fbpx

💙 בהצלחה במחצית השנייה לשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה! 💙 עכשיו בחלוקה – ספר 3 למעונות, ספר 4 לגנים, ספר 2 לבתי ספר 💙

 

גלריית סרטונים > חגיגות חלוקת הספר ה-10 מיליון בישראל!

חגיגות חלוקת הספר ה-10 מיליון בישראל!