לומדים על חגי ישראל ילדי גן שירז בצפת לומדים על חגי ישראל facebook link
חלון לספריית פיג'מה בגן אשכול פתח תקוה חלון לספריית פיג'מה בגן אשכול פתח תקוה facebook link
בבית ספר גורדון ת בבית ספר גורדון ת"א הילדים הכינו מפות הגעה למסעדה, שלטים ותפריטים facebook link
בגן קמץ גדול במבשרת הכינו לוח מסלול מהבית לגן בעקבות הספר בגן קמץ גדול במבשרת הכינו לוח מסלול מהבית לגן בעקבות הספר facebook link
ציור של ילד מגן קמץ גדול במבשרת בעקבות פעילות על הספר ציור של ילד מגן קמץ גדול במבשרת בעקבות פעילות על הספר facebook link
סיפורי חורף בגן דקל בית אל סיפורי חורף בגן דקל בית אל facebook link
חגיגת סיפורי חורף של ספריית פיג'מה בגן דקל בית אל חגיגת סיפורי חורף של ספריית פיג'מה בגן דקל בית אל facebook link
פעילות ליום גשום בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר מגפיים פעילות ליום גשום בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר מגפיים facebook link
פעילות ליום גשום בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר מגפיים פעילות ליום גשום בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר מגפיים facebook link
פעילות ליום גשום בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר מגפיים פעילות ליום גשום בגן מכמורת אשדוד בעקבות הספר מגפיים facebook link
בגן אור בצפת כל ילד צייר את עצמו בתוך הטיפה וסיפר מה הוא אוהב לעשות בגשם בגן אור בצפת כל ילד צייר את עצמו בתוך הטיפה וסיפר מה הוא אוהב לעשות בגשם facebook link
ציורי ילדים בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון ציורי ילדים בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
ציורי ילדים בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון ציורי ילדים בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
ציורי ילדים בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון ציורי ילדים בעקבות הספר בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
בגן ארבל מבשרת הכינו קיר חורף מ-א עד ת בגן ארבל מבשרת הכינו קיר חורף מ-א עד ת facebook link
בגן ארבל במבשרת ציון יצאו לחצר בגשם בעקבות הספר בגן ארבל במבשרת ציון יצאו לחצר בגשם בעקבות הספר facebook link
גינה אישית לכל ילד בגן זמיר מעלה אדומים גינה אישית לכל ילד בגן זמיר מעלה אדומים facebook link
גינה אישית לכל ילד בגן זמיר מעלה אדומים גינה אישית לכל ילד בגן זמיר מעלה אדומים facebook link
גינה אישית לכל ילד בגן זמיר מעלה אדומים גינה אישית לכל ילד בגן זמיר מעלה אדומים facebook link
תוצרי הילדים בעקבות הספר בגן באשדוד תוצרי הילדים בעקבות הספר בגן באשדוד facebook link
הילדים בגן באשדוד מציירים מתוך הספר מר זוטא הילדים בגן באשדוד מציירים מתוך הספר מר זוטא facebook link
גן באשדוד בפעילות יצירתית בעקבות הספר גן באשדוד בפעילות יצירתית בעקבות הספר facebook link
הגינה הדמיונית של ילדי גן אשכול בפתח תקוה הגינה הדמיונית של ילדי גן אשכול בפתח תקוה facebook link
ילדי גן אשכול הממחזרים יצרו את הגינה הדמיונית שלהם, בעקבות הספר ילדי גן אשכול הממחזרים יצרו את הגינה הדמיונית שלהם, בעקבות הספר "הגינה שלי" facebook link
ילדי גן אשכול הממחזרים יצרו את הגינה הדמיונית שלהם, בעקבות הספר ילדי גן אשכול הממחזרים יצרו את הגינה הדמיונית שלהם, בעקבות הספר "הגינה שלי" facebook link
"על טעם וריח אין להתווכח" - המסר בעקבות הספר. בית ספר בילו רעננה facebook link
בבית ספר בילו ברעננה הכינו תערוכה בעקבות הספר והמסר ש בבית ספר בילו ברעננה הכינו תערוכה בעקבות הספר והמסר ש"על טעם וריח אין להתווכח" facebook link
בגן אני אוהב לצייר בראשון לציון הכינו סוגים שונים של גינות בגן אני אוהב לצייר בראשון לציון הכינו סוגים שונים של גינות facebook link
איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר facebook link
איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר facebook link
איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר facebook link
איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר facebook link
איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר facebook link
איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר איורי ילדים בגן שלוש המשאלות בראשלצ בעקבות הספר facebook link
תוצרי פעילות בגן ניצן בשדה ניצן בעקבות הספר תוצרי פעילות בגן ניצן בשדה ניצן בעקבות הספר facebook link
תוצרי פעילות בגן ניצן בשדה ניצן בעקבות הספר תוצרי פעילות בגן ניצן בשדה ניצן בעקבות הספר facebook link
פעילות בגן ניצן בשדה ניצן בעקבות מר זוטא פעילות בגן ניצן בשדה ניצן בעקבות מר זוטא facebook link
הגינה של גן סתוונית חיפה בעקבות הספר הגינה של גן סתוונית חיפה בעקבות הספר facebook link
הגינה של גן סתוונית חיפה בעקבות הספר הגינה של גן סתוונית חיפה בעקבות הספר facebook link
בגן 53 רמת גן הכינו עץ דמיוני בעקבות הספר בגן 53 רמת גן הכינו עץ דמיוני בעקבות הספר facebook link
גן 87 ברמת גן בפעילות בעקבות הספר הרטוב גן 87 ברמת גן בפעילות בעקבות הספר הרטוב facebook link
תיעוד דברי הילדים בגן 87 
 ברמת גן מתוך הספר הרטוב תיעוד דברי הילדים בגן 87 ברמת גן מתוך הספר הרטוב facebook link
גינת הספיידרמנים של הראל מגן ארבל במבשרת ציון גינת הספיידרמנים של הראל מגן ארבל במבשרת ציון facebook link
גינת חתולי השוקולד של שיר מגן ארבל במבשרת ציון גינת חתולי השוקולד של שיר מגן ארבל במבשרת ציון facebook link
גינת הנסיכות של אלה מגן ארבל מבשרת ציון גינת הנסיכות של אלה מגן ארבל מבשרת ציון facebook link
לוח ספריית פיג'מה בגן ארבל מבשרת ציון בעקבות הגינה שלי לוח ספריית פיג'מה בגן ארבל מבשרת ציון בעקבות הגינה שלי facebook link
יצירת חיית מחמד מפלסטלינה בפתיחת ספריית פיג'מה בבית ספר מודיעין תל אביב יצירת חיית מחמד מפלסטלינה בפתיחת ספריית פיג'מה בבית ספר מודיעין תל אביב facebook link
פתיחת ספריית פיג'מה בבית ספר מודיעין תל אביב - פעילות הורים וילדים פתיחת ספריית פיג'מה בבית ספר מודיעין תל אביב - פעילות הורים וילדים facebook link
הגננת בגן בזלת במושב שעל הפכה את הספר לפנס קסם הגננת בגן בזלת במושב שעל הפכה את הספר לפנס קסם facebook link
בגן בזלת במושב שעל חווים את הספר מחדש בעזרת פנס קסם בגן בזלת במושב שעל חווים את הספר מחדש בעזרת פנס קסם facebook link
פעילות בבית ספר אחיה אבני חפץ בעקבות הספר פעילות בבית ספר אחיה אבני חפץ בעקבות הספר facebook link
פעילות הכרת הטוב לבני המשפחה בעקבות הפינגווינים שפתחו מסעדה במקום רחוק לטובת האנשים - בית ספר הר ברכה בנים פעילות הכרת הטוב לבני המשפחה בעקבות הפינגווינים שפתחו מסעדה במקום רחוק לטובת האנשים - בית ספר הר ברכה בנים facebook link
