fbpx

💙 בהצלחה במחצית השנייה לשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה! 💙 עכשיו בחלוקה – ספר 3 למעונות, ספר 4 לגנים, ספר 2 לבתי ספר 💙

 

חיפוש
חיפוש : "שעת הסיפור"

שעת סיפור ראשונה מסוגה לילדי/ות ישראל עם האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה, מתחנת החלל הבינלאומית!

…לדים לאחר שידור שעת הסיפור. סיקור נוסף ורחב בתקשורת, שעת הסיפור מהחלל: ב – YNET איתן סטיבה בחלל עם הס…