fbpx

ההרשמה לספריית פיג'מה לשנה"ל תשפ"ב החלה! דקה מזמנך – והמשאית אצלך! 🚚📦 לרישום היכנס/י

 

צוות הגן > חינוך לערכים יהודיים והשתקפותו בספרי "ספריית פיג'מה"
?
> פרח אלימלך, אפריל 2018

חינוך לערכים יהודיים והשתקפותו בספרי "ספריית פיג'מה"

עבודת תזה בנושא ספריית פיג'מה

פרח אלימלך, אפריל 2018

הצעת מחקר שהוגשה כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר M.ed. בתוכנית לגיל הרך בפקולטה לחינוך, מכללת לוינסקי לחינוך – פרח אלימלך, טבת תשע"ו / דצמבר  2015

מקרה מבחן, דיון בספרים: "התבלין החסר" "שלמה המלך והדבורה" "סבלנותו של הלל הזקן" "מקומו של בית המקדש" "אולי אפשר גרגר סוכר"

 

תקציר: 

במרכזו של מחקר זה עומדת השאלה כיצד ניתן להקנות לילדים בגיל הרך ערכים הומניסטיים יהודיים, הן באופן ישיר והן באופן עקיף. וכיצד עושה זאת ספריית פיג'מה באמצעות סיפורי הילדים שהיא מעניקה במתנה ל- 120.000 ילדים ברחבי ישראל .

שיטת המחקר היא מחקר צמוד טקסט ,ספרותי -חינוכי, המנסה לחשוף בכל אחד מן הספרים  שנבחרו כמדגם לעבודה זו, הן את התכנים והן את דרכי העיצוב והאמצעים הספרותיים אומנותיים שבאמצעותם מבוטאים הערכים היהודיים המשתקפים בספרים . כמו כן לנסות ולאפיין את הדרכים להעברת המסר ההתנהגותי המשתמע מן הסיפורים.

 במסגרת המחקר  נבחרו חמישה ספרים מתוך התכנית  "ספריית פיג'מה" שהערכים היהודים שבהם נמצאים  בתשתית העלילה וסיפור המעשה שבהם. במסגרת המחקר  אנסה להבין אילו ערכים חינוכיים יהודיים משתקפים בכל אחד מהסיפורים  וכיצד הם משקפים את  "האני מאמין" של יוצרי הסדרה שכן, בתשתית "ספריית פיג'מה" קיימת תשתית והוראות כתיבה ליוצרים ורק מי שעומד בכללים אלה – ספרו  מתקבל לסדרה .

 

 

 

ניתן לשתף את העמוד על ידי לחיצה על אחד האייקונים שלהלן:
Print Share