פעילות הכרת הטוב לבני המשפחה בעקבות הפינגווינים שפתחו מסעדה במקום רחוק לטובת האנשים - בית ספר הר ברכה בנים פעילות הכרת הטוב לבני המשפחה בעקבות הפינגווינים שפתחו מסעדה במקום רחוק לטובת האנשים - בית ספר הר ברכה בנים facebook link
פעילות הכרת הטוב לבני המשפחה בעקבות הפינגווינים שפתחו מסעדה במקום רחוק לטובת האנשים - בית ספר הר ברכה בנים פעילות הכרת הטוב לבני המשפחה בעקבות הפינגווינים שפתחו מסעדה במקום רחוק לטובת האנשים - בית ספר הר ברכה בנים facebook link
גן תפוח באשדוד הציגו את הספר בפלסטלינה, בעקבות הסיפור הטוב של דוב גן תפוח באשדוד הציגו את הספר בפלסטלינה, בעקבות הסיפור הטוב של דוב facebook link
תבניות לסיפורים קהילתיים תבניות לסיפורים קהילתיים facebook link
שילוב מתנדבים מהקהילה שילוב מתנדבים מהקהילה facebook link
הצעה לסדנת כרזות עם הורים וילדים הצעה לסדנת כרזות עם הורים וילדים facebook link
שיתוף פעולה עם מכללת שנקר שיתוף פעולה עם מכללת שנקר facebook link
חוברת חוברת "שעת סיפור" facebook link
חלוקת הספר הראשון בגן זמיר במעלה אדומים! חלוקת הספר הראשון בגן זמיר במעלה אדומים! facebook link
ילדות מגן זמיר במעלה אדומים נהנות מהספר ילדות מגן זמיר במעלה אדומים נהנות מהספר "אולי נתחלף" facebook link
גן - בית ספר - קהילה גן - בית ספר - קהילה facebook link
שיתופי גננות שיתופי גננות facebook link
פעילות בבית ספר נופי ארבל בגנוסר בעקבות הספר פעילות בבית ספר נופי ארבל בגנוסר בעקבות הספר facebook link
יצירת בעלי חיים מגלילי נייר בעקבות הסיפור דרושה חיית מחמד בבית ספר נופי ארבל בגנוסר יצירת בעלי חיים מגלילי נייר בעקבות הסיפור דרושה חיית מחמד בבית ספר נופי ארבל בגנוסר facebook link
תלמידי כיתה ב' בבי תלמידי כיתה ב' בבי"ס תומר בבאר שבוע לומדים על הקוטב facebook link
יצירה בגן רימון נבטים בעקבות יצירה בגן רימון נבטים בעקבות "הגינה שלי" facebook link
ילדי גן גלים בחיפה מדמיינים גינה משלהם ילדי גן גלים בחיפה מדמיינים גינה משלהם facebook link
ילדי גן גלים בחיפה יצרו גינה מיוחדת משלהם ילדי גן גלים בחיפה יצרו גינה מיוחדת משלהם facebook link
הורים וילדים בגן שני באילת הכינו יחד ספר ציורים הורים וילדים בגן שני באילת הכינו יחד ספר ציורים "הגינה של ילדי הגן" facebook link
הורי וילדי גן שני באילת הינו ספר בעקבות הורי וילדי גן שני באילת הינו ספר בעקבות "הגינה שלי" facebook link
הילדים בגן שני באילת נהנים מהספר היפה שהכינו בעקבות הגינה שלי הילדים בגן שני באילת נהנים מהספר היפה שהכינו בעקבות הגינה שלי facebook link
איור משותף של ילדה בגן שני באילת עם ילדת כיתה ו' מבית ספר הרי אילת סביב הספר איור משותף של ילדה בגן שני באילת עם ילדת כיתה ו' מבית ספר הרי אילת סביב הספר facebook link
פעילות משותפת של ילדי גן שני באילת ותלמידי כיתה ו' בית ספר הרי אילת סביב הספר פעילות משותפת של ילדי גן שני באילת ותלמידי כיתה ו' בית ספר הרי אילת סביב הספר facebook link
ילדי גן רקפת בבית אל בעקבות הספר אולי נתחלף ילדי גן רקפת בבית אל בעקבות הספר אולי נתחלף facebook link
ילדי גן דקל בבית אל קישטו את תיקי ספריית פיג'מה ילדי גן דקל בבית אל קישטו את תיקי ספריית פיג'מה facebook link
פעילות ספונטנית של הילדים בעקבות הספר - קבלת שבת עם כל החיות. גן רעות ת פעילות ספונטנית של הילדים בעקבות הספר - קבלת שבת עם כל החיות. גן רעות ת"א facebook link
ילדי גן הסירה תורני באשקלון בפעילות קבוצתית - כל ילד אייר את הכריכה. ילדי גן הסירה תורני באשקלון בפעילות קבוצתית - כל ילד אייר את הכריכה. facebook link
ילדי גן הסירה תורני באשקלון למדו על הספר. התוצרים מוצגים בפינת הספר ילדי גן הסירה תורני באשקלון למדו על הספר. התוצרים מוצגים בפינת הספר facebook link
חפרפרת ודוב מפלסטלינה שיצרו הילדים בגן בת הרים בצפת חפרפרת ודוב מפלסטלינה שיצרו הילדים בגן בת הרים בצפת facebook link
פעילות שערכה הגננת פרח אלימלך בגן בת הרים בצפת בעקבות הספר פעילות שערכה הגננת פרח אלימלך בגן בת הרים בצפת בעקבות הספר facebook link
הילדים ציירו את מר זוטא בגן שירז בצפת הילדים ציירו את מר זוטא בגן שירז בצפת facebook link
פעילות של הגננת פרח אלימלך בגן שירז בצפת בעקבות הספר פעילות של הגננת פרח אלימלך בגן שירז בצפת בעקבות הספר facebook link
בגן אשכול פתח תקוה הילדים הכינו דרקון ידידותי (גם לילדים וגם לסביבה) בגן אשכול פתח תקוה הילדים הכינו דרקון ידידותי (גם לילדים וגם לסביבה) facebook link
הילדים בגן אורנים ביסוד המעלה הכינו דובים מעיסת בוץ הילדים בגן אורנים ביסוד המעלה הכינו דובים מעיסת בוץ facebook link
הילדים בגן אורנים ביסוד המעלה הכינו דובים מעיסת בוץ הילדים בגן אורנים ביסוד המעלה הכינו דובים מעיסת בוץ facebook link
הילדים בגן אורנים ביסוד המעלה הכינו דובים מעיסת בוץ הילדים בגן אורנים ביסוד המעלה הכינו דובים מעיסת בוץ facebook link
בגן אורנים ביסוד המעלה הכינו משחק עם תמונות מהספר ומשימות שהילדים המציאו בגן אורנים ביסוד המעלה הכינו משחק עם תמונות מהספר ומשימות שהילדים המציאו facebook link
ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר "אולי נתחלף" facebook link
הגננת בגן תאטרון חיפה בהצגת הספר אולי נתחלף הגננת בגן תאטרון חיפה בהצגת הספר אולי נתחלף facebook link
ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר "אולי נתחלף" facebook link
ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר "אולי נתחלף" facebook link
ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר "אולי נתחלף" facebook link
ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר ילדי גן תאטרון בחיפה מציגים את הספר "אולי נתחלף" facebook link
לכבוד הספר הראשון, ילדי גן תאטרון בחיפה העלו את ההצגה לכבוד הספר הראשון, ילדי גן תאטרון בחיפה העלו את ההצגה "אולי נתחלף" facebook link
הילדים בגן האוהבים בפתח תקוה חיברו סיפור המשך לספר הילדים בגן האוהבים בפתח תקוה חיברו סיפור המשך לספר facebook link
הילדים בגן האוהבים בפתח תקוה מציירים את סיפור המשך שהמציאו לספר הילדים בגן האוהבים בפתח תקוה מציירים את סיפור המשך שהמציאו לספר facebook link
הילדים בגן האוהבים בפתח תקוה חיברו סיפור המשך לספר הילדים בגן האוהבים בפתח תקוה חיברו סיפור המשך לספר facebook link
הילדים בגן ארבל מבשרת ציון מקשטים את תיקי הספר הילדים בגן ארבל מבשרת ציון מקשטים את תיקי הספר facebook link
הילדים בגן ארבל מבשרת ציון היו גיבורי הסיפור ואיירו את הדמויות בהתאם. הילדים בגן ארבל מבשרת ציון היו גיבורי הסיפור ואיירו את הדמויות בהתאם. facebook link
הילדים בגן יסמין במושב בן זכאי הכינו חוברת פעילות בעקבות אולי נתחלף הילדים בגן יסמין במושב בן זכאי הכינו חוברת פעילות בעקבות אולי נתחלף facebook link
