fbpx

💙 בהצלחה במחצית השנייה לשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה! 💙 עכשיו בחלוקה – ספר 3 למעונות, ספר 4 לגנים, ספר 2 לבתי ספר 💙

 

צוות הגן > שימושי – מכתבים לחלוקה, חומרים ומידע

שימושי מכתבים לחלוקה, חומרים ומידע

הצגות, שעות סיפור ומפגשים תרבותיים סביב ספרי ספריית פיג'מה

הצגות, שעות סיפור ומפגשים תרבותיים ספריית פיג'מה מעודדת הצגות, שעת סיפור ועיבודים מוסיקאליים בקהילה הרחבה סביב הספרים שמחולקים בתכנית. רשימה …

רשימת הספרים לגנים לשנת הלימודים תש"ף

סקרנים לדעת אילו ספרים יחולקו השנה? רשימת צעירים – להגדלה והדפסה, לחצו כאן רשימת בוגרים – להגדלה והדפסה, לחצו כאן לרשימת הצעירים והבוגרים …

איך להפוך למשפחה של קוראים?

מחקרים שנעשו בכל העולם מצביעים על הקשר החזק בין חוויות סביב ספרים בגיל הרך, ובין אהבת הקריאה, הכישורים השפתיים, אוצר …

מפגשים עם סופרים ומאיירים סביב ספרי ספריית פיג'מה

מפגשים עם יוצרי הספר מעמיקים את החוויה של הילדים ומחבר אותם לספרים, לספרות ולתרבות. ספריית פיג'מה מזמינה את הרשויות המקומיות, …