fbpx

איזה כיף! חוזרים לחלוקת ספרים! שימו ♥ עשינו שינוי במועדי ההפצה כדי להספיק ולחלק לכם את כל הספרים, הישארו מעודכנים!

אומרים עלינו > עיקרי תוצאות הערכת התכנית בשנים תשע”א-תשע”ה

ממצאי ההערכה מראים שספריית פיג’מה זוכה להצלחה רבה בגני הילדים ומתקבלת בהתלהבות רבה על ידי הילדים, הגננות וההורים.

הגננות מביעות שביעות רצון רבה הן מבחירת הספרים והן מהמעטפת הארגונית והחינוכית המלווה את שליחת הספרים לגן, ומדווחות על פעילות ענפה עם ילדי הגן וגם עם הוריהם.

 

תשע”ו – ממצאי הערכה:

לקריאת דוח ההערכה המסכם של שנת תשע”ו בעברית יש ללחוץ כאןתשע”ה – ממצאי הערכה:

לקריאת דוח ההערכה המסכם של שנת תשע”ה בעברית יש ללחוץ כאן


תשע”ד – תקציר ממצאי הערכה:

לקריאת דו”ח הערכה מלא של התכנית בשנת הפעילות החמישית – התשע”ד בעברית יש ללחוץ כאן

לקריאת תקציר ממצאי ההערכה בשנת תשע”ד יש ללחוץ כאן 

בשנת תשע”ד הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך של משרד החינוך (ראמ”ה) העריכה גם היא את ספריית פיג’מה. לחצו כאן לקרוא את הדו”ח המלא של ראמ”ה 

לקריאת תקציר ממצאי הערכת ראמ”ה לשנת תשע”ד – יש ללחוץ כאן


תשע”ג – תקציר ממצאי הערכה:

לקריאת דו”ח הערכה מלא של התכנית בשנת הפעילות הרביעית – התשע”ג בעברית יש ללחוץ כאן

לקריאת תקציר ממצאי ההערכה בשנת תשע”ג יש ללחוץ כאן 


תשע”ב – תקציר ממצאי הערכה:

לקריאת דו”ח הערכה מלא של התכנית בשנת הפעילות השלישית – התשע”ב בעברית יש ללחוץ כאן

לקריאת תקציר ממצאי ההערכה בשנת תשע”ב יש ללחוץ כאן


תשע”א – תקציר ממצאי הערכה:

לקריאת דו”ח הערכה מלא של התכנית בשנת הפעילות השניה – התשע”א בעברית יש ללחוץ כאן

לקריאת תקציר הממצאים על תכנית ספריית פיג’מה לשנת הלימודים התשע”א מאת ראמ”ה – משרד החינוך  יש ללחוץ כאן

 לקריאת המחקר המלא של ראמ”ה באתר משרד החינוך יש ללחוץ כאן


PJ Israel