fbpx

ההרשמה לספריית פיג'מה לשנה"ל תשפ"ב החלה! דקה מזמנך – והמשאית אצלך! 🚚📦 לרישום היכנס/י

 

ספרים גנים > האורן הבודד

האורן הבודד

כתב: יהודה פרדיס / אייר: אביאל בסיל / הוצאת מזרחי

יחולק בדצמבר/טבת תשפ"ב

על הר קירח ניצב אורן אחד בודד. האורן מנסה להזמין אליו חברים: שמש, ענן, רוח וציפורים, אבל אף אחד לא רוצה להישאר על ההר השומם. רק הילדים מבטיחים להגיע בט"ו בשבט ולשתול חברים, עצים, למען האורן הבודד. "כן, הזמן כבר לא רחוק, שוב הכול יהיה ירוק". קלסיקה עברית לט"ו בשבט.

פעילות בחיק המשפחה

במשך דורות נהגו בט"ו בשבט לאכול מפירות ארץ ישראל, לספר בשבחה ולשיר לה שירי אהבה וגעגועים. בימי העלייה הראשונה החלו תלמידות ותלמידים לשתול שתילים בט"ו בשבט, ובכך לבטא ...

פעילות בחיק המשפחה   

פעילות בגן

הורים יקרים,

במשך דורות נהגו בט"ו בשבט לאכול מפירות ארץ ישראל, לספר בשבחה ולשיר לה שירי אהבה וגעגועים. בימי העלייה הראשונה החלו תלמידות ותלמידים לשתול שתילים בט"ו בשבט, ובכך לבטא את אהבתם לארץ ואת חידוש הקשר איתה. מאז, דורות של ילדים וילדות יצאו לחוג את ט"ו בשבט, יום ההולדת לאילן , והם עודם יוצאים, שותלים ויוצרים קשר עם הטבע, עם ימים שעברו ועם הדורות הבאים. 

כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם 

(מדרש תנחומא, פרשת קדושים) 

שמחת החג המתחדשת הביאה ליצירה עברית של שירים וסיפורים. "האורן הבודד" הוא אחד מהם.  

ט"ו בשבט שמח! 

פעילות בחיק המשפחה

  • משוחחים האם גם אתם, כמו האורן, מרגישים לפעמים שאתם לבד? האם ראיתם פעם ילד או ילדה שנראו לכם קצת בודדים? תוכלו לשוחח על התחושה הזאת של 'להיות לבד' ועל מה שאפשר לעשות כשאנחנו – או מי שבסביבתנו – מרגישים כך.
  • כמה מילים על אורנים "אורן ירושלים", מין עץ האורן הגדל בישראל, נפוץ באזור הכרמל והרי יהודה. עם התחדשות היישוב, החלו לטעת בארץ יערות אורן נרחבים. עץ האורן מכיל שרף ובאביב הוא פורח באצטרובלים צפופים. רוצים לדעת עוד על עץ האורן? חפשו במרשתת תצלומים ומידע.
  • הפרק הבא מה יקרה לאחר שיצמחו העצים ויהיו ליער? האם הם יהיו חברים של האורן? האם יגיעו עוד חברים לבקר? ומה יעשו הילדים ביער החדש? – תוכלו לספר מה יהיה הפרק הבא, להמחיז או לצייר יחד.
  • משחק – מי אני? האם אני רוח נושבת? גשם מטפטף? ואולי ארנבת שמקפצת? אפשר לשחק במשחק פנטומימה: כל אחד ואחת מהמשתתפים מציגים בתורם דמות מהסיפור והאחרים צריכים לנחש מי הדמות.
  • איך מאמצים עץ? אפשר לבחור עץ מבין העצים שבסביבה ולטפל בו: לנקות סביבו, לפרוס תחתיו מחצלת, ולעקוב אחר בעלי החיים הקטנים שבסביבתו. אם תתבוננו בו היטב, אולי תצליחו לראות שהוא מחייך.

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח

סרטון יעלה בקרוב! 

 

Стоит одиноко сосна  

В течение многих поколений на праздник Ту би-Шват (Новый год деревьев) у евреев было принято есть плоды Земли Израиля и прославлять свою историческую родину в песнях, полных любви к Земле Обетованной и тоски по ней. В период Первой алии (первой большой волны репатриации евреев) школьники начали сажать деревья в Ту би-Шват, таким образом выражая любовь к Земле Израиля и возобновление связи с ней. С тех пор целые поколения мальчиков и девочек празднуют Ту би-Шват, день рождения деревьев, высаживают саженцы и налаживают связь с природой, с прошлым и с будущими поколениями. 

