דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Знакивколодце

Автор: Шохам Смит Художник-иллюстратор: Вэли Минци

Акива Бен Йосеф был прекрасным пастухом, но до сорокалетнего возраста не умел читать и писать. Писательница Шохам Смит переложила для детей эту известную легенду наших мудрецов о жизни Рабби Акивы, простого пастуха, который стал одним из величайших еврейских мудрецов. В начале своего жизненного пути он поил овец из колодца, а позже сам пил из кладезя мудрости и знания! Совместное чтение книжки делает образ Рабби Акивы более близким для наших детей и напоминает нам всем, что учиться никогда не поздно.

"Вода стирает камни" (Ийов 14, 19)

В книжке рассказывается, как Рабби Акива увидел отшлифованные камни в колодце, и это побудило его начать учиться. Красочное выражение "Капля камень точит" описывает силу капель воды: каждая из них слишком мала и слаба, чтобы изменить вид колодца, но медленно-медленно, капля за каплей, они стачивают даже твердый камень. Рассказ показывает нам, что при большом желании, упорстве и вере в избранный путь каждый может преодолеть трудности и научиться новому – даже в возрасте сорока лет!

Возрастная группа: Детский сад

Видео на основе книги

צפו בראיון שערכנו עם שהם סמיט
רבקה זוהר שרה את שירה של דליה רביקוביץ על רבי עקיבא ורחל
אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך

Распространенные экземпляры:

110,000

Издательство:

כנרת

Год распространения:

2013 2012-2013