fbpx

ההרשמה לספריית פיג'מה לשנה"ל תשפ"ב החלה! דקה מזמנך – והמשאית אצלך! 🚚📦 לרישום היכנס/י

 

יצירת קשר > שיתוף תמונות באתר

לצוות החינוכי


  גננת / מורה יקרה, נשמח אם תצרפי תמונות מהפעילות בגן

  שם הגננת / מורה (חובה)

  שם הגן / ביה"ס והישוב (חובה)

  טלפון (חובה)

  מייל (חובה)

  לא מופיעים ילדים בתמונות ולכן אין צורך באישור הוריםמצורף קובץ אישור הוריםאישורי הורים נשלחו באופן מקוון

  נא להוריד את קובץ אישור ההורים, למלאו, ולצרפו כאן:

  תיאור קצר של הפעילות

  "הנני מסכימה לשימוש ושמירת תמונות או קטעי וידאו, אשר עשויים לזהות אותי, במאגרי המידע שבבעלות קרן גרינספון, למטרותיה, לרבות פרסום בפומבי על ידי הקרן ו/או מי מטעמה בכל מדיה קיימת או עתידית כגון : באתר האינטרנט, בעיתונות הכתובה, ו/או בכל מדיה פרסומית/שיווקית אחרת, בקשר עם ספריית פיג'מה או עם ספרים הרואים אור במסגרתה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן ללא הגבלה בזמן. לא תהיה לי כל דרישה ביחס לתמונות או קטעי וידאו אלו, בין אם הם פרי יצירתי ובין אם אני מופיע בהם, לרבות דרישה לקרדיט או תמלוגים או כל תמורה אחרת, מהקרן, מספריית פיג'מה ו/או מכל צד שלישי כאמור, בין אם יתפרסמו ובין אם לא."

  להורה


   הורים יקרים, נשמח מאוד לקבל תמונות משפחתיות עם ספרי ספריית פיג'מה או עם פעילויות שעשיתם סביב הספרים

   הריני לאשר את הסכמתי לפרסום תמונות ו/או קטעי וידאו של ילדיי:

   שם הילד/ה (חובה)

   ת.ז. (חובה)

   שם הילד/ה (חובה)

   ת.ז. (חובה)

   הסר

   שם הילד/ה (חובה)

   ת.ז. (חובה)

   הסר

   שם הילד/ה (חובה)

   ת.ז. (חובה)

   הסר

   לחצ/י כאן להוספת עוד ילד/ה

   שם ההורה (חובה):

   ישוב (חובה):

   שם הגן/בית הספר+כיתה (חובה):

   כתובת הדוא"ל שלך (חובה)

   טלפון לבירורים (חובה):

   תיאור קצר של הפעילות

   "הנני מסכים לשימוש ושמירת תמונות או קטעי וידאו, אשר עשויים לזהות אותי ואת ילדיי, במאגרי המידע שבבעלות קרן גרינספון, למטרותיה, לרבות פרסום בפומבי ע"י הקרן ו/או מי מטעמה בכל מדיה קיימת או עתידית כגון: באתר האינטרנט, בעיתונות הכתובה ו/או בכל מדיה פרסומית/שיווקית אחרת, בקשר עם ספריית פיג'מה או עם ספרים הרואים אור במסגרתה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן ללא הגבלה זמן. זכויות היוצרים בתמונות שאעביר יהיו במלואם שלי ולא תהיה לי כל דרישה ביחס לתמונות או קטעי וידאו אלו, בין מכוח היותם פרי יצירתי ובין אם אני או מי מילדיי מופיעים בהם, לרבות דרישה לקרדיט או תמלוגים או כל תמורה אחרת, מהקרן, מספריית פיג'מה ו/או מהגן ו/או מכל צד שלישי כאמור, בין אם יתפרסמו ובין אם לא.

   כמו כן ידוע לי כי תמונות ו/או קטעי וידיאו שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט או צופי המדיה, וכי הקרן ו/או הגן ו/או הגננת ו/או תכנית ספריית פיג'מה ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בתמונות ו/או קטעי וידיאו.