fbpx

ההרשמה לספריית פיג'מה לשנה"ל תשפ"ב החלה! דקה מזמנך – והמשאית אצלך! 🚚📦 לרישום היכנס/י

 

?
> אוקטובר 2020

תוצאות הערכה – תשע"ט (2017-2018)

אוקטובר 2020

דוח הערכת התכנית בשנת הפעילות התשיעית – התשע"ט:

 

הערכת התוכניות ספריית פיג'מה ומַכּתָבַּת אַלפַאנוּס בבתי הספר, שנה"ל תשע"ט

על המחקר

המחקר נערך ע"י ראמ"ה [הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך] וכלל את הספרים שחולקו בשנת תשנ"ט [2018-2019] לתלמידו ולתלמידי כיתות א'-ב' במסגרת "ספריית פיג'מה" .

כל אחת משכבות הגיל מקבלת ארבעה ספרים בשנה.

המחקר כלל הורים, מורות ומורים במגזר הממלכתי, הממלכתי דתי ובמגזר הערבי [כחלק מתוכנית "מכתבאת אל פאנוס" המקבילה לתוכנית "ספריית פיג'מה בעברית]  

 

ממצאים מרכזיים

שביעות הרצון מהתוכנית ומהספרים שחולקו בתשע"ט הייתה גבוהה, ומרבית ההורים והמורים מעוניינים שהיא תמשיך לפעול גם בשנת הלימודים הבאה.

ניכר כי התוכנית נתפסת ככזו שאכן תורמת לחיזוק המקום של קריאת ספרים בבית, לחינוך לערכים, להרחבת אוצר המילים של הילד, הבנת הנשמע והנאת הילד מקריאת ספרים:

למעלה מ-80% מהמחנכים סבורים כי לתוכנית השפעה חיובית על עידוד קריאת ספרים בקרב התלמידים.

כ-85% מהמחנכים דיווחו כי התוכנית מסייעת להעשרת שפת הדיבור של הילדים ולטיפוח החשיבה.

כ-80% מההורים דוברי העברית דיווחו כי התוכנית תרמה להגדלת הספרייה הביתית.

72% מההורים דוברי העברית ציינו שהתוכנית תרמה להעלאת מספר הספרים שמוקראים לילד בבית.

כ-75% מההורים דוברי העברית ציינו שהתוכנית תורמת לחינוך לערכים.

78% מההורים דוברי העברית דיווחו כי התוכנית תורמת להנאה ואהבה של ילדם מקריאת ספר.

 

למעלה מ-80% מההורים דיווחו כי הם וילדיהם נהנים במידה רבה או רבה מאוד מפעילות של קריאה משותפת (או עם בן משפחה), ומעט פחות מכך מדווחים כי ילדם נהנה מפעילות של קריאת ספרים לבד.

68% מההורים דוברי העברית דיווחו על כך שלעיתים קרובות או מידי פעם ילדם קורא באופן עצמאי או מקריא לאחים צעירים ממנו ספרים שקיבל בתוכנית בשנים קודמות.

 

 

המלצות

מומלץ להעלות את מודעות המורים להצעות לפעילויות הנשלחות למרכזת התוכנית בבית הספר, אשר זמינות גם באתר התוכנית (בדף הספר).

מומלץ לעודד את המורים להכין סביב הספרים יותר פעילויות שאינן ממוקדות רק בשיח אלא גם בהיבטים אחרים (יצירה, הצגה, מוסיקה וכו').

מומלץ לחבר יותר את ההורים לתוכנית וערכיה ובכך לעודד אותם לקחת חלק במגוון הפעילויות, בבית ובבית הספר.

 

מה אמרו הורים ומורים – ציטוטים

"אני מחזקת את התוכנית הזאת ומברכת עליה, היא מלמדת ומעשירה ונותנת הזדמנות לדבר על כל מיני דברים. פותחת צוהר לעולם הדמיון. תכנית מדהימה והילדה נהנית ממנה שזה הכי חשוב"

"שהמידע למורים יעבור גם להורים. שתהיה תקשורת בין המורים להורים בנושא התוכנית, למשל שישלחו הצעות וכדומה"

מחנכת: "היוזמה ברוכה והתוכנית תורמת המון ויש ערך מוסף מאחורי קריאת הספרים. הלוואי והתוכנית תמשיך"

הורה: "מאוד מרוצים מהפרויקט ומקווים שימשיך בשנה הבאה"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לשתף את העמוד על ידי לחיצה על אחד האייקונים שלהלן:
Print Share