fbpx

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תש"פ לתוכניות ספריית פיג'מה במעונות, גנים וכיתות א'-ב'. מהרו להירשם! לפרטים נוספים לחצו >>>

נעים להכיר > איפה פועלת התוכנית? כיצד אפשר להצטרף?

ספריית פיג'מה פועלת בגנים ובבתי הספר הממלכתיים, ממ"ד והחינוך המיוחד בכל רחבי הארץ.

בשנת הלימודים התשע"ט פועלת ספריית פיג'מה בכ-160 קהילות ברחבי הארץ!
לצפייה ברשימת הקהילות בהן הגנים משתתפים בתכנית במימון משרד החינוך וקרן גרינספון, לחצו כאן.
לצפייה ברשימת הקהילות בהן הגנים משתתפים בתכנית בתשלום, לחצו כאן.

לרשימת הישובים בהם פועלת ספריית פיג'מה בבתי הספר במימון משה"ח וקרן גרינספון לחצו כאן.

לרשימת הישובים בהם פועלת ספריית פיג'מה בבתי הספר בתשלום לחצו כאן.

בחלק מהישובים פועלת ספריית פיג'מה ללא תשלום במימון קרן גרינספון ומשרד החינוך. לישובים מבוססים יותר מוצע לצרף את גני הילדים לתכנית במימון עצמי.
קרן גרינספון ישראל, מפעילת תכנית ספריית פיג'מה, היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ). לתכנית ספריית פיג'מה אין כל רווח כספי מהפצת הספרים, כולל הספרים שמופצים בתשלום.

 מי משתתף בתכנית ללא תשלום?

גנים

האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך תומך בכל גני הילדים הממלכתיים, ממ"ד וחינוך מיוחד ביישובים שמדורגים באשכולות 1-7 לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). ביישובים אלה משתתפים בתכנית ללא תשלום כל הילדים אשר לומדים במערכת גני הילדים הממלכתית.

לרשימת הישובים בהם מופעלת תכנית ספריית פיג'מה בגנים במימון משותף מלא של קרן גרינספון ומשרד החינוך לחצו כאן.

 בתי ספר

בשנת הלימודים תשע"ט משתתפים בתכנית בתי ספר ממלכתיים וממ"ד בישובים המדורגים באשכולות 1-6 לפי דרוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ביישובים אלה משתתפים בתכנית ללא תשלום כל הילדים אשר לומדים בבתי הספר הממלכתיים והממ"ד. לרשימת הישובים בהם פועלת ספריית פיג'מה בבתי ספר במימון משה"ח וקרן גרינספון לחצו כאן.

מי רשאי להצטרף לתכנית בתשלום?

לאור הצלחת התכנית, ולבקשת הורים, גננות ומנהלי מחלקות חינוך, נפתחה האפשרות בפני מקומות להם אין מימון של משרד החינוך להצטרף לתכנית בתשלום.

רשויות מקומיות

יישובים מבוססים אשר מדורגים באשכולות למ"ס 8-10, מוזמנים לצרף בתשלום את גני הילדים הממלכתיים ביישוב. לחצו כאן לרשימת היישובים שהצטרפו עד כה בתשלום לספריית פיג'מה בגנים.

יישובים אשר מדורגים באשכולות למ"ס 7-10, מוזמנים לצרף בתשלום את בתי הספר ביישוב (כיתות א'-ב'). לרשימת הישובים בהם פועלת ספריית פיג'מה בבתי הספר בתשלום לחצו כאן.

 

גנים בודדים

ניתנת אפשרות לגנים לילדים בני 3-6 שאינם ממלכתיים ("מוכר שאינו רשמי", גנים בחסות ארגוני נשים, מתנ"סים וכד', או גנים פרטיים), להגיש בקשת הצטרפות בתשלום לתכנית.
על הגנים להימצא ביישובים בהם פועלת ספריית פיג'מה ולהיות בעלי סמל מוסד של משרד החינוך. הצטרפות גן בודד לתכנית מותנית בהסכמת כל ההורים ובתשלום מראש.

בתי ספר

בתי ספר בישובים המדורגים באשכולות למ"ס 7-10 מוזמנים להצטרף לתכנית בתשלום. לקבלת מידע פנו לדנה רהב בדוא"ל pjisrael@hgf.org.il

למידע נוסף אודות הצטרפות לספריית פיג'מה בתשלום, או להצטרפות לתכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים פנו לדנה רהב, מרכזת קהילות משלמות בדוא"ל:  pjisrael@hgf.org.il.

PJ Israel