fbpx

💙 בהצלחה במחצית השנייה לשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה! 💙 עכשיו בחלוקה – ספר 3 למעונות, ספר 4 לגנים, ספר 2 לבתי ספר 💙

 

צוות הגן > עלון המידע שלנו

עלון המידע שלנו

עלון 8 לגנים הצעירים

עלון 8 לגנים הבוגרים

עלון 7 לגנים הבוגרים

עלון 7 לגנים הצעירים

עלון 6 לגנים הבוגרים

עלון 6 לגנים הצעירים

עלון 5 לגנים הבוגרים

עלון מידע 5 לגנים הצעירים

עלון מידע ספרים 3-4 גנים בוגרים

עלון מידע ספרים 3-4 גנים צעירים

עלון חנוכה התשפ״ב 2021

עלון מידע ראשון לגנים צעירים

עלון מידע 1 לגנים בוגרים

עלון המידע הראשון לגנים צעירים תשפ״בהרשמה לשנת הלימודים תשפ״ב 22-21

עלון 4 ו 5 לגנים צעירים | ספריית פיג'מה | פברואר 2021 תשפ"א

קראו את עלון המידע הרביעי- חמישי לגנים צעירים  – פברואר 2021 | תשפ"א

עלון 4 ו 5 לגנים בוגרים | ספריית פיג'מה | פברואר 2021 תשפ"א

קראו את עלון המידע הרביעי והחמישי לגנים  בוגרים – פברואר 2021 | תשפ"א

עלון מידע לגנים ולבתי הספר | ספריית פיג'מה | ינואר 2021 תשפ"א

עלון מידע על פעילויות לימי הסגר – ינואר 2021 | תשפ"א

עלון 3 לגנים | ספריית פיג'מה | דצמבר 2020 תשפ"א

קראו את עלון המידע השלישי לגנים – דצמבר 2020 | תשפ"א

עלון 2 לגנים | ספריית פיג'מה | נובמבר 2020 תשפ"א

קראו את עלון המידע השני לגנים – נובמבר 2020 | תשפ"א

עלון 1 לגנים | ספריית פיג'מה | נובמבר 2020 תשפ"א

קראו את עלון המידע הראשון לגנים – נובמבר 2020 | תשפ"א

עדכון פרטי הגן | ספריית פיג'מה | ספטמבר 2020 תשפ"א

דקה מזמנך והספרים אצלך! – ספטמבר 2020 | תשפ"א

עלון משוב סוף שנה לגנים | ספריית פיג'מה | יולי 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע השביעי והאחרון לגנים – יוני 2020 | תש"ף

עלון 7-8 לגנים | ספריית פיג'מה | יוני 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע השביעי והאחרון לגנים – יוני 2020 | תש"ף

עלון 6 לגנים | ספריית פיג'מה | מרץ 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע השישי לגנים – מרץ 2020 | תש"ף

עלון 5 לגנים | ספריית פיג'מה | פברואר 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע החמישי לגנים – פברואר 2020 | תש"ף

עלון 4 לגנים | ספריית פיג'מה | ינואר 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע הרביעי לגנים – ינואר 2020 | תש"ף

עלון 3 לגנים | ספריית פיג'מה | ינואר 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע השלישי לגנים – ינואר 2020 | תש"ף

עלון 2 לגנים | ספריית פיג'מה | דצמבר 2019 תש"ף

קראו את עלון המידע השני לגנים – דצמבר 2019 | תש"ף

עלון 1 לגנים | ספריית פיג'מה | אוקטובר תש"ף

קראו את עלון המידע הראשון לגנים – אוקטובר 2019 | תש"ף

עלון 7 לגנים | ספריית פיג'מה | מאי 2019 | תשע"ט

קראו את עלון המידע השביעי לגנים לשנת הלימודים תשע"ט בקישור הזה

עלון 6 לגנים | ספריית פיג'מה | מרץ 2019 | תשע"ט

קראו את עלון המידע השישי לגנים – אוקטובר 2019 | תש"ף

עלון המיזם השנתי מספר 1 – פברואר 2019 תשע"ט

קראו את עלון המידע הראשון של מיזם 'הסיפור שלי הסיפור של כולנו' – תשע"ט | פברואר 2019

עלון מידע מספר 5 לגננות – פברואר 2019 תשע"ט

קראו את עלון המידע החמישי לשנת הלימודים תשע"ט בקישור הזה

עלון מידע מספר 4 לגננות – ינואר 2019 תשע"ט

קראו את עלון המידע הרביעי לשנת הלימודים תשע"ט בקישור הזה

עלון מידע מספר 3 לגננות – דצמבר 2018 תשע"ט

קראו את עלון המידע השלישי לשנת הלימודים תשע"ט  בקישור הזה

עלון מידע מס' 2 לגננות – נובמבר 2018

קראו את עלון המידע השני לשנת הלימודים תשע"ט  בקישור הזה

עלון מידע מס' 1 לגננות – אוקטובר 2018

קראו את עלון המידע הראשון לשנת הלימודים תשע"ט  בקישור הזה

עלון מידע מס' 7 לגננות – אפריל 2018

קראו את עלון המידע השביעי לשנת הלימודים תשע"ח בקישור הזה

עלון מידע מס' 5 לגננות – פברואר 2018

  קראו את עלון המידע החמישי לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 4 לגננות – ינואר 2018

  קראו את עלון המידע הרביעי לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 3 לגננות – דצמבר 2017

  קראו את עלון המידע השלישי לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 2 לגננות – נובמבר 2017

  קראו את עלון המידע השני לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 1 לגננות – אוקטובר 2017

  קראו את עלון המידע הפותח לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 8 – מאי 2017

קראו את עלון המידע השמיני והאחרון (שנה"ל תשע"ז) לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 7 – אפריל 2017

קראו את עלון המידע השביעי לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 6 – מרץ 2017

קראו את עלון המידע השישי לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 5 – פברואר 2017

קראו את עלון המידע החמישי לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 4 – ינואר 2017

קראו את עלון המידע הרביעי לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 3 – דצמבר 2016

החורף הגיע, חנוכה בפתח – וחבילה של ספרים חדשים בדרך אלייך!     אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן …

עלון מידע מס' 2 – דצמבר 2016

קראו את עלון המידע השני לגננות בקישור הזה    

עלון מידע מס' 1 – אוקטובר-נובמבר 2016

8,000 חבילות ספרים בדרך לגנים! קראו את עלון המידע הראשון לגננות בקישור הזה