fbpx
נעים להכיר > מי אנחנו?

ספריית פיג'מה היא תוכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים ובמורשת יהודית-ישראלית בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית. התוכנית נוסדה על ידי קרן גרינספון ישראל, והיא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. ספריית פיג'מה מעניקה למאות אלפי ילדים מגיל הגן עד כיתה ב' ספרים איכותיים בעלי זיקה לערכים ולמורשת ויוצרת מכנה משותף תרבותי רחב בין ילדים ומשפחות בישראל.

הספרים כוללים הצעות לפעילויות משותפות של הילדים עם ההורים, המיועדות להעמקת ההבנה של הערכים הטמונים בספר. נוסף על חוויית הקריאה, המפגש עם הספרים מעניק הזדמנות לשיח משפחתי ערכי ולפעילות מגבשת ומהנה. הספרים מגיעים לגנים ולבתי הספר, הצוות החינוכי מציג את ספר החודש לילדים, ולאחר פעילות יצירתית וחוויתית סביבו כל ילד מקבל עותק הביתה, שי לספריית המשפחה.

ספריית פיג'מה פועלת בגנים ובבתי הספר בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, ובחינוך המיוחד והספרים מאושרים על ידי הפיקוח הממלכתי והממלכתי דתי במשרד החינוך.

התוכנית מבוססת על התוכנית המצליחה PJ Library, המעניקה עשרות אלפי ספרים בעלי זיקה לתרבות יהודית למשפחות ביותר ממאה קהילות ברחבי ארצות הברית, קנדה ובמדינות נוספות ברחבי העולם.

בספטמבר 2009 נפתחה תוכנית ניסיונית של ספריית פיג'מה בישראל, ובשנה הראשונה השתתפו בתוכנית 3,500 ילדי גן. לאור הצלחתה הרבה, התוכנית התרחבה ובשנים האחרונות פועלת ספריית פיג'מה ביותר מ- 9,000 גני ילדים בכל רחבי הארץ ומשתתפים בה כ- 250,000 ילדי גן, המקבלים כל אחד שמונה ספרים במתנה במשך שנת הלימודים.

בספטמבר 2016 התרחבה התוכנית לכיתות א-ב, ומשתתפים בה  כ-110,000 תלמידים ב-400 בתי ספר ברחבי הארץ. תלמידי כיתות א'-ב ' מקבלים כל אחד ארבעה ספרים במתנה במשך השנה.

חלוקת הספרים בגנים ובבית הספר מאפשרת לצוות החינוכי לחבר בין הקריאה בבית ובין הפעילות בגן ובכיתה ובכך לתרום לחיזוק האוריינות ולהעמקת החינוך לערכים. הודות לתוכנית ספריית פיג'מה, מקבל כל ילד המשתתף בתוכנית מהגן ועד לכתה ב' 32 ספרי ילדים איכותיים ומגוונים.

במסגרת התוכנית הוצאו לאור/הופקו מחדש/תורגמו לעברית יותר מ 80 ספרים! מצורף קטלוג של הספרים העיקריים שספריית פיג'מה עסקה ביצירתם לאורך השנים חלקם כפי שתוכלו לראות, תורגמו גם לשפות אחרות.

PJ Israel
PJ Israel