 

Когда вы придете [в эту землю], то найдете там деревья, посаженные другими людьми. Так и вы будете сажать деревья для своих потомков. 

(Мидраш Танхума, глава Кдошим) 

 

Радость возрожденного праздника стала причиной написания стихов и рассказов на иврите. «Стоит одиноко сосна» ‒ один из таких рассказов. 

 

Веселого праздника Ту би-Шват! 

 

Читаем вместе, играем вместе 

 

Беседа 

Чувствуете ли вы себя иногда одинокими, как сосна в рассказе? Видели ли вы когда-нибудь мальчика или девочку, которые показались вам немного одинокими? Побеседуйте с детьми об ощущении одиночества и о том, что можно сделать, когда мы так себя чувствуем, или когда одинокими ощущают себя другие люди в нашем окружении. 

 

Немного о соснах 

Сосна иерусалимская – вид сосновых деревьев, который растет в Израиле, распространен на горном хребте Кармель и в Иудейских горах. С началом возвращения евреев на историческую родину в Израиле начали сажать сосновые лесные массивы. Сосны содержат смолу, и весной на деревьях плотно растут шишки. Хотите узнать побольше о соснах? Поищите фотографии и информацию в Интернете. 

 

Продолжение истории 

Что будет, когда деревья вырастут и станут лесом? Подружатся ли они с сосной? Придут ли новые друзья в гости? И чем будут заниматься дети в только что выросшем лесу? Расскажите, каким вы видите продолжение истории, разыграйте сценку или порисуйте вместе. 

 

Игра – кто я? 

Может, я ветер, который дует? Или капающий дождик? А, может, я скачущий кролик? Сыграйте в пантомиму: каждый из участников по очереди изображает персонажа рассказа, а остальные должны отгадать что это за персонаж. 

 

Как взять под свою опеку дерево? 

Выберите дерево, которое растет неподалеку, и начните за ним ухаживать: уберите мусор возле него, расстелите под ним циновку и понаблюдайте за зверьками, снующими рядом с деревом. Если вы пристально вглядитесь в него, возможно, увидите, что оно улыбается. 

The Lonely Pine Tree
Written by: Yehuda Paradis, Illustrated by: Aviel Basil
For many a generation, Jews would spend Tu Bishvat eating the fruit that grew in the Holy Land, praising the land, and singing songs of love and yearning about it. During the first Aliyah, the first major wave of immigration to Israel in the late 19th century, which was agriculture-oriented, the schoolchildren began to plant trees on Tu Bishvatby way of expressing their love of the land, and their renewed relationship with it.
Since then, generations of children have been celebratingTu Bishvat, the trees' birthday, by planting new trees, and connecting with nature, local history, as well as the next generations.
Just as you came in and found plantings which others had planted, so you shall plant for your children

(Midrash Tanchum, Parashat Kedoshim).

 

The renewed joy of the holidayhad led to a surge of Hebrew literature, in both poetry and prose. The LonelyPine Treeis one such example. Happy Tu Bishvat! .Reading together, experiencing together Discussion
Do you, much like the pine tree, feel lonely sometimes? Have you ever seen a boy or girl who seemed a little lonely?
You may want to discuss this feeling of "being all alone" and what we could do when we –or those around us – feel this way.
Some information on pine treesThe Jerusalem Pine (more commonly known in English as the Aleppo Pine) is the species of pine trees that grows in Israel.
It is highly prevalent in the Carmel and Judea Mountains areas.
As the Jewish community, the Yishuv,grew, it began to plant large pinetree forests in the Land of Israel. The pine tree contains resin, and in springtime,its branches are densely filled with pinecones. Would you like to learn more about the pine tree?
Feel free to look for images and additional information online.
The next chapter What will happen once the trees grow and a forest is created?
Will they be friends with the pine tree? Will other friends come and visit? And what will the children do in the new forest?
–You may enjoy discussing the next chapter of the book, acting it out, or drawing it together.
A game –Who am I?Am Ithe wind blowing? Or the falling rain? Perhaps a leaping rabbit? You could play a form of charadesby taking turns miming one of the characters inthe book, and having the others try to guess which one you've chosen.
-How to adopt a tree
How about picking a tree in your area and taking care of it? You could clean around it, place a mat under it, and observe the small animals that use it as part of their habitat. If you look carefully, you may even catch it smiling.