fbpx

ההרשמה לספריית פיג'מה לשנה"ל תשפ"ב החלה! דקה מזמנך – והמשאית אצלך! 🚚📦 לרישום היכנס/י

 

צוות הגן > מסרים ערכיים בספרים של ספרית פיג'מה
?
> מרים תבור, אפריל 2018

מסרים ערכיים בספרים של ספרית פיג'מה

עבודת תזה בנושא ספריית פיג'מה

מרים תבור, אפריל 2018

במסגרת לימודי התואר השני במחלקה  "מורשת ישראל" באוניברסיטת אריאל בחרה מרים תבור להתמקד בעבודת הגמר (התזה) בנושא: מסרים ערכיים ומאפייניהם בספרות ילדים לגיל הרך (3-6) בספרות ילדים ישראלית מקורית, מתורגמת וחרדית.

הקדמה: 

"רשימת הספרים הורכבה מחמישה עשר ספרים ישראליים, חמישה עשר ספרים מתורגמים וחמישה עשר ספרים חרדיים. בחרתי מספר שווה של ספרים מכל קטגוריה כדי להגיע לתוצאה מאוזנת.

סיפורי הילדים נותחו ניתוח ערכי-סיפורי, בדומה למודל הניתוח שהוצע על ידי תור גונן, הניתוח בחן את  תוכן הטקסט, את הסמלים המוסכמים ואת היסוד הצורני בטקסט ובאיור.

אני עובדת כגננת משלימה בשני גנים בישוב שבות רחל באהבתי הרבה לספרים אני היא זו שמחלקת ומספרת את ספרית פיג'מה בשני הגנים. מעיון במטרותיה של ספריית פיג'מה, החלטתי שעיקר עבודתי תתבסס על ספרים מספריית פיג'מה."

 

 

ניתן לשתף את העמוד על ידי לחיצה על אחד האייקונים שלהלן:
Print Share