fbpx

💙 בהצלחה במחצית השנייה לשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה! 💙 עכשיו בחלוקה – ספר 3 למעונות, ספר 4 לגנים, ספר 2 לבתי ספר 💙

 

אתכם בבית > משחק לחנוכה!
> נובמבר 2021

משחק לחנוכה!

נובמבר 2021

משחק קלפים לחנוכה לכל המשפחה מבית ספריית פיג'מה!

קלפי משחק מאויירים לחנוכה מתאימים במיוחד לשליפה ברגע שאחרי ה – "מעוז צור"', להדפסה במדפסת ביתית ובתרגום גם לאמהרית ורוסית! 

 הורדת המשחק בעברית

 להורדת המשחק באמהרית

להורדת המשחק ברוסית

ניתן לשתף את העמוד על ידי לחיצה על אחד האייקונים שלהלן:
Print Share