fbpx

מצטרפים לתוכנית של ספריית פיג'מה השנה? לעדכון פרטי גן/כיתה לחצו  |  לרשימות הספרים החדשים היכנסו >>  גנים  | בתי ספר 📚✨

 

צוות הגן > עלון המידע שלנו

עלון המידע שלנו

עלון 5 לגנים | ספריית פיג'מה | פברואר 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע החמישי לגנים – פברואר 2020 | תש"ף

עלון 4 לגנים | ספריית פיג'מה | ינואר 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע הרביעי לגנים – ינואר 2020 | תש"ף

עלון 3 לגנים | ספריית פיג'מה | ינואר 2020 תש"ף

קראו את עלון המידע השלישי לגנים – ינואר 2020 | תש"ף

עלון 2 לגנים | ספריית פיג'מה | דצמבר 2019 תש"ף

קראו את עלון המידע השני לגנים – דצמבר 2019 | תש"ף

עלון 1 לגנים | ספריית פיג'מה | אוקטובר תש"ף

קראו את עלון המידע הראשון לגנים – אוקטובר 2019 | תש"ף

עלון 7 לגנים | ספריית פיג'מה | מאי 2019 | תשע"ט

קראו את עלון המידע השביעי לגנים לשנת הלימודים תשע"ט בקישור הזה

עלון 6 לגנים | ספריית פיג'מה | מרץ 2019 | תשע"ט

קראו את עלון המידע השישי לגנים – אוקטובר 2019 | תש"ף

עלון המיזם השנתי מספר 1 – פברואר 2019 תשע"ט

קראו את עלון המידע הראשון של מיזם 'הסיפור שלי הסיפור של כולנו' – תשע"ט | פברואר 2019

עלון מידע מספר 5 לגננות – פברואר 2019 תשע"ט

קראו את עלון המידע החמישי לשנת הלימודים תשע"ט בקישור הזה

עלון מידע מספר 4 לגננות – ינואר 2019 תשע"ט

קראו את עלון המידע הרביעי לשנת הלימודים תשע"ט בקישור הזה

עלון מידע מספר 3 לגננות – דצמבר 2018 תשע"ט

קראו את עלון המידע השלישי לשנת הלימודים תשע"ט  בקישור הזה

עלון מידע מס' 2 לגננות – נובמבר 2018

קראו את עלון המידע השני לשנת הלימודים תשע"ט  בקישור הזה

עלון מידע מס' 1 לגננות – אוקטובר 2018

קראו את עלון המידע הראשון לשנת הלימודים תשע"ט  בקישור הזה

עלון מידע מס' 7 לגננות – אפריל 2018

קראו את עלון המידע השביעי לשנת הלימודים תשע"ח בקישור הזה

עלון מידע מס' 5 לגננות – פברואר 2018

  קראו את עלון המידע החמישי לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 4 לגננות – ינואר 2018

  קראו את עלון המידע הרביעי לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 3 לגננות – דצמבר 2017

  קראו את עלון המידע השלישי לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 2 לגננות – נובמבר 2017

  קראו את עלון המידע השני לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 1 לגננות – אוקטובר 2017

  קראו את עלון המידע הפותח לשנת הלימודים תשע"ח  בקישור הזה

עלון מידע מס' 8 – מאי 2017

קראו את עלון המידע השמיני והאחרון (שנה"ל תשע"ז) לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 7 – אפריל 2017

קראו את עלון המידע השביעי לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 6 – מרץ 2017

קראו את עלון המידע השישי לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 5 – פברואר 2017

קראו את עלון המידע החמישי לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 4 – ינואר 2017

קראו את עלון המידע הרביעי לגננות בקישור הזה

עלון מידע מס' 3 – דצמבר 2016

החורף הגיע, חנוכה בפתח – וחבילה של ספרים חדשים בדרך אלייך!     אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן …

עלון מידע מס' 2 – דצמבר 2016

קראו את עלון המידע השני לגננות בקישור הזה    

עלון מידע מס' 1 – אוקטובר-נובמבר 2016

8,000 חבילות ספרים בדרך לגנים! קראו את עלון המידע הראשון לגננות בקישור הזה