fbpx

ספרים אחרונים לשנה זו בדרך לגנים ולבתי הספר! 📦📚 🚚

 

חיפוש
חיפוש : "שעת הסיפור"

שעת סיפור ראשונה מסוגה לילדי/ות ישראל עם האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה, מתחנת החלל הבינלאומית!

…לדים לאחר שידור שעת הסיפור. סיקור נוסף ורחב בתקשורת, שעת הסיפור מהחלל: ב – YNET איתן סטיבה בחלל עם הס…