גן יסמין בחדרה עסק בחקר על עולם הדובים בעקבות הסיפור הטוב של דוב גן יסמין בחדרה עסק בחקר על עולם הדובים בעקבות הסיפור הטוב של דוב facebook link
תערוכת דובים בגן יסמין בחדרה בעקבות הסיפור הטוב של דוב תערוכת דובים בגן יסמין בחדרה בעקבות הסיפור הטוב של דוב facebook link
יצירת חיות מחמד מפלסטלינה בבית ספר איל עכו בעקבות הספר יצירת חיות מחמד מפלסטלינה בבית ספר איל עכו בעקבות הספר facebook link
פעילות בבית ספר הרצל בת ים בעקבות פעילות בבית ספר הרצל בת ים בעקבות "מסעדה בקצה הקוטב" facebook link
הילדים שפים ליום אחד בבית ספר הרצל בת ים בעקבות הילדים שפים ליום אחד בבית ספר הרצל בת ים בעקבות "מסעדה בקצה הקוטב" facebook link
ילדי כתות א' בבי ילדי כתות א' בבי"ס הרצל בת ים בפעילות עם כלבה מאולפת בעקבות "מבוקשת" facebook link
ילדי כתות א' בבי ילדי כתות א' בבי"ס הרצל בת ים מחופשים לחיות בעקבות פעילות לספר "מבוקשת חיית המחמד המושלמת" facebook link
ילדי גן סחלב הכינו ספר משלהם בעקבות הסיפור הטוב של דוב ילדי גן סחלב הכינו ספר משלהם בעקבות הסיפור הטוב של דוב facebook link
ספר גן סחלב בית חגי שהכינו הילדים בעקבות הסיפור הטוב של דוב ספר גן סחלב בית חגי שהכינו הילדים בעקבות הסיפור הטוב של דוב facebook link
בגן בת הרים בצפת הילדים יוצרים דוב משלהם בעקבות הספר בגן בת הרים בצפת הילדים יוצרים דוב משלהם בעקבות הספר "הסיפור הטוב של דוב" facebook link
כרטיסיות משחק יחיד רבים - פעילות בגן אור בצפת בעקבות הספר כרטיסיות משחק יחיד רבים - פעילות בגן אור בצפת בעקבות הספר "אולי נתחלף" facebook link
בית ספר איל עכו - בחירת חיית מחמד אישית בית ספר איל עכו - בחירת חיית מחמד אישית facebook link
תוצרי הפעילות של ילדי כתה א' בבית ספר איל עכו - בחירת חיית מחמד אישית תוצרי הפעילות של ילדי כתה א' בבית ספר איל עכו - בחירת חיית מחמד אישית facebook link
ילדי כתה א' בבית ספר איל עכו מקשטים את תיק הספר ילדי כתה א' בבית ספר איל עכו מקשטים את תיק הספר facebook link
תוצרי למידה המסע אל האי אולי כיתה ב2 בית ספר תומר בבאר שבע תוצרי למידה המסע אל האי אולי כיתה ב2 בית ספר תומר בבאר שבע facebook link
תוצרי למידה המסע אל האי אולי כיתה ב2 בית ספר תומר בבאר שבע תוצרי למידה המסע אל האי אולי כיתה ב2 בית ספר תומר בבאר שבע facebook link
תוצרי למידה המסע אל האי אולי כיתה ב2 בית ספר תומר בבאר שבע תוצרי למידה המסע אל האי אולי כיתה ב2 בית ספר תומר בבאר שבע facebook link
בגן ארבל במבשרת ציון בחרו בחיפושית בגשם כספר האהוב ביותר השנה! בגן ארבל במבשרת ציון בחרו בחיפושית בגשם כספר האהוב ביותר השנה! facebook link
יצירה של ציפורים על עצים בגן מכמורת באשדוד בעקבות יצירה של ציפורים על עצים בגן מכמורת באשדוד בעקבות "מקהלה עליזה" facebook link
יצירות בגן מכמורת אשדוד בעקבות יצירות בגן מכמורת אשדוד בעקבות "מקהלה עליזה" בספר שרשרת מזמרת facebook link
עץ עם ציפורים בגן מכמורת בעקבות עץ עם ציפורים בגן מכמורת בעקבות "מקהלה עליזה" facebook link
יצירה מפלסטלינה בעקבות יצירה מפלסטלינה בעקבות "מקהלה עליזה" בגן מכמורת, אשדוד facebook link
ציורים של עצים בעקבות ציורים של עצים בעקבות "מקהלה עליזה" בגן מכמורת, אשדוד facebook link
בעקבות בעקבות "שרשרת מזמרת" בגן מכמורת, אשדוד facebook link
גן מכמורת, אשדוד - פעילות סוף שנה בעקבות גן מכמורת, אשדוד - פעילות סוף שנה בעקבות "שרשרת מזמרת" facebook link
בגן שקד בישוב מיתר הילדים יצרו עם ההורים כבאית ורובוט בגן שקד בישוב מיתר הילדים יצרו עם ההורים כבאית ורובוט facebook link
יצירה בעקבות הספר זה לא ארגז, גן שקד במיתר יצירה בעקבות הספר זה לא ארגז, גן שקד במיתר facebook link
משאית שיצרו ההורים והילדים בגן שקד במיתר, בעקבות הספר זה לא ארגז משאית שיצרו ההורים והילדים בגן שקד במיתר, בעקבות הספר זה לא ארגז facebook link
איור בעקבות הספר איור בעקבות הספר "הצבע השמיני" - גן ארבל מבשרת facebook link
איור בעקבות הספר איור בעקבות הספר "הצבע השמיני" - גן ארבל מבשרת facebook link
איור בעקבות הספר איור בעקבות הספר "הצבע השמיני" - גן ארבל מבשרת facebook link
איורים של ילדי גן ארבל לספר שיריה של שלומית כהן אסיף איורים של ילדי גן ארבל לספר שיריה של שלומית כהן אסיף "הצבע השמיני" facebook link
ילדי גן ארבל במבשרת ציון הציגו את הספר ילדי גן ארבל במבשרת ציון הציגו את הספר "המדינה של ילדי הגן facebook link
תוצרים בעקבות פעילות הספר תוצרים בעקבות פעילות הספר "המדינה של ילדי הגן" בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
תוצרי הילדים בעקבות פעילות לספר תוצרי הילדים בעקבות פעילות לספר "המדינה של ילדי הגן" בגן ארבל מבשרת ציון facebook link
מפת הארץ - בעקבות הספר מפת הארץ - בעקבות הספר "המדינה של ילדי הגן" - גן ארבל מבשרת ציון facebook link
הילדים בגן ארבל במבשרת ציון הכינו הילדים בגן ארבל במבשרת ציון הכינו "מדינה" מקרטונים בעקבות פעילות לספר המדינה של ילדי הגן facebook link
בגן שקד בעין ורד הכינו עצים בשלושה צבעים בעקבות בגן שקד בעין ורד הכינו עצים בשלושה צבעים בעקבות "חנן הגנן". הנה האדום... facebook link
ילדי גן שקד בעין ורד מכינים עץ בעקבות ילדי גן שקד בעין ורד מכינים עץ בעקבות "חנן הגנן" facebook link
הילדים בגן שקד בעין ורד בחרו צבע של עץ עבור פעילות בעקבות הספר הילדים בגן שקד בעין ורד בחרו צבע של עץ עבור פעילות בעקבות הספר "חנן הגנן" facebook link
בגן שקד בעין ורד הכינו עצים בשלושה צבעים בעקבות בגן שקד בעין ורד הכינו עצים בשלושה צבעים בעקבות "חנן הגנן". הנה הירוק... facebook link
הילדים צופים בעצים הצבעוניים שהכינו בעקבות הספר הילדים צופים בעצים הצבעוניים שהכינו בעקבות הספר "חנן הגנן" facebook link
הילדים החמודים מגן שקד בעין שמר בפעילות סביב הספר הילדים החמודים מגן שקד בעין שמר בפעילות סביב הספר "חנן הגנן" facebook link
בגן שקד בעין ורד הכינו עצים בשלושה צבעים בעקבות בגן שקד בעין ורד הכינו עצים בשלושה צבעים בעקבות "חנן הגנן". הנה הצהוב... facebook link
בעקבות הספר בעקבות הספר "פתאום נשבה הרוח" אשר מתרחש בבוסתן החלטנו ללמוד מהו בוסתן וליצור בוסתן בגננו - גן דורון במעלות facebook link
משחק זיכרון בעקבות בעקבות הספר משחק זיכרון בעקבות בעקבות הספר "פתאום נשבה הרוח" בגן דורון במעלות. facebook link
בעקבות הספר בעקבות הספר "פתאום נשבה הרוח", גן דורון במעלות הכינו משחק זיכרון facebook link
בגן דורון במעלות הכינו משחק חריזה בעקבות הספר בגן דורון במעלות הכינו משחק חריזה בעקבות הספר "פתאום נשבה הרוח" facebook link
בגן בגן "דורון" במעלות למדו מהו בוסתן בעקבות הספר "פתאום נשבה הרוח" facebook link
הילד עמרם מירושלים בנה את המדינה על המפה של ארץ ישראל . ניתן לראות דגים ואוניות בים, הר חרמון, גמלים במדבר, בתים, מטוסים, תחנת כיבוי וציפור.
