fbpx

איזה כיף! חוזרים לחלוקת ספרים! שימו ♥ עשינו שינוי במועדי ההפצה כדי להספיק ולחלק לכם את כל הספרים, הישארו מעודכנים!

יצירת קשר > שיתוף תמונות באתר

לצוות החינוכי

גננת / מורה יקרה, נשמח אם תצרפי תמונות מהפעילות בגן

שם הגננת / מורה (חובה)

שם הגן / ביה"ס והישוב (חובה)

טלפון (חובה)

מייל (חובה)

לא מופיעים ילדים בתמונות ולכן אין צורך באישור הוריםמצורף קובץ אישור הוריםאישורי הורים נשלחו באופן מקוון

נא להוריד את קובץ אישור ההורים, למלאו, ולצרפו כאן:

תיאור קצר של הפעילות

להורה

הורים יקרים, נשמח מאוד לקבל תמונות משפחתיות עם ספרי ספריית פיג'מה או עם פעילויות שעשיתם סביב הספרים

הריני לאשר את הסכמתי לפרסום תמונות ו/או קטעי וידאו של ילדיי:

שם הילד/ה (חובה)

ת.ז. (חובה)

שם הילד/ה (חובה)

ת.ז. (חובה)

הסר

שם הילד/ה (חובה)

ת.ז. (חובה)

הסר

שם הילד/ה (חובה)

ת.ז. (חובה)

הסר

לחצ/י כאן להוספת עוד ילד/ה

שם ההורה (חובה):

ישוב (חובה):

שם הגן/בית הספר+כיתה (חובה):

כתובת הדוא"ל שלך (חובה)

טלפון לבירורים (חובה):

תיאור קצר של הפעילות

הריני לאשר את הסכמתי לפרסום תמונות ו/או קטעי וידאו של בני/בתי באתר האינטרנט ו/או בכל מדיה פרסומית/שיווקית בקשר לספריית פיג'מה או לספרים היוצאים במסגרתה. ידוע לי כי תמונות ו/או קטעי וידיאו שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט או צופי המדיה, וכי הגן ו/או הגננת ו/או תכנית ספריית פיג'מה ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בתמונות ו/או קטעי וידיאו, וכן שהסכמתי לעיל לא מזכה אותנו בקבלת תמורה כלשהי, כספית או אחרת, מספריית פיג'מה ו/או מהגן ו/או מכל צד שלישי כאמור.