הילד עמרם מירושלים בנה את המדינה על המפה של ארץ ישראל . ניתן לראות דגים ואוניות בים, הר חרמון, גמלים במדבר, בתים, מטוסים, תחנת כיבוי וציפור. facebook link
התלמידים בבית ספר נווה דקלים באשקלון הצטלמו עם סבא וסבתא ליד המאכל המסורתי שלהם התלמידים בבית ספר נווה דקלים באשקלון הצטלמו עם סבא וסבתא ליד המאכל המסורתי שלהם facebook link
נהנים מארוחת סביח משותפת בבית ספר נווה דקלים באשקלון נהנים מארוחת סביח משותפת בבית ספר נווה דקלים באשקלון facebook link
בבית ספר נווה דקלים באשקלון הכינו ארוחת סביח בבית הספר בבית ספר נווה דקלים באשקלון הכינו ארוחת סביח בבית הספר facebook link
פעילות בנושא שמ בעקבות הספר שפן בבית ספר יחדיו בבאר שבע פעילות בנושא שמ בעקבות הספר שפן בבית ספר יחדיו בבאר שבע facebook link
פעילות בנושא שמי בעקבות הספר שפן בית ספר יחדיו באר שבע פעילות בנושא שמי בעקבות הספר שפן בית ספר יחדיו באר שבע facebook link
מרכיבים פאזל בדמותה של מרים ילן שטקליס בבית ספר יחדיו באר שבע מרכיבים פאזל בדמותה של מרים ילן שטקליס בבית ספר יחדיו באר שבע facebook link
פעילות כיתתית בבית ספר יחדיו ללימוד מרים ילן שטקליס פעילות כיתתית בבית ספר יחדיו ללימוד מרים ילן שטקליס facebook link
פעילות על מרים ילן שטקליס בבית ספר יחדיו בבאר שבע פעילות על מרים ילן שטקליס בבית ספר יחדיו בבאר שבע facebook link
הילדים מקבלים את הספר סבא סביח בבית ספר בגין בבית שמש הילדים מקבלים את הספר סבא סביח בבית ספר בגין בבית שמש facebook link
פעילות בעקבות הספר שפן בבית ספר אמירים תלי באר שבע פעילות בעקבות הספר שפן בבית ספר אמירים תלי באר שבע facebook link
לומדים על ההבדלים בין שפן וארנב בבית ספר אמירים תלי באר שבע לומדים על ההבדלים בין שפן וארנב בבית ספר אמירים תלי באר שבע facebook link
אוכלים סביח בעקבות אוכלים סביח בעקבות "סבא סביח" בבית ספר אלי כהן בקרית מלאכי facebook link
ההורים מכינים סביח בעקבות ההורים מכינים סביח בעקבות "סבא סביח" בבית ספר אלי כהן בקרית מלאכי facebook link
פעילות הורים וילדים בעקבות פעילות הורים וילדים בעקבות "סבא סביח" בבית ספר אלי כהן בקרית מלאכי facebook link
המורות בבית ספר עלי גבעה בגבעת אבני הכינו סביח לילדים המורות בבית ספר עלי גבעה בגבעת אבני הכינו סביח לילדים facebook link
יצירות שהכינו בבית ספר עלי גבעה בגבעת אבני בעקבות סבא סביח יצירות שהכינו בבית ספר עלי גבעה בגבעת אבני בעקבות סבא סביח facebook link
פעילות לספר סבא סביח בבית ספר עלי גבעה גבעת אבני פעילות לספר סבא סביח בבית ספר עלי גבעה גבעת אבני facebook link
פעילות הורים וילדים בי פעילות הורים וילדים בי"ס אור כפר האורנים facebook link
פעילות ספריית פיג'מה בבי פעילות ספריית פיג'מה בבי"ס אור כפר האורנים facebook link
מסיבת פי'גמה בבי מסיבת פי'גמה בבי"ס אור כפר האורנים facebook link
פעילות לספר המסע אל האי אולי בבית ספר אור בכפר האורנים פעילות לספר המסע אל האי אולי בבית ספר אור בכפר האורנים facebook link
ילדי בית ספר אור בכפר האורנים עם תיקי ספריית פיג'מה ילדי בית ספר אור בכפר האורנים עם תיקי ספריית פיג'מה facebook link
ילדי בית ספר אור בכפר האורנים בפעילות בעקבות ספריית פיג'מה ילדי בית ספר אור בכפר האורנים בפעילות בעקבות ספריית פיג'מה facebook link
ילדי בית ספר אור כפר האורנים קוראים בספר הינשוף שראה הפוך ילדי בית ספר אור כפר האורנים קוראים בספר הינשוף שראה הפוך facebook link
בית ספר אור כפר האורנים בפעילות בעקבות הספר בית ספר אור כפר האורנים בפעילות בעקבות הספר "המסע אל האי אולי" facebook link
גן סירונית באשדוד, פעילות בעקבות הספר גן סירונית באשדוד, פעילות בעקבות הספר "זה לא ארגז" facebook link
קיר מסכות שיצרו הילדים עם ההורים בגן זמיר בקרית שמונה קיר מסכות שיצרו הילדים עם ההורים בגן זמיר בקרית שמונה facebook link
שקית תבלינים, פמוטים וקבלת שבת בעקבות שקית תבלינים, פמוטים וקבלת שבת בעקבות "התבלין החסר" בגן זמיר בקריית שמונה. facebook link
ילדי גן רקפת הכינו לוח בעקבות הסיפור ענק בישל מרק. עם הגננת אביגיל אילוז
ילדי גן רקפת הכינו לוח בעקבות הסיפור ענק בישל מרק. עם הגננת אביגיל אילוז facebook link
ילדי גן חיטה באלקנה הכינו דמות של יוסף ומעילו כדי לספר את הסיפור גם בבית ילדי גן חיטה באלקנה הכינו דמות של יוסף ומעילו כדי לספר את הסיפור גם בבית facebook link
ילדי גן חיטה באלקנה הכינו דמות של יוסף ומעילו כדי לספר את הסיפור גם בבית ילדי גן חיטה באלקנה הכינו דמות של יוסף ומעילו כדי לספר את הסיפור גם בבית facebook link
חוגגים את הספר חוגגים את הספר "שפן" עם עוגה בבית הספר גורדון בעכו facebook link
מציירים את מציירים את "שפן" על דף עם מילים בבית ספר שזר בחולון facebook link
המעיל המופלא של יוסף נמצא בגן אור בצפת. מוכן להיות תלבושת להצגה בכל רגע. גננת פרח אלימלך המעיל המופלא של יוסף נמצא בגן אור בצפת. מוכן להיות תלבושת להצגה בכל רגע. גננת פרח אלימלך facebook link
ילדי גן אור בצפת יוצרים בעקבות ילדי גן אור בצפת יוצרים בעקבות "המעיל המופלא של יוסף" facebook link
ילדי גן אור בצפת יוצרים בכפתורים בעקבות ילדי גן אור בצפת יוצרים בכפתורים בעקבות "המעיל המופלא של יוסף" facebook link
פותחים את השנה בבית ספר אמנים ברמלה, עם הספר לכיתות א' פותחים את השנה בבית ספר אמנים ברמלה, עם הספר לכיתות א' "רחוב בלי שם" facebook link
ירין מגן צבר בבאר יעקב ואמא שלו לימור- בנו ביחד משחק בעקבות הספר חיפושית בגשם ירין מגן צבר בבאר יעקב ואמא שלו לימור- בנו ביחד משחק בעקבות הספר חיפושית בגשם facebook link
ילדי גן עצמאות ודרור באשדוד יוצרים ומציירים בעקבות בסיפור ילדי גן עצמאות ודרור באשדוד יוצרים ומציירים בעקבות בסיפור "המפוזר מכפר אז"ר" . הגננת אושרה גז מסיקה facebook link
ילדי גן עצמאות ודרור באשדוד מוצאים חרוזים בסיפור ילדי גן עצמאות ודרור באשדוד מוצאים חרוזים בסיפור "המפוזר מכפר אז"ר" facebook link
הגננת פרח אלימלך יצרה קוביית חיות, כל ילד זורק ומציין מאפיין אחד של החיה שיצאה לו הגננת פרח אלימלך יצרה קוביית חיות, כל ילד זורק ומציין מאפיין אחד של החיה שיצאה לו facebook link
הגננת פרח אלימלך יצרה קוביית חיות, כל ילד זורק ומציין מאפיין אחד של החיה שיצאה לו הגננת פרח אלימלך יצרה קוביית חיות, כל ילד זורק ומציין מאפיין אחד של החיה שיצאה לו facebook link
ילדי גן שירז בצפת מכינים קולאז' של ילדי גן שירז בצפת מכינים קולאז' של "המפוזר מכפר אז"ר" facebook link
ילדי גן שירז בצפת מנסים להבין למה קוראים למפוזר מכפר אז ילדי גן שירז בצפת מנסים להבין למה קוראים למפוזר מכפר אז"ר "מפוזר" facebook link
ילדי גן שירז בצפת מעצבים בול ילדי גן שירז בצפת מעצבים בול "המפוזר מכפר אז"ר" facebook link
בעקבות הספר חנן הגנן ילדי גן ארבל במבשרת הנביטו קטניות ויצרו עדניות אישיות לכל ילד בגן בעקבות הספר חנן הגנן ילדי גן ארבל במבשרת הנביטו קטניות ויצרו עדניות אישיות לכל ילד בגן facebook link
עדנית אישית עם הקטניות שנבטו, גן ארבל מבשרת עדנית אישית עם הקטניות שנבטו, גן ארבל מבשרת facebook link
מבחר קטניות להנבטה, פעילות בעקבות הספר חנן הגנן, גן ארבל במבשרת מבחר קטניות להנבטה, פעילות בעקבות הספר חנן הגנן, גן ארבל במבשרת facebook link
תלמידי כיתה ב' בבית הספר תלמידי כיתה ב' בבית הספר "בן-צבי" ברמלה יוצרים בעקבות הספר "שפן" facebook link
בפעילות פתיחת ספרייה משותפת להורים וילדים, ילדי גן חצב והוריהם קישטו את תיקי ספריית פיג'מה בפעילות פתיחת ספרייה משותפת להורים וילדים, ילדי גן חצב והוריהם קישטו את תיקי ספריית פיג'מה facebook link
ילדי גן חצב בכפר יונה התארחו בספרייה הציבורית לפעילות פתיחת ספרייה עם ספריית פיג'מה ילדי גן חצב בכפר יונה התארחו בספרייה הציבורית לפעילות פתיחת ספרייה עם ספריית פיג'מה facebook link
ילדי גן חצב בכפר יונה התארחו בספרייה הציבורית לפעילות פתיחת ספרייה עם ספריית פיג'מה ילדי גן חצב בכפר יונה התארחו בספרייה הציבורית לפעילות פתיחת ספרייה עם ספריית פיג'מה facebook link
עוגיות לכבוד פעילות פתיחת הספרייה, גן חצב - כפר יונה. עוגיות לכבוד פעילות פתיחת הספרייה, גן חצב - כפר יונה. facebook link
ציורים של ילדי גן צאלון בהרצליה בעקבות הספר חיפושית בגשם ציורים של ילדי גן צאלון בהרצליה בעקבות הספר חיפושית בגשם facebook link
בגן פעמוני הקסם בקרני שומרון הגננת יוספה והילדים הכינו דובי מצב רוח טוב תלת ממדיים המודבקים על בקבוקים בגן פעמוני הקסם בקרני שומרון הגננת יוספה והילדים הכינו דובי מצב רוח טוב תלת ממדיים המודבקים על בקבוקים facebook link
 הגננת יוספה והילדים מגן פעמוני הקסם בקרני שומרון הכינו דובי מצב רוח טוב תלת ממדיים המודבקים על בקבוקים הגננת יוספה והילדים מגן פעמוני הקסם בקרני שומרון הכינו דובי מצב רוח טוב תלת ממדיים המודבקים על בקבוקים facebook link
מה עושה מצב רוח טוב לילדי גן אופירה נבון בקדימה מה עושה מצב רוח טוב לילדי גן אופירה נבון בקדימה facebook link
ילדי גן שוהם בחיפה נהנים מההצגה שהכינה הגננת מור צ'בס סבג ילדי גן שוהם בחיפה נהנים מההצגה שהכינה הגננת מור צ'בס סבג facebook link
ילדי גן מיטל בהר חומה ציירו וצבעו חיפושיות ילדי גן מיטל בהר חומה ציירו וצבעו חיפושיות facebook link
גן מיטל בהר חומה חוגג עם מאכלים אדומים בעקבות גן מיטל בהר חומה חוגג עם מאכלים אדומים בעקבות "חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות "חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות "חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות "חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות "חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות ילדי גן נרקיס במושב עלמה הכינו משחקים בעקבות "חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן רעות שבאשכול גנים לימן לחינוך מיוחד מקבלים מדליות קריאה בחגיגת קבלת הספר הראשון של השנה ילדי גן רעות שבאשכול גנים לימן לחינוך מיוחד מקבלים מדליות קריאה בחגיגת קבלת הספר הראשון של השנה facebook link
ילדי גן רעות שבאשכול גנים לימן לחינוך מיוחד מקבלים מדליות קריאה בחגיגת קבלת הספר הראשון של השנה ילדי גן רעות שבאשכול גנים לימן לחינוך מיוחד מקבלים מדליות קריאה בחגיגת קבלת הספר הראשון של השנה facebook link
בגן הילה בירושלים הילדים והגננת הכינו לוח לסיפור חיפושית בגשם בגן הילה בירושלים הילדים והגננת הכינו לוח לסיפור חיפושית בגשם facebook link
הגננת אירינה וילדי גן מיתר בהרצליה הכינו העתק של כפות הידיים, ובתוכן מסתתרת חיפושית מעשה ידיהם הגננת אירינה וילדי גן מיתר בהרצליה הכינו העתק של כפות הידיים, ובתוכן מסתתרת חיפושית מעשה ידיהם facebook link
פעילות יצירה בגן מיתר בהרצליה, הילדים יצרו העתק נייר של ידיהם ובתוכן מסתתרת החיפושית מפני הגשם פעילות יצירה בגן מיתר בהרצליה, הילדים יצרו העתק נייר של ידיהם ובתוכן מסתתרת החיפושית מפני הגשם facebook link
בעקבות הספר חיפושית בגשם יצרו ילדי גן מיתר העתק מנייר של ידיהם ובתוכן מסתתרת חיפושית. בעקבות הספר חיפושית בגשם יצרו ילדי גן מיתר העתק מנייר של ידיהם ובתוכן מסתתרת חיפושית. facebook link
ילדי גן ילדי גן "ידידי טינטן" יוצרים חיפושיות facebook link
ילדי גן ילדי גן "ידידי טינטן" בראשון לציון הכינו לבד משחק בעקבות "חיפושית בגשם" facebook link
פינת ספריית פיג'מה בגן פינת ספריית פיג'מה בגן "ידידי טינטן" בראשון לציון מקושטת מחדש בהשראת "חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן ילדי גן "ידידי טינטן" בראשון לציון יוצרים ומקבלים הביתה משחק זיכרון בעקבות הספר" חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן ילדי גן "טיול לארץ התווים" מראשון לציון מציירים בעקבות הסיפור "דוב מצב רוח טוב" facebook link
מה עושה לילדי גן מה עושה לילדי גן "טיול לארץ התווים" מראשון לציון מצב רוח טוב facebook link
מה עושה לילדי גן מה עושה לילדי גן "טיול לארץ התווים" מראשון לציון מצב רוח טוב facebook link
ילדי גן ילדי גן "אני אוהב לצייר" בראשון לציון יוצרים בעקבות "חיפושית בגשם" facebook link
ילדי גן ילדי גן "אני אוהב לצייר" בראשון לציון מכינים "חיפושיות עזרה" facebook link
ילדי גן ילדי גן "אני אוהב לצייר" בראשון לציון פיסלו חיפושיות facebook link
ילדי גן ילדי גן "אני אוהב לצייר" בראשון לציון מספרים איך הם עוזרים facebook link
ילדי גן ילדי גן "אני אוהב לצייר" בראשון לציון מכינים ספר "חיפושית בגשם" אישי facebook link
ילדי גן דקל בבית אל הכינו חיפושיות בעקבות הסיפור חיפושית בגשם ילדי גן דקל בבית אל הכינו חיפושיות בעקבות הסיפור חיפושית בגשם facebook link
ילדי גן מכמורת באשדוד מעלים את ההצגה ילדי גן מכמורת באשדוד מעלים את ההצגה "דב מצב רוח טוב" facebook link
ילדי גן מכמורת באשדוד מעלים את ההצגה ילדי גן מכמורת באשדוד מעלים את ההצגה "דב מצב רוח טוב" facebook link
ילדי גן מכמורת באשדוד אופים דובים ילדי גן מכמורת באשדוד אופים דובים facebook link
סדנת פלסטלינה בעקבות דב מצב רוח טוב. גן מכמורת, אשדוד סדנת פלסטלינה בעקבות דב מצב רוח טוב. גן מכמורת, אשדוד facebook link
גן מכמורת באשדוד פותח שנה עם פעילויות בעקבות גן מכמורת באשדוד פותח שנה עם פעילויות בעקבות "דב מצב רוח טוב" facebook link
ילדי גן מכמורת באשדוד מציגים את דב מצב רוח טוב ילדי גן מכמורת באשדוד מציגים את דב מצב רוח טוב facebook link
ילדי גן מכמורת באשדוד אפו דובי מצב רוח טוב בעקבות הסיפור ילדי גן מכמורת באשדוד אפו דובי מצב רוח טוב בעקבות הסיפור facebook link
מתאפרים לארנבים ודובים בגן מכמורת באשדוד מתאפרים לארנבים ודובים בגן מכמורת באשדוד facebook link
ילדי גן מכמורת באשדוד מפסלים בפלסטלינה את השבלולים מהסיפור דב מצב רוח טוב ילדי גן מכמורת באשדוד מפסלים בפלסטלינה את השבלולים מהסיפור דב מצב רוח טוב facebook link
בגן זית באשדוד הגננת מרינה והילדים יצרו חיפושיות וקישטו בעזרת עלי הסתיו. בגן זית באשדוד הגננת מרינה והילדים יצרו חיפושיות וקישטו בעזרת עלי הסתיו. facebook link
פינת הספרייה של גן תירוש בפתח תקווה לאחר השיפוץ שעשו הצוות והילדים יחד. פינת הספרייה של גן תירוש בפתח תקווה לאחר השיפוץ שעשו הצוות והילדים יחד. facebook link
פינת ספר החודש של ספריית פיג'מה בפינת הספרייה המחודשת של גן תירוש, פתח תקווה פינת ספר החודש של ספריית פיג'מה בפינת הספרייה המחודשת של גן תירוש, פתח תקווה facebook link
בגן תירוש בפתח תקווה צוות הגן והילדים עשו בגן תירוש בפתח תקווה צוות הגן והילדים עשו "מתיחת פנים" לספרייה facebook link
בגן תירוש בפתח תקווה שיפצו את פינת הספרייה והפכו אותה למקום שנעים לשבת ולקרוא בו. בתמונה- מהלך השיפוץ. בגן תירוש בפתח תקווה שיפצו את פינת הספרייה והפכו אותה למקום שנעים לשבת ולקרוא בו. בתמונה- מהלך השיפוץ. facebook link
בגן יובלים בהוד השרון לכבוד פתיחת השנה, הילדים עיצבו את תיקי הספר בצבעי גואש וחותמות שונות. בגן יובלים בהוד השרון לכבוד פתיחת השנה, הילדים עיצבו את תיקי הספר בצבעי גואש וחותמות שונות. facebook link
בגן יובלים הוד השרון הילדים והגננת יפית וייס יצרו חיפושית אישית מחצי כדור קלקר מנקי מקטרות וגואש. בגן יובלים הוד השרון הילדים והגננת יפית וייס יצרו חיפושית אישית מחצי כדור קלקר מנקי מקטרות וגואש. facebook link
בגן ארבל ממבשרת ציון הילדים יצרו חיפושיות מפלסטלינה בגן ארבל ממבשרת ציון הילדים יצרו חיפושיות מפלסטלינה facebook link
חיפושיות מפסלטלינה בגן ארבל ממבשרת ציון חיפושיות מפסלטלינה בגן ארבל ממבשרת ציון facebook link
כמו שרועי הסתיר את החיפושית מהגשם, גם ילדי גן ארבל ממבשרת ציון יצרו חיפושיות פלסטלינה והחביאו אותן בכף היד. כמו שרועי הסתיר את החיפושית מהגשם, גם ילדי גן ארבל ממבשרת ציון יצרו חיפושיות פלסטלינה והחביאו אותן בכף היד. facebook link
לכבוד פתיחת השנה, הגננת רעות מקס הכינה קופסה להצגת ספר החודש. הילדים והגננת מדקלמים את השיר שכתבה ואז נחשף הספר בפניהם. לכבוד פתיחת השנה, הגננת רעות מקס הכינה קופסה להצגת ספר החודש. הילדים והגננת מדקלמים את השיר שכתבה ואז נחשף הספר בפניהם. facebook link
ב גן תן לי יד, בראשון לציון לכבוד פתיחת השנה הגננת רעות מקס הכינה קופסה להצגת ספר החודש. 
ב גן תן לי יד, בראשון לציון לכבוד פתיחת השנה הגננת רעות מקס הכינה קופסה להצגת ספר החודש. facebook link
לכבוד פתיחת השנה, הגננת רעות מקס הכינה קופסה להצגת ספר החודש. הילדים והגננת מדקלמים את השיר שכתבה ואז נחשף הספר בפניהם. גן תן לי יד, ראשון לציון לכבוד פתיחת השנה, הגננת רעות מקס הכינה קופסה להצגת ספר החודש. הילדים והגננת מדקלמים את השיר שכתבה ואז נחשף הספר בפניהם. גן תן לי יד, ראשון לציון facebook link
לכבוד פתיחת השנה, הגננת רעות מקס הכינה קופסה להצגת ספר החודש. גן תן לי יד, ראשון לציון.
לכבוד פתיחת השנה, הגננת רעות מקס הכינה קופסה להצגת ספר החודש. גן תן לי יד, ראשון לציון. facebook link
פינת ספריית פיג'מה חוגגת עם חיפושיות וגשם בגן זמיר במעלה אדומים פינת ספריית פיג'מה חוגגת עם חיפושיות וגשם בגן זמיר במעלה אדומים facebook link
ילדי גן זמיר במעלה אדומים צובעים חיפושיות. בעקבות הספר ילדי גן זמיר במעלה אדומים צובעים חיפושיות. בעקבות הספר "חיפושית בגשם". facebook link
ילדי גן זמיר במעלה אדומים צובעים חיפושיות. בעקבות הספר ילדי גן זמיר במעלה אדומים צובעים חיפושיות. בעקבות הספר "חיפושית בגשם". facebook link
בובה שהכינה אבישג סודרי בת ה-9 עם משפחתה כמו בסיפור בובה שהכינה אבישג סודרי בת ה-9 עם משפחתה כמו בסיפור "הנעליים הישנות של אדון מיאנסה" facebook link
איורים של ילדי גן ארבל מבשרת ציון לספר חיפושית בגשם איורים של ילדי גן ארבל מבשרת ציון לספר חיפושית בגשם facebook link
לכבוד פתיחת השנה אפתה אחת מאימהות בגן ארבל ממבשרת ציון עוגה לבנושא חיפושית בגשם לכבוד פתיחת השנה אפתה אחת מאימהות בגן ארבל ממבשרת ציון עוגה לבנושא חיפושית בגשם facebook link
עוגה בנושא חיפושית בגשם שאפתה אחת מאימהות הגן לכבוד פתיחת השנה. גן ארבל ממבשרת ציון עוגה לבנושא חיפושית בגשם עוגה בנושא חיפושית בגשם שאפתה אחת מאימהות הגן לכבוד פתיחת השנה. גן ארבל ממבשרת ציון עוגה לבנושא חיפושית בגשם facebook link
 ילדי גן ארבל מבשרת ציון ציירו תמונות נבחרות מהספר חיפושית בגשם ילדי גן ארבל מבשרת ציון ציירו תמונות נבחרות מהספר חיפושית בגשם facebook link
איורים של ילדי גן ארבל מבשרת ציון לסצנות נבחרות מהספר חיפושית בגשם איורים של ילדי גן ארבל מבשרת ציון לסצנות נבחרות מהספר חיפושית בגשם facebook link
בגן שיר נולד בראשון לציון הילדים יצרו ביחד עם הגננת תמר מאור לוח עם עזרים תלת מימדיים להמחשת הסיפור חיפושית בגשם בגן שיר נולד בראשון לציון הילדים יצרו ביחד עם הגננת תמר מאור לוח עם עזרים תלת מימדיים להמחשת הסיפור חיפושית בגשם facebook link
ילדי גן גלבוע בחיפה יוצרים בעקבות הספר חיפושית בגשם ילדי גן גלבוע בחיפה יוצרים בעקבות הספר חיפושית בגשם facebook link
ילדי גן גלבוע בחיפה מקבלים מהגננת גנית אופיר גרינברג מתנה, סימניית ילדי גן גלבוע בחיפה מקבלים מהגננת גנית אופיר גרינברג מתנה, סימניית "חיפושית בגשם" למזכרת facebook link
בגן גלבוע בחיפה קוראים את בגן גלבוע בחיפה קוראים את "חיפושית בגשם" בליווי בובות אצבע facebook link
בגן צוקית בחיפה הכינו צמיד חיפושית מגליל נייר טואלט וקרטון של קורנפלקס בגן צוקית בחיפה הכינו צמיד חיפושית מגליל נייר טואלט וקרטון של קורנפלקס facebook link
ילדי גן השחר ברחובות מציירים גשרים, בעקבות הספר אגדת גשר ילדי גן השחר ברחובות מציירים גשרים, בעקבות הספר אגדת גשר facebook link
ילדי גן השחר ברחובות יוצרים בעקבות הסיפור אגדת גשר ילדי גן השחר ברחובות יוצרים בעקבות הסיפור אגדת גשר facebook link
ילדי גן דקל בבית אל קישטו את תיקיות ספריית פיג'מה בפרחים ילדי גן דקל בבית אל קישטו את תיקיות ספריית פיג'מה בפרחים facebook link
בגן רוזמרין בפתח תקווה פתחו את השנה בפעילות משותפת עם ההורים סביב הספר חיפושית בגשם. הילדים רשמו על חיפושיות מעשים של חמלה שעשו בגן רוזמרין בפתח תקווה פתחו את השנה בפעילות משותפת עם ההורים סביב הספר חיפושית בגשם. הילדים רשמו על חיפושיות מעשים של חמלה שעשו facebook link
כמו שעידו עזר לחיפושית, ילדי גן רוזמרין בפתח תקווה החליטו לעזור לחתולי הרחוב ויצרו מהארגז שבו הגיעו ספרי ספריית פיג'מה- מחסה לחתולים מפני הגשם. כמו שעידו עזר לחיפושית, ילדי גן רוזמרין בפתח תקווה החליטו לעזור לחתולי הרחוב ויצרו מהארגז שבו הגיעו ספרי ספריית פיג'מה- מחסה לחתולים מפני הגשם. facebook link
 גן רוזמרין בפתח תקווה, את חיפושיות המעשים הטובים הגננת רינה קמחי שמרה בקלסר, לשימוש עתידי במהלך השנה.  גן רוזמרין בפתח תקווה, את חיפושיות המעשים הטובים הגננת רינה קמחי שמרה בקלסר, לשימוש עתידי במהלך השנה. facebook link
קלסר חיפושיות העזרה ההדדית, גן רוזמרין בפתח תקווה. קלסר חיפושיות העזרה ההדדית, גן רוזמרין בפתח תקווה. facebook link
ארגז ספריית פיג'מה ממוחזר לכדי מסתור פני הגשם לחתולי רחוב, גן רוזמרין, פתח תקווה. ארגז ספריית פיג'מה ממוחזר לכדי מסתור פני הגשם לחתולי רחוב, גן רוזמרין, פתח תקווה. facebook link
בגן ביישוב בת הרים, הגננת פרח אלימלך וילדי הגן ערכו פעילות יצירה בעקבות הספר דב מצב רוח טוב בגן ביישוב בת הרים, הגננת פרח אלימלך וילדי הגן ערכו פעילות יצירה בעקבות הספר דב מצב רוח טוב facebook link
בגן שירז בצפת ערכו הילדים פעילות עם הגננת פרח אלימלך בנושא דב מצב רוח טוב וצבעו סמיילים עם כיתוב של דברים שמשפרים את מצב רוחם. בגן שירז בצפת ערכו הילדים פעילות עם הגננת פרח אלימלך בנושא דב מצב רוח טוב וצבעו סמיילים עם כיתוב של דברים שמשפרים את מצב רוחם. facebook link
ילדי גן שירז בצפת ערכו פעילות בנושא הספר דב מצב רוח טוב, והעלו רעיונות לדברים שמשפרים את מצב רוחם, עם הגננת פרח אלימלך ילדי גן שירז בצפת ערכו פעילות בנושא הספר דב מצב רוח טוב, והעלו רעיונות לדברים שמשפרים את מצב רוחם, עם הגננת פרח אלימלך facebook link
בגן אור מצפת הכינו חיפושית ענקית ובה הילדים העלו הצעות לחיפושית כיצד להסתתר מהגשם בגן אור מצפת הכינו חיפושית ענקית ובה הילדים העלו הצעות לחיפושית כיצד להסתתר מהגשם facebook link
ילדי גן מכמורת מעיינים בספרים החדשים שלהם ילדי גן מכמורת מעיינים בספרים החדשים שלהם facebook link
לאחר שקראו ביחד, ילדי גן מכמורת רוקדים ונהנים לאחר שקראו ביחד, ילדי גן מכמורת רוקדים ונהנים facebook link
קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראים ביחד, גן מכמורת אשדוד קוראים ביחד, גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראים ביחד גן מכמורת אשדוד קוראים ביחד גן מכמורת אשדוד facebook link
ילדי גן מכמורת קוראים בעיון את הספר החדש ילדי גן מכמורת קוראים בעיון את הספר החדש facebook link
קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד facebook link
מרותקים לקריאה, גן מכמורת אשדוד מרותקים לקריאה, גן מכמורת אשדוד facebook link
הגננת אירמה מחלקת את הספר דב מצב רוח טוב וההתרגשות רבה! גן מכמורת, אשדוד הגננת אירמה מחלקת את הספר דב מצב רוח טוב וההתרגשות רבה! גן מכמורת, אשדוד facebook link
הגננת אירמה ממחיזה את הסיפור דב מצב רוח טוב גן מכמורת אשדוד הגננת אירמה ממחיזה את הסיפור דב מצב רוח טוב גן מכמורת אשדוד facebook link
הגננת אירמה ממחיזה את הסיפור דב מצב רוח טוב גן מכמורת אשדוד הגננת אירמה ממחיזה את הסיפור דב מצב רוח טוב גן מכמורת אשדוד facebook link
הגננת אירמה ממחיזה את הסיפור דב מצב רוח טוב גן מכמורת אשדוד הגננת אירמה ממחיזה את הסיפור דב מצב רוח טוב גן מכמורת אשדוד facebook link
הגננת אירמה ממחיזה את הסיפור דב מצב רוח טוב גן מכמורת אשדוד הגננת אירמה ממחיזה את הסיפור דב מצב רוח טוב גן מכמורת אשדוד facebook link
בובות להמחזת הסיפור דב מצב רוח טוב,, גן מכמורת אשדוד בובות להמחזת הסיפור דב מצב רוח טוב,, גן מכמורת אשדוד facebook link
גלינה פרומן, חדוה כהן וסילביה קמוביץ הראבן- נשות צוות ספרית פיג'מה, יחד עם הגננת אירמה טל והמפקחת אילה משה גלינה פרומן, חדוה כהן וסילביה קמוביץ הראבן- נשות צוות ספרית פיג'מה, יחד עם הגננת אירמה טל והמפקחת אילה משה facebook link
בובות נייר שהכינה הגננת אירמה להמחזת הסיפור דב מצב רוח טוב. גן מכמורת אשדוד בובות נייר שהכינה הגננת אירמה להמחזת הסיפור דב מצב רוח טוב. גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד facebook link
איך נראה דב מצב רוח טוב? ילדי גן מכמורת מדגימים איך נראה דב מצב רוח טוב? ילדי גן מכמורת מדגימים facebook link
איך נראה דב מצב רוח טוב? ילדי גן מכמורת מדגימים איך נראה דב מצב רוח טוב? ילדי גן מכמורת מדגימים facebook link
קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראות עם חברות, גן מכמורת אשדוד קוראות עם חברות, גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראים ביחד, גן מכמורת אשדוד קוראים ביחד, גן מכמורת אשדוד facebook link
מרותקים לקריאה, גן מכמורת אשדוד מרותקים לקריאה, גן מכמורת אשדוד facebook link
מרותקים לקריאה, גן מכמורת אשדוד מרותקים לקריאה, גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראים ביחד, גן מכמורת אשדוד קוראים ביחד, גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד facebook link
קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד קוראים עם חברים, גן מכמורת אשדוד facebook link
תפאורה תלת ממדית מקסימה שהכינה הגננת אירמה טל לסיפור שלושת הפרפרים, גן מכמורת אשדוד תפאורה תלת ממדית מקסימה שהכינה הגננת אירמה טל לסיפור שלושת הפרפרים, גן מכמורת אשדוד facebook link
לוח ספר בעקבות הסיפור רוח השמש והצפון, בנושא מערכת השמש שהכינה הגננת אירמה טל מגן מכמורת באשדוד לוח ספר בעקבות הסיפור רוח השמש והצפון, בנושא מערכת השמש שהכינה הגננת אירמה טל מגן מכמורת באשדוד facebook link
לוח ספר בעקבות הסיפור אוצר בשדה שהכינה הגננת אירמה טל, גן מכמורת, אשדוד. לוח ספר בעקבות הסיפור אוצר בשדה שהכינה הגננת אירמה טל, גן מכמורת, אשדוד. facebook link
הגננת אירמה טל מגן מכמורת באשדוד הכינה תצוגת לוחות בעקבות הספר אוצר בשדה, וספרים נוספים הגננת אירמה טל מגן מכמורת באשדוד הכינה תצוגת לוחות בעקבות הספר אוצר בשדה, וספרים נוספים facebook link
עזרי המחשה לסיפור רוח הצפון והשמש שהכינה הגננת אירמה טל מגן מכמורת באשדוד עזרי המחשה לסיפור רוח הצפון והשמש שהכינה הגננת אירמה טל מגן מכמורת באשדוד facebook link
עזרי המחשה מקסימים לסיפור רוח הצפון והשמש שהכינו הגננות בגן מכמורת באשדוד עזרי המחשה מקסימים לסיפור רוח הצפון והשמש שהכינו הגננות בגן מכמורת באשדוד facebook link
בגן מכמורת באשדוד, הכינה הגננת אירמה טל, עזרי המחשה לספר העכבר והתפוח. בגן מכמורת באשדוד, הכינה הגננת אירמה טל, עזרי המחשה לספר העכבר והתפוח. facebook link
עזרי המחשה שהכינה הגננת אירמה טל, לספר העכבר והתפוח, גן מכמורת, אשדוד עזרי המחשה שהכינה הגננת אירמה טל, לספר העכבר והתפוח, גן מכמורת, אשדוד facebook link
פעילות לסיפור גברת עם סלים מתוך הספר שרשרת מזמרת בגן כנרית, נהריה פעילות לסיפור גברת עם סלים מתוך הספר שרשרת מזמרת בגן כנרית, נהריה facebook link
פעילות לסיפור גברת עם סלים פעילות לסיפור גברת עם סלים" מתוך הספר שרשרת מזמרת" בגן כנרית, נהריה facebook link
מחברות ספריית פיג'מה של גן כנרית בנהריה מחברות ספריית פיג'מה של גן כנרית בנהריה facebook link
תמונות מפעילות לספר סיפור על גשם, שערכה הגננת המשלימה סילביה בגנים בירושלים תמונות מפעילות לספר סיפור על גשם, שערכה הגננת המשלימה סילביה בגנים בירושלים facebook link
ספר משפחתי שיצרה משפחת יעקב בהשראת הספר ספר משפחתי שיצרה משפחת יעקב בהשראת הספר "מגפיים" facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן ילדי גן צוריה בירושלים הכינו אלבום תמונות להרולד גרינספון לרגל ביקורו בגן facebook link
ביקור של הרולד גרינספון בגן צוריה בירושלים, מאי 2017 ביקור של הרולד גרינספון בגן צוריה בירושלים, מאי 2017 facebook link
בבית ספר סיני בראשון לציון חגגו את מסיבת הפיג'מה בעקבות הספר העץ המופלא. הילדים שמעו על עוד אנשים שהיו להם רעיונות ובזכותם יש לנו: מדינה, חשמל, דפוס, אופניים וכו' וגם הילדים בכתה התנסו בכתיבת רעיון :) היה כייף לשמוע את הילדים! בבית ספר סיני בראשון לציון חגגו את מסיבת הפיג'מה בעקבות הספר העץ המופלא. הילדים שמעו על עוד אנשים שהיו להם רעיונות ובזכותם יש לנו: מדינה, חשמל, דפוס, אופניים וכו' וגם הילדים בכתה התנסו בכתיבת רעיון :) היה כייף לשמוע את הילדים! facebook link
ילדי גן פרדס בפתח תקווה הכינו פסטיבל שירים מהספר שרשרת מזמרת ילדי גן פרדס בפתח תקווה הכינו פסטיבל שירים מהספר שרשרת מזמרת facebook link
קיר יצירות תלמידי כיתה ב' בבית הספר נווה ציון באשקלון קיר יצירות תלמידי כיתה ב' בבית הספר נווה ציון באשקלון facebook link
אפיק ורואי אדמנית שמים כתר על הראש בפעילות סביב הספר המלך אמר בגן שקד, תקוע אפיק ורואי אדמנית שמים כתר על הראש בפעילות סביב הספר המלך אמר בגן שקד, תקוע facebook link
פעילות יצירה בעקבות הספר: העכבר והתפוח בגן סביון ברעננה פעילות יצירה בעקבות הספר: העכבר והתפוח בגן סביון ברעננה facebook link
לומדים להכיר את משפחת כלי התחבורה. פעילות בגן נרקיס, מושב עלמה לומדים להכיר את משפחת כלי התחבורה. פעילות בגן נרקיס, מושב עלמה facebook link
גן וכולנו חברים בראשון לציון הכינו טרקטורים בעקבות הטרקטור בארגז החול גן וכולנו חברים בראשון לציון הכינו טרקטורים בעקבות הטרקטור בארגז החול facebook link
יצירה בעקבות הטרקטור בארגז החול גן תלי המרמן ירושלים יצירה בעקבות הטרקטור בארגז החול גן תלי המרמן ירושלים facebook link
תערוכת טרקטורים בגן תלי תלמים ברעננה תערוכת טרקטורים בגן תלי תלמים ברעננה facebook link
מתאמנים בהעתקת בתי השיר והכותרת קן-ציפור... מעיינים בספר ובתוכן בגן העצמאות וגן דרור, אשדוד	מתאמנים בהעתקת בתי השיר והכותרת קן-ציפור... מעיינים בספר ובתוכן בגן העצמאות וגן דרור, אשדוד facebook link
מתאמנים בהעתקת בתי השיר והכותרת קן-ציפור... מעיינים בספר ובתוכן בגן העצמאות וגן דרור, אשדוד	מתאמנים בהעתקת בתי השיר והכותרת קן-ציפור... מעיינים בספר ובתוכן בגן העצמאות וגן דרור, אשדוד facebook link
מתאמנים בהעתקת בתי השיר והכותרת קן-ציפור... מעיינים בספר ובתוכן בגן העצמאות וגן דרור, אשדוד	מתאמנים בהעתקת בתי השיר והכותרת קן-ציפור... מעיינים בספר ובתוכן בגן העצמאות וגן דרור, אשדוד facebook link
מתאמנים בהעתקת בתי השיר והכותרת קן-ציפור... מעיינים בספר ובתוכן בגן העצמאות וגן דרור, אשדוד	מתאמנים בהעתקת בתי השיר והכותרת קן-ציפור... מעיינים בספר ובתוכן בגן העצמאות וגן דרור, אשדוד facebook link
עוגה בצורת ענן :) בפעילות בעקבות הספר ענונת בבית ספר יחד באשדוד	עוגה בצורת ענן :) בפעילות בעקבות הספר ענונת בבית ספר יחד באשדוד